Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

JAVÍTSUNK AZ 1%-OS TÖRVÉNYEN!
Támogasson közös civil javaslatot!
2007-02-13

Magyarországi civil szervezetek
JAVASLATAI
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. (az ún. 1%-os) törvény módosításához

Csatlakozó nyilatkozat

1. Mára a személyi jövedelemadó 1%-ának civil szervezetek számára
történő felajánlása társadalmilag jelentős, széles körben elfogadott
gyakorlattá vált. Ugyanakkor indokoltnak tartjuk a hazai civil szektor
fejlődése szempontjából fontos rendszer egyszerűsítését,
nyilvánosságának növelését, működése hatékonyabbá, civilbarátabbá
tételét. Javaslataink ezt a célt szolgálják.

2. Az 1% jelenlegi felajánlási rendjét indokolatlanul bonyolultnak,
bürokratikusnak tartjuk. Egyszerűsítést javaslunk többek között az
adóbevallási íven történő külön sor bevezetésével, ahol a felajánlást
meg lehetne tenni.

3. Nem tartjuk indokoltnak, hogy a közalapítványok is a
kedvezményezettek körébe tartozzanak (4.§ 1. bekezdés c. pont)

4. Javasoljuk a törvény 4. § 1. bekezdés d-i. pontjaiban felsorolt és
alanyi jogon kedvezményezett intézmények körének radikális csökkentését.

5. Fontosnak tartjuk a nyilvánosság, az átláthatóság növelését, a
felajánló és a kedvezményezett közötti közvetlen kapcsolatfelvétel
lehetőségének megteremtését oly módon, hogy a fogadó szervezet ne csak a
felajánlott összesített összegről kapjon az APEH-től tájékoztatást (ez a
jelenlegi gyakorlat), hanem a felajánló egyetértése esetén az ő
személyéről is (a felajánlott összeg megadása nélkül).

6. Egyetértünk azzal, hogy az Országgyűlés döntése alapján az adózók
kiemelt költségvetési előirányzatok számára is felajánlhatják személyi
jövedelemadójuk 1%-át. E célok meghatározását széleskörű társadalmi
tájékozódás, konzultáció előzze meg!

7. Szabályozásra szorul a kiemelt költségvetési előirányzatok számára
felajánlott összeg felhasználási rendje (legyenek ismertek a címzettek!)
és az arról szóló társadalmi tájékoztatás.

8. A felajánlott, de különböző okok miatt célba nem ért összegek ne
kerüljenek ki a rendszerből, hanem civil társadalmi célok megvalósítását
szolgálják!

9. A rendszer egyszerűsítése tegye lehetővé, hogy a kedvezményezett a
jelenleginél hamarabb, vagyis a rendelkező év november 30-a előtt kapja
meg a felajánlott összeget!

10. Jelenleg a kedvezményezettnek sajtóközleményben kell tájékoztatást
adnia az átutalt összeg cél szerinti felhasználásáról. Indokoltnak
tartjuk más közzétételi mód(ok), pl. honlap bevezetését.

11. Az APEH honlapján jelenleg az 1%-os rendelkezések
kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről és a felajánlott összeg
egészéről található tájékoztató. Javasoljuk, hogy ez az adatsor
egészüljön ki a kedvezményezett szervezet adószámával.

Budapest, 2007. február 13.

JAVÍTSUNK AZ 1%-OS TÖRVÉNYEN! (43 KB, pdf formátum)
http://www.eucivil.hu/pdf/07-02-13_1szazalekos_torveny_civil_javaslatok.pdf

Kapcsolódó cikkek:

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÖS CIVIL JAVASLATRÓL
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1073

AMIT AZ 1%-RÓL TUDNI ÉRDEMES
Összefoglaló a 2007. február 12-i ülésről
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1074

Az 1%-os törvény szövege
http://www.eucivil.hu/pdf/070207_1szazalekos_torveny_1996_126.pdf

Csatlakozó nyilatkozat

A támogató civil szervezetek felsorolása ABC sorrendben

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat