Hírek > Könyv  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

A NONPROFIT TÁRSASÁGOK
2006-11-14

Szerző: Dr. Bognár Piroska
Lektor: Dr. Lomnici Zoltán

Könyvajánló

A 2005. évi új gazdasági törvény hatályon kívül helyezte a Ptk. a
közhasznú társaságokra, mint önálló jogi személyekre vonatkozó
rendelkezéseit, ugyanakkor megteremtette a nonprofit gazdasági
társaságok intézményét. A jogalkotás lényegesen átláthatóbb, tisztább
jogi helyzetet hozott létre a nonprofit gazdasági társaságokra
vonatkozóan.

A nonprofit gazdasági társaság nem önálló gazdasági társaság, és nem
önálló cégforma. Az új szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a nem jogi
személyiségű és a jogi személyiségű gazdasági társaságok egyaránt
működhetnek nonprofit gazdasági társasági formában, ezáltal lényegesen
kiszélesedett ezek köre.

A nonprofit gazdasági társaságok a jövőben létrehozhatók közhasznú
minősítés elnyerése nélkül, de az új Gt. 4. § (5) bekezdése alapján
közhasznú szervezetként is az 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.)
alkalmazásával.
A jövőben egyértelművé válik a nonprofit működés és a közhasznúsági
kategória "odaítélése" közötti különbség. Míg az első magánjogi jellegű
kérdés, addig a közhasznúsági jelleg kizárólag közjogi döntéssel hozható
majd létre.
A könyv három részből áll -- a kht. megszűnése, a nonprofit gazdasági
társaságok létrehozása; az alapításra vonatkozó Ptk. szabályok; a
tárgyalt társaságok szabályai a Gt. tükrében -- melyet iratminta egészít
ki. Az iratminták a könyvhöz mellékelt CD-n is megtalálhatók.


Ára: 5800 Ft (könyv + CD)
ISBN: 963 7490 54 X
A kiadvány megrendelhető: Nonprofit könyvesbolt,
http://www.eucivil.hu/konyvesbolt

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat