Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

CIVIL SZERVEZETEK, EURÓPAI UNIÓ, ÚJSÁGÍRÁS
Pályázat a Külügyminisztériumnál
2007-12-03

Pályázat civil szervezetek európai uniós tevékenységének civil újságírás formájában történő megjelenésének támogatására KÜM-2007-KKF-3

Háttér:
A Külügyminisztérium pályázata olyan civil szervezeteket támogat, melyek
az Európai Unióhoz kötődő saját tevékenységüket szeretnék széles körben
a pályázatra benyújtott online médián keresztül, civil újságírás
formájában ismertté tenni. A cél a lakosság széles körét elérő, újszerű
formai elemekre épülő, tartós civil tartalomszolgáltatásnak és annak
promóciójának támogatása, amely elősegíti az Európai Unióval, az európai
értékekkel kapcsolatos tudatosságot és az aktív európai polgár-szemlélet
kialakulását.

A pályázónak részletesen be kell mutatnia a kommunikáció tárgyát -- azt
az Európai Unióhoz, az európai értékekhez kapcsolódó tevékenységet,
amelyet a pályázó a szakterületén az EU napirendjén szereplő nagy
kérdésekben, kérdéskörökben az állampolgárok érdekében végez, és
amelynek népszerűsítését célul tűzi ki. Ki kell térnie arra, hogy
tevékenységében hogyan kapcsolódik az EU-intézményekhez, -partnerekhez,
s az uniós információforrásokra (pl. EU-vonal) támaszkodva miként
mozdítja elő az EU-s témákról szóló társadalmi vitát, interaktivitást.
Részletes leírást kell csatolnia arról az internetes kommunikációs
eszközről/csatornáról, amelyet a támogatásból meg kíván valósítani --
pl. blog, reklámspot, audiovizuális eszköz, egyéb online reklámeszköz
stb. -- megindokolva, hogy miért ezt az eszközt választotta, milyen
hatást vár tőle. Be kell nyújtani emellett egy
kommunikációs-/médiatervet, amely bemutatja a kommunikációs akció
üzenetét, célcsoportját, csatornáit, a kialakított eszköz felhasználását
és a várható eredményeket, hatásokat. A pályázat elbírálása során
előnyben részesül a várhatóan nagyszámú befogadót/érdeklődőt elérő, nem
hagyományos eszközt alkalmazó kommunikáció.

Támogatott tevékenységi körök:
A kormányzat célja, hogy az uniós témákban aktív civil szervezetek
nagyobb nyilvánosságot kapjanak, üzeneteik, akcióik, sikereik híre
eljusson a társadalom különbözi csoportjaihoz, és ez erősítse az aktív
európai polgárrá válás motivációját. Tekintettel az internet
kommunikációban növekvő szerepére, a pályázat olyan online
kommunikációban használható eszközök és csatornák kialakítását
támogatja, amelyek eredményesek (nagyszámú közönséget érnek el),
megvalósíthatók (reálisan elérheti célokat tűznek ki), újszerűek
(hatékonyságuk, eredményességük kreatív megoldásaikban rejlik) és
fenntarthatók (legalább 2008. május 30-ig aktív tájékoztatást
biztosítanak).

A nyertes projektekhez a Külügyminisztérium szakmai segítséget és
pénzügyi támogatást ad. A projekt megvalósítása teljes mértékben a
pályázó és esetleges együttműködő partnerei feladata. A projekt
megvalósításának időtartama 2008. január 11. és 2008. május 30. között.

Elnyerhető támogatás összege:
A pályázat teljes keretösszege 5 millió forint, a nyertes projektek
számára minimálisan 500 000 forint, maximálisan 1 millió forint vissza
nem térítendő támogatás ítélheti meg, amely utófinanszírozás. A
pályázónak minden esetben rendelkeznie kell saját forrással (minimum 10%).

A pályázatok beérkezése folyamatos, végső határideje: 2007. december 27.

A felhívás teljes szövege az interneten:
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Aktualis/Palyazatok/.


További információ:
Külügyminisztérium Kommunikációs és Közkapcsolati Főosztálya
E-mail: kkfo@kum.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat