Hírek > Egyéb hírek  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

INTEGRÁCIÓS SZÓTÁR - SZUBSZIDIARITÁS
2002-04-11

A több mint negyven éve alapított EU egyik alapvető problémája ma, hogy saját tagállamainak polgárai sincsenek tisztában intézményrendszerével, az együttműködés formájával, lehetőségeikkel, ráadásul közvélemény-kutatások tanúsága szerint úgy érzik, csekély a beleszólásuk az ügyekbe, azokról a fejük felett döntenek.

Az EU egy évvel ezelőtt külön csúcsértekezletet rendezett annak megvizsgálására, milyen lépésekkel segíthetne ennek a hiányosságnak a kiküszöbölésére. (A brüsszeli intézmények és az állampolgárok távolsága főszerepet játszott abban, hogy a 2001 decemberi laekeni csúcs döntése alapján 2002 februárjában megalakult a Konvent (Civil Európa, 2002. március 1.)).

Az egyik megoldás az állampolgár-közeli döntéshozatal és ahhoz kapcsolódva az un. ‘leágaztatás' az üzleti világból kölcsönzött kifejezéssel szubszidiaritás  elvének kiteljesítése. Az elvet az 1993-tól érvényes maastrichti szerződés tartalmazza, és lényege, hogy minden döntést a lehető legalacsonyabb szinten hozzanak meg és csak azok kerüljenek Brüsszelbe, amelyek összetettségüknél, kihatásuknál fogva tényleges közösségi koordinálást is igényelnek. Az Unió ezáltal biztosítja, hogy csak azok az ügyek vándoroljanak az állampolgároktól is oly távoli Brüsszelbe, amelyek elkerülhetetlenül uniós döntést igényelnek.

A szubszidiaritás előnye nem csupán a polgárközeliség. Könnyíti a központi bürokrácia munkáját is, hiszen alacsonyabb szinten rendezhető ügyeket kivesz annak kötelezettségéből. Miközben fokozódik az uniós tagországok összeforrottsága, az állampolgár-közeli döntéshozatal erősíti a tagállamok, tartományok, önkormányzatok függetlenség-érzetét.

A szubszidiaritás elvének alkalmazási lehetőségeiről még folynak tárgyalások az Unión belül. Az állampolgár-közeli döntéshozatalt Masstricht óta minden nagyobb döntés előtt szem előtt tartják és minden bizonnyal sajátos szerepe lesz a keleti bővítéssel kapcsolatos döntésekben is, hiszen az mindenképpen olyan uniós ügy, amely
hez Brüsszelnek is meg kell nyernie az állampolgárok támogatását.

Szerző: [az Európa Itthon cikke nyomán]

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat