Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

CIVIL POLTIKÁK ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN
2007-02-07

Az Európai Unió civil politikája nem kőbevésett dolog, sőt, az együttműködés és érdekérvényesítés lehetőségei is változóak az egyes európai intézmények esetében -- tudhatták meg azok az érdeklődők, akik 2007. január 30-án részt vettek az "Európai civil politikák" című képzésen Budapesten.

Az Európa Ház és a Fiatalok a Vidékért Egyesület
által szervezett és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával
megvalósuló hatrészes képzéssorozat keretében immár második alkalommal
gyűlt össze szép számú résztvevő, hogy információkhoz és tanácsokhoz
jusson a legfontosabb, civil szervezeteket (is) érintő európai kérdésekben.

Sokszor elhangzott már, hogy Magyarország 2004-es csatlakozása az
Európai Unióhoz a civil szervezetek számára is új lehetőségeket
teremtett. Ezeket a lehetőségeket érdemes felismerni és élni is tudni
kell velük - hívta fel a figyelmet Barabás Miklós, az Európa Ház
igazgatója bevezető előadásában. A brüsszeli történések, melyeket
sokszor távolinak, megfoghatatlannak érzünk, nagymértékben hatnak a
mindennapi életünkre, legyen akár szó fogyasztóvédelemről,
környezetvédelemről, biztonsági, szociális kérdésekről, vagy
munkahelyteremtésről. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a magyarországi
civilek szervezetten, tudatosan és szakmai érvekkel alátámasztva
legyenek képesek kifejezésre juttatni véleményüket akár európai szintű
kérdésekben is. Az érdekérvényesítésre jelenleg is számos lehetőség
adódik, ráadásul az európai intézmények is egyre inkább nyitottak a
párbeszédre. Kapcsolatba lehet lépni például a 24 magyar európai
parlamenti képviselővel vagy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
4 magyar civil tagjával. Az Európai Parlament bizottsági ülései is -- a
magyar parlamenti bizottságokhoz hasonlóan -- nyitottak, ugyanúgy, mint
az Európai Tanács ülései. Az Európai Bizottság főigazgatóságai szintén
jól kialakult mechanizmusokkal rendelkeznek a társadalmi szereplőkkel
történő kapcsolattartásra, bár partnerként leginkább az európai szinten
szerveződő, brüsszeli központtal rendelkező civil hálózatokat kezelik,
melyekhez azonban magyar szervezetek is bátran csatlakozhatnak.
Lehetőség van az Európai Bizottság honlapján közzétett
dokumentum-tervezetek véleményezésére is. Fontos lenne továbbá kiépíteni
nemzeti szinten azokat a mechanizmusokat, melyeken keresztül civil
szempontból is nyomon követhető, hogyan alakul ki az EU-s fórumokon
képviselt magyar álláspont. Ennek kialakítása során lehetőséget kell
biztosítani a civil javaslatok befogadására.

A képzés második felében élénk vita bontakozott ki a résztvevők körében
többek között az Európai Alkotmány sorsával kapcsolatban. Többféle
megoldási javaslat is felmerült, például, hogy egyszerűbb, közérthetőbb
formába kellene önteni a dokumentumot és így folytatni a ratifikációs
folyamatot. Igen ám, de mi történjen abban a 18 tagállamban -- így
Magyarországon is - mely már jóváhagyta az eredeti Alkotmány szövegét?
Egy másik gondolat szerint európai szintű népszavazást lehetne tartani a
kérdésben. De ezzel kapcsolatban is felmerültek bizonyos kérdőjelek,
például: a közel 500 millió EU-s állampolgárból hánynak kellene elmenni
szavazni, hogy a népszavazás érvényes legyen? Vagy a résztvevők hány
százalékának kellene igennel szavazni a dokumentum elfogadásához?
Figyelemre méltó, hogy a képzés résztvevőinek legnagyobb része
10-20-30%-ra becsülte egy esetleges európai szintű népszavazáson történő
részvétel arányát. Azt sem lehet továbbá tudni, hogy milyen eredménnyel
járna a népszavazás azokban a tagországokban, mint például hazánk, ahol
a Parlament ratifikálta a dokumentumot. Felmerült az is, hogy
felelőtlenség lenne úgy szavazni, hogy az emberek nincsenek felkészítve,
nem ismerik pontosan a dokumentum tartalmát, melyről átfogó társadalmi
vitát kellene tartani európai szinten. Ez különösen nehéz kérdés, ha
figyelembe vesszük, hogy jelenleg az EU költségvetéséből 0,26 Euro (kb.
60 Ft) jut évente egy állampolgár tájékoztatására. De vajon mennyire
ismerjük például a magyar Alkotmányt? És mennyire vannak vajon az
állampolgárok döntéshozatali helyzetben ilyen kérdésekben? Ilyen és
ehhez hasonló felvetések fogalmazódtak meg a résztvevőkben az Európai
Alkotmány kapcsán, melyekre a válasz jelenleg az európai uniós
döntéshozók előtt sem világos. Az európai állam- és kormányfők 2007.
március végi csúcstalálkozójukon a tervek szerint konszenzussal
elfogadják az ún. berlini nyilatkozatot a közös európai célokról és
értékekről. Ehhez kapcsolódik az a javaslat, hogy magyarországi civil
szervezetek is dolgozzanak ki az európai csúcs előtt egy közös
álláspontot, melyről a magyar kormányt is tájékoztatják. Az is
felmerült, hogy legyen esetleg az ülések előtt hozzáférhető a magyar
kormány Európai Tanács előtt képviselt álláspontja. Az álláspontok
nyilvánosságra hozatala viszont adott esetben ellenkezhet a nemzeti
érdekekkel a tárgyalások során.

Számos vélemény és javaslat fogalmazódott meg a Nemzeti Civil
Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma számára is a 2007-es első körös pályázatokkal kapcsolatban.
Több résztvevő szerint nagyban segítené például a szervezetek munkáját
az, ha NCA-támogatás segítségével bekapcsolódhatnának az említett
európai civil hálózatok munkájába, vagy ezek vezető munkatársait egy-egy
rendezvény keretében Magyarországra lehetne hívni konzultációra.
Felvetődött, hogy NCA-forrásból is lehessen támogatást kapni EU-s
pályázatok önrészéhez. Egy másik javaslat szerint az egyébként
forráshiánnyal küzdő, de képzett és nyelveket beszélő szakemberekkel
rendelkező szervezetek ellátogathatnának például az európai intézmények
munkaüléseire, vagy nemzetközi szakmai rendezvényekre. Többen jelezték
azt is, hogy szeretnének pályázati támogatással tájékoztató
rendezvényeket és fórumokat szervezni EU-s kérdésekről.

A képzéssorozat következő részére február végén kerül sor, melynek
témája az EU-s pályázatírással kapcsolatos tanácsadás lesz. A rendezvény
ingyenes és mindenki számára nyitott.

Kapcsolódó cikk:
KÉPEZTEK
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1036&pCatId=all

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat