Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

EURÓPA KÖZÖSEN SIKERÜL
A német EU-elnökség prioritásai
2007-01-17

2007 első félévében Németország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. A német elnökség legfontosabb prioritásairól Hans Peter Schiff, Németország magyarországi nagykövete beszélt az Európai Tanulmányok (Európa 2002) Alapítvány által szervezett Európa Klub legutóbbi rendezvényén, 2007. január 16-án.

A féléves időszak mottója: "Európa közösen sikerül", mely kifejezi azt,
hogy az immár 50 éve elkezdődött európai integrációs folyamat közös
értékeken és erőfeszítéseken alapul. Ennek jegyében először kerül sor
arra, hogy három egymást követő elnökség -- Németország, Portugália és
Szlovénia -- együttműködve határozza meg az elkövetkező másfél év
legfontosabb célkitűzéseit, mely az eddigieknél nagyobb hatékonyságot és
folytonosságot biztosít ezek megvalósítása érdekében.

Schiff nagykövet felhívta a figyelmet az EU előtt álló legfontosabb
kihívásokra, melyek az európai polgárokat is foglalkoztatják és
aggodalommal töltik el. Így többek között megemlítette az európai
szociális modell fenntartásának kérdését a globalizáció korában, az Unió
versenyképességének javítását, a belső biztonság erősítését (fellépés a
terrorizmus, a szervezett bűnözés ellen), az alkotmányozási folyamat
folytatását és az euroszkepticizmus háttérbe szorítását, az EU-val
szomszédos térségek (Közel-Kelet, Nyugat-Balkán, Kaukázus)
stabilizálását és a fenntartható fejlődés, a környezet-és klímavédelem
problémáit.

Ezeknek megfelelően a német soros elnökség munkaprogramjában szereplő
legfontosabb célkitűzések a következők:

1. Az Európai Alkotmányos Szerződés ratifikálási folyamatának
továbblendítése: a hat hónap alatt tárgyalás- és konzultáció-sorozat
következik a tagállamokkal, melyek során Németország közvetítő szerepet
kíván betölteni. A legfontosabb cél egy olyan konszenzus kialakítása,
amely alapján a 2007. júniusi állam-és kormányfők tanácsa elé
terjeszthető egy menetrend az alkotmányozási folyamat továbbvitelére.
Így az Alkotmányos Szerződést a 2009-es európai parlamenti választások
előtt minden tagállam elfogadhatná. A német elnökség álláspontja szerint
az Alkotmányos Szerződésnek meg kell tartania politikai lényegét, mivel
azt a tagállamok kétharmada már elfogadta.

2. Európa szociális dimenziója: törekvés az Európai Szociális Modell
fenntartására a globalizálódó világban, valamint társadalmi kohézió és
egy igazságosabb gazdasági rend megteremtésére. Ezeknek megfelelően az
európai jogalkotásnak jobban figyelembe kell vennie a szociális
következményeket, biztosítani kell a nemek közötti esélyegyenlőséget,
valamint a családi élet és a karrier jobb összeegyeztethetőségét. A
német elnökség kiemelt figyelmet fordít a továbbképzésre és az
élethosszig tartó tanulásra, melyekhez az EU legnehezebb helyzetben lévő
régiói strukturális támogatást kapnak.

3. Energiapolitika: a környezetvédelmi technológiák szerepének erősítése
a növekedésben és foglalkoztatásban, a megújuló energiaforrások és az
energiahatékonyság növelése, a belső piac hatékonyabbá tétele az
elektromos áram és gáz számára, valamint szorosabb együttműködés
Oroszországgal, Indiával, Kínával és az Egyesült Államokkal.

4. Igazságszolgáltatás és belügyi együttműködés: a tagállamok közötti
együttműködés javítása a terrorizmus elleni harc és a szervezett bűnözés
területén: az Europol megerősítése és az európai információs hálózat
kiterjesztése, a FRONTEX (Európai Határőrizeti Ügynökség) megerősítése,
valamint koherens bevándorlási-és menekültpolitika kialakítása.

5. Közös Kül- és Biztonságpolitika: a Nyugat-Balkán stabilizálása, pl.
az EU nagyobb szerepvállalása Koszovóban, vagy a stabilizálási és
társulási megállapodások továbbvitele, új dimenziót adni az EU
szomszédságpolitikájának pl. szorosabb együttműködés Oroszországgal,
Közép-Ázsiával. Az EU szerepvállalása a konfliktusos térségekben pl.
Közel-Kelet, Irán, Szudán/Darfur, Afganisztán, Kongó, stb., az Afrikai
Unió megerősítése és hatékonyabb együttműködés a kontinenssel. A német
elnökség ezen kívül szorosabbra szeretné fűzni a viszonyt Ázsiával,
Kínával, Japánnal, Indiával és az ASEAN-országokkal, valamint a
transz-atlanti együttműködés javítására törekszik az Egyesült Államokkal
különösen a Nyugat-Balkán, a Közel-Kelet, vagy a terrorizmus elleni harc
terén.

Schiff kiemelte, hogy a három egymást követő soros elnökség
együttműködésére jó példát nyújt a fent említett kül- és
biztonságpolitikai együttműködés: a 18 hónap során Németország az
Európai Szomszédságpolitika keleti dimenziójának, Portugália a
mediterrán térségnek, Szlovénia pedig az afrikai és latin-amerikai
partnerekkel való együttműködésnek szentel nagyobb figyelmet.

Kapcsolódó cikk:
EU-ELNÖK NÉMETORSZÁG
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1041&pCatId=all

A német elnökség hivatalos honlapja (angol, német és francia nyelven):
http://www.eu2007.de

A német elnökség és a három elnökség közös 18 hónapos munkaprogramja
(angolul):
http://www.eu2007.de/en/The_Council_Presidency/Priorities_Programmes/index.html

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat