Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

REGISZTER ÉS ETIKAI KÓDEX
Lobbizás az EU-ban
2008-01-28

A lobbizás szabályozásának kérdése folyamatosan napirenden van egy ideje az Európai Unióban. A 2005 óta zajló egyeztetések eredménye egy új önkéntes nyilvántartás és egy kapcsolódó etikai kódex lehet.

Ez utóbbi
joggal pályázik "Az Európai Unió legrövidebb hivatalos dokumentuma"
címre, ugyanis egyoldalas.

2005-ben az Európai Bizottság zöld könyvvel kezdeményezett vitát a
döntéshozatal átláthatóságáról és többek között az uniós támogatások
nyilvánosságáról. A zöld könyv nyílt konzultációja során mintegy 160 -
elsősorban interneten beküldött - vélemény érkezett az Európai
Bizottsághoz. Egy újabb bizottsági dokumentum összefoglalta a folyamatot
és a következő lépéseket, melyből két fejleményt feltétlenül ki kell emelni.

Elsőként egy önkéntes bejelentkezésen alapuló nyilvántartást hoznak
létre, melyben hivatásos lobbisták civil szervezetekkel együtt
szerepelnek. Ez különbség a magyarországi gyakorlathoz képest, mivel a
hazai lobbitörvény nem vonatkozik civil szervezetekre. A regisztert 2008
tavaszán szándékozik az Európai Bizottság beindítani és ez váltja fel az
európai szinten működő civil szervezetek Európai Uniónál akkreditált
listáját, a Coneccs-t.

A regiszterhez egy etikai kódex is kapcsolódik, mely röviden felsorolja
a lobbista kötelezettségeit és az elvárt magatartást. Így a
regisztrációhoz meg kell majd adni saját és szervezetük nevét,
nyilatkozniuk kell, hogy kik a megbízóik és milyen érdekeket
képviselnek, nem adnak rossz információt a döntéshozóknak,
tisztességesen járnak el és nem gyakorolnak befolyást az uniós
tisztviselőkre (magyarul nem fizetik le őket) és volt uniós tisztviselők
alkalmazása esetén betartják a rájuk vonatkozó szabályokat. E kódex
megsértésekor törölhetik őket a regiszterből és a polgároknak panasszal
is lehet élni a lobbistával szemben. Néhány kiegészítéssel a végére is
értünk az etikai kódex tartalmának, ami egy oldal hosszúságú és
elolvasható a kérdéssel foglalkozó uniós internetes oldalon.

Az etikai kódex tervezetét 2008. február 15-ig lehet kommentárt fűzni az
immár hagyományosnak tekinthető nyílt véleményezés során. Az eddig
beérkezett kevés számú vélemények már most is megoszlanak: az Alter-EU
nevű lobbizással foglalkozó szervezet túl általánosnak, így gyengének
találja a tervezetet, a cementipar európai képviselete viszont
egymondatos hozzászólásában támogatja azt.

Azt majd a gyakorlat dönti el, hogy az új regiszter mennyiben járul
hozzá az átláthatósághoz. Abban csak reménykedni lehet, hogy jobban,
mint Magyarországon, ahol a lobbitörvény 2006-os életbe lépése után egy
évvel mindössze két országgyűlési képviselő jelezte, hogy regisztrált
lobbistákat fogadott.

Az etikai kódexről az Európa Ház civil konzultációt szervez 2008.
február 15-én; részletek a hírlevél következő számában.

További információ:
A véleményezendő etikai kódex tervezete:
http://ec.europa.eu/transparency/consultation_code/docs/gp_hu.pdf
Az etikai kódex honlapja:
http://ec.europa.eu/transparency/consultation_code/index_en.htm
Az Európai Átláthatósági Kezdeményezés honlapja:
http://ec.europa.eu/transparency/eti/index_en.htm
Zöld könyv az európai átláthatósági kezdeményezésről:
http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/gp_hu.pdf
Az Európai Bizottság közleménye az európai átláthatósági
kezdeményezésről szóló zöld könyvet követő intézkedésekről:
http://ec.europa.eu/transparency/eti/docs/com_2007_127_final_hu.pdf
A lobbitörvényről a Magyar Országgyűlés Parlamenti Hírlevelében:
http://www.parlament.hu/civil/aktualis/hirlevel0703.pdf
A CONECCS-ről: http://www.eucivil.hu/article.php?pId=81

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat