Hírek > Európai Alkotmány  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

KONVENT CIVIL SZERVEZETEKKEL: KÉSZSÉG VAN, ÖSSZHANG MÉG NINCS
2002-06-24

A brüsszeli Konvent 2002. június 24-25-én tartotta rendes ülését, melynek témája a civil társadalom volt. A rendezvényen Jean-Luc Dehaene, a Konvent alelnöke ismertette azt a dokumentumot, melyet az Európa jövőjéről folytatott vitában különböző nemzeti és nemzetközi szervezetek által benyújtott álláspontok szintéziseként készített.

Emellett az ülés előkészítését szolgáló nyolc munkacsoport civil képviselői is felszólaltak és tájékoztatták a Konvent tagjait.

A budapesti Európa Ház még az ülés előtt kezdeményezte, hogy legyen felvételét kérő országból érkező civil felszólalója is a Konventnek. A kezdeményezés elérte célját: több civil szervezeti képviselő is felszólalt (Lengyelországból, Magyarországról és Törökországból) megemlítve a felvételüket kérő országok szempontjait, bár a felszólalók többsége brüsszeli központú szervezetektől érkezett.

A konferencia mellett kiállítás is működött. A folyosói asztalokon a megjelent civil szervezetek mutatkozhattak be, bár a felkészülési idő rövid volt (csak három héttel az ülés előtt derült ki, hogy helyet szorítanak a kiállításnak).

Ami a tartalmat illeti, európai szinten is igaz, hogy nehéz közös nevezőre jutni, közös álláspontot kialakítani. Néhány kérdésben azonban konszenzus-közeli a helyzet: több civil is síkra szállt egy európai alkotmány szükségessége mellett, melynek tartalmazni kellene az alapvető emberi jogok chartáját - ezt tükrözi sok írott hozzászólás az Európa jövőjéről folytatott vitához is. Ez
en kívül általános vélemény, hogy közérthetőbb formában és nyelvezettel kellene tájékoztatni az állampolgárokat az őket érintő fontos európai ügyekről. Támogatást kapott az az álláspont is, mely szerint az Európai Unió működését hiba lenne továbbra is főleg gazdasági alapon és érdekek mentén szerveződő egységnek tekinteni. Szükség van az emberi értékek, a humánum hangsúlyos képviseletére is.

Azonban sok mindenben megosztott a civil társadalom európai szinten is. Nincs például egyetértés abban, hogy életképes-e egy olyan átfogó megállapodás az Európai Unió és a civilek között, mely meghatározná a két fél együttműködési kereteit. Egy ilyen megállapodás szükségessége úton-útfélen felmerül, azonban legnagyobb ellenzői azok az európai szinten és brüsszeli központtal működő szervezetek, melyeknek már megvan a kiépített (formális és informális) kapcsolatrendszerük az Európai Unió intézményeivel.

A Konvent június 24-25-i ülését úgy kell tekinteni, mint az Unió és a civilek közötti együttműködési folyamat egyik fonto
s állomását, melynek eredményeképpen sokkal szervezetteb lehet a párbeszéd.

A Konventről készült, az Európa Állampolgárok Egyesülete által készített beszámoló megtalálható az interneten: www.ecas.org.

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat