Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

EURÓPA A POLGÁROKÉRT - AKTÍV ÁLLAMPOLGÁROK EURÓPÁÉRT
Testvérvárosi találkozók
2007-10-16

Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.

Mit támogat a program?

Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője
- az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió
alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU
demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az
európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható
előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a
testvérvárosok között, stb.;
- a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok
kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének
megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális
örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb;
- az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes
szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába,
a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös
kulturális előadások, sportesemények), stb.

Ki pályázhat?

Pályázatot testvérvárosi kapcsolattal rendelkező önkormányzatok, vagy
ezek jogi személyiséggel bíró testvérvárosi egyesületei, bizottságai
nyújthatnak be. A pályázatot az a település nyújtja be, amely a
találkozó helyszíne lesz.

További fontos tudnivalók

A találkozókat létező vagy hivatalosan előkészítés alatt álló
testvérvárosi kapcsolatok keretében lehet megvalósítani, két vagy több
ország részvételével. A programban jelenleg az Európai Unió 27 tagállama
vesz részt.
Egy település egy naptári évben nem kaphat támogatást egynél több
találkozó szervezésére. 
Kétoldalú találkozó esetén a meghívott önkormányzat részéről legalább 10
résztvevő, többoldalú találkozó esetén meghívott önkormányzatonként
legalább 5 résztvevő szükséges. Nem támogatható olyan csoportok
részvétele, ahol a résztvevőknek több mint a fele helyi választott
képviselő vagy önkormányzati munkatárs.
A találkozó maximális időtartama 21 nap lehet.

A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó
időtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták
szerint. A megítélhető támogatás mértéke legfeljebb 20.000 EUR/projekt
lehet.

Pályázati beadási határidő: 2007. december 1., 2008. február 1., április
1., június 1.

A pályázatokat a brüsszeli székhelyű Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli. További részletes
információ az EACEA, valamint az Európai Bizottság honlapján található:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat