Hírek > Hírek külföldről  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

NYILATKOZAT A RÓMAI SZERZŐDÉSEK ALÁÍRÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
2007-03-27

Európa évszázadokon keresztül egy eszmét, a béke és megértés reményét testesítette meg. Ez a remény beteljesült. Európa egyesülése békét és jólétet hozott számunkra. Egyetértést teremtett, és győzedelmeskedett az ellentétek felett. Európa egyesítéséhez, valamint a demokrácia és a jogállamiság megerősítéséhez minden tagállam hozzájárult.

A közép-és kelet-európai emberek szabadságszeretetének köszönhetjük, hogy
Európa természetellenes kettéosztottsága mára végérvényesen megszűnt.
Európa egyesítésével levontuk a tanulságot a véres harcokból és a szenvedéssel
teli történelemből. Ma úgy élünk egymás mellett, ahogy arra korábban
soha nem nyílt lehetőség.

Minket, az Európai Unió polgárait boldogsággal tölt el Európa egyesítése.

I.
Az Európai Unióban közös eszményeinket valósítjuk meg: számunkra az
ember áll a középpontban. Az ember, akinek méltósága sérthetetlen és
akinek jogai elidegeníthetetlenek. A nők és a férfiak egyenlő jogokat
élveznek.

Törekszünk a békére és a szabadságra, a demokráciára és a
jogállamiságra, a kölcsönös tiszteletre és felelősségvállalásra, a
jólétre és a biztonságra, a toleranciára és a részvételre, valamint az
igazságosságra és a szolidaritásra.

Az Európai Unióban egyedülálló módon élünk és működünk együtt egymással.
Ez a tagállamok és az európai intézmények demokratikus együttműködésében
fejeződik ki. Az Európai Unió az egyenjogúságon és az egymás iránti
szolidaritáson alapul. Ily módon teszi lehetővé a tagállami érdekek
közötti igazságos egyensúlyt.

Az Európai Unió óvja tagjai egyediségét és sokszínű hagyományait. A
nyitott határok, valamint a nyelvek, kultúrák és régiók élénk
sokfélesége gazdagabbá tesznek bennünket. Számos olyan cél van, amelyet
külön-külön nem, csak közösen érhetünk el. Az Európai Unió, a
tagállamok, valamint azok regiói és önkormányzatai megosztják egymás
között a feladatokat.

II.
Nagy kihívások előtt állunk, melyek átlépik a nemzeti határokat. Ezen
kihívásokra az Európai Unió a válaszunk. Csak együtt őrizhetjük meg a
jövőben is az Európai Unió valamennyi polgárának javát szolgáló európai
társadalmi modellünket. Ez a társadalmi modell egyesíti a gazdasági
eredményességet és a társadalmi felelősséget. A közös piac és az euro
erőssé teszbennünket. Így a gazdaság fokozódó, világméretű
összefonódását és a nemzetközi piacokon tapasztalható egyre nagyobb
versenyt saját értékeink szerint alakíthatjuk. Európa gazdagsága az
emberek tudásában és képességeiben rejlik, ez jelenti a növekedés, a
foglalkoztatás és a társadalmi összetartás kulcsát.

Közösen fogunk küzdeni a terrorizmus, a szervezett bűnözés és az
illegális bevándorlás ellen. A szabadságjogokat és a polgári jogokat
megvédjük az ezen jogok ellenfeleivel szemben folytatott küzdelemben is.
A rasszizmus és az idegengyűlölet soha többé nem nyerhet teret.

Mindent megteszünk azért, hogy a világban jelentkező konfliktusok békés
úton rendeződjenek, valamint hogy az emberek ne eshessenek háború,
terrorizmus vagy erőszak áldozatául. Az Európai Unió az egész világon
támogatni kívánja a szabadságot és a fejlődést. Vissza akarjuk szorítani
a szegénységet, az éhínséget és a betegségeket. Ezen a területen
továbbra is vezető szerepet szándékozunk betölteni.

Az éghajlatváltozás világméretű veszélyének elhárítása érdekében az
energiapolitika és az éghajlatvédelem területén közösen akarunk
fellépni, és együttesen kívánunk hozzájárulást nyújtani.

III.
Az Európai Unió a jövőben is a nyitottságából, valamint tagjainak arra
irányuló akaratából táplálkozik, hogy az Európai Unió belső fejlődését
közösen szilárdítsák meg. Az Európai Unió továbbra is előmozdítja a
határain túli demokráciát, stabilitást és jólétet.

Európa egyesülésével az előző generációk álma vált valóra. Történelmünk
arra int bennünket, hogy Európa egységét a jövőbeli generációk számára
is őrizzük meg. Ennek érdekében, lépést tartva az idővel, folyamatosan
meg kell újítanunk Európa politikai kereteit. Ezért ma --- 50 évvel a
Római Szerződések aláírása után --- közös célunk, hogy a 2009. évi
európai parlamenti választásokig egy megújított közös alapra helyezzük
az Európai Uniót.

Hiszen tisztában vagyunk vele, hogy Európa jelenti a közös jövőnket.

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat