Hírek > Hírek külföldről  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

PERCRŐL PERCRE
Európai parlamenti átláthatósági kezdeményezés
2007-06-29

2007 júniusában is folyatódott az Európai Parlament (EP) tevékenységére, ezen belül az egyes bizottságokra irányuló "Az Európai Parlament percről percre: egy magyar átláthatósági kezdeményezés" projekt.

Az Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság szemináriumot
szervezett az Európai Unióban élő hontalan személyek védelméről. Mint
ismeretes, a közmeghallgatás mellett a szeminárium szervezése az egyik
legkiválóbb lehetőség arra, hogy egy konkrét európai közösségi témában a
civil szervezetek képviselői közvetlenül is kifejthessék véleményüket az
EP munkabizottságaiban. A szeminárium azt a célt szolgálta, hogy az
európai döntéshozók figyelmét ráirányítsák az EU-ban élő és egyre
növekvő számú hontalan személy helyzetére. A szeminárium egyúttal
megalapozhat további kutatásokat és jövőbeni jelentéseket, melyeket az
uniós intézményeknek kívánnak eljuttatni. Ebbe a munkába civil
szervezetek is bekapcsolódhatnak.

Mindenképpen ki kell emelni az Alkotmányügyi Bizottságot, melynek
napirendjén az európai intézményekben tevékenykedő érdekképviselőkre
(lobbistákra) vonatkozó keretek kidolgozása szerepelt. Az európai
intézmények, döntéshozóik irányába folytatott érdekképviselet az
átláthatóság egyik legfontosabb területe.

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság svéd alelnöke, Eva-Britt Svensson
külön nyilatkozott az Európa Ház képviselőjének. Az EP átlátható
működésével és a civil érdekképviselet helyzetével kapcsolatban Svensson
asszony leszögezte, hogy roppant nehéz az állampolgároknak az európai
intézmények döntéshozatalát befolyásolniuk akkor, ha maga az uniós
döntéshozatal is nehézkesen, bürokratikusan működik. Az állampolgári
részvétel és az uniós döntések befolyásolása nem szakpolitikai kérdés,
hanem a demokrácia, ti. a népképviselet kérdése. Ezért az uniós
döntéshozatal rendszerét kell megváltoztatni, amihez megfelelő löketet
adhat az európai alkotmányozás felgyorsulása.

Svensson asszony osztja azt az általánosan elfogadott véleményt, hogy
csak a komoly pénzügyi háttérrel rendelkező, sok éves rutinnal
rendelkező, nagy európai ernyőszervezetek tudják hatékonyan
megjeleníteni a civil érdekeket az EP-ben és más közösségi intézményben.
Az érdekképviselet kapcsán az egyszerű állampolgár ezzel szemben komoly
akadályokba ütközik. A svéd képviselő szerint a nemzeti parlamenteknek
kellene aktívabban fellépniük azért, hogy az adott tagország
állampolgárai számára a jelenlegi helyzethez képest ismertebbé váljon az
EP és az európai integráció, valamint az európai döntéshozatalban
történő aktívabb állampolgári részvétel lehetősége és fontossága. Az
alelnök ezt azzal indokolta, hogy a nemzeti parlamentekben tárgyalt
törvények közel 80 %-a a jogharmonizációval függ össze és ebből a
szempontból is tanácsos az európai döntéshozatalban történő, fokozottabb
állampolgári részvétel témáját megvizsgálni.
Végezetül, Svensson asszonyt tájékoztattuk "Az Európai Parlament percről
percre: egy magyar átláthatósági kezdeményezés"projekt keretében elért
eredményekről és a svéd partnerek értékes hozzájárulásáról.

ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS SEMLEGESSÉG
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1093

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat