Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

"EXPRESSZ" ROMA ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
Pályázat
2008-01-28

A program célja

Összhangban a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló
68/2007. (VI. 28.) OGY határozat célkitűzéseivel, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel hozzá
kíván járulni a roma közösség gazdasági és társadalmi integrációjához.

A program közvetett célja, hogy a roma társadalom integrációjára a
rendelkezésre álló állami források mellett egy új lehetőség jelenjen meg
a roma fiatalok körében a felsőoktatási szintű továbbtanulási motiváció
érdekében.

A program hozzá kíván járulni a
- a továbbtanulási érdeklődés felkeltéséhez,
- a nyitottság növeléséhez,
- a bizalmatlanság és félelmek mérsékléséhez,
- a motiváció erősítéséhez,
- versenyképes tudás megszerzéséhez,
- valamint a roma népesség körében a felsőfokú végzettségűek aránynak
növeléséhez.

Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20
millió forint.

Támogatott pályázók várható száma:
15-30 fő

Támogatás formája:
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás, ösztöndíj (a továbbiakban: támogatás).

Támogatás mértéke :
A támogatás mértéke min. 50.000.- FT/ hó, max. 80.000.- FT/hó

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a magyarországi székhelyű állami felsőoktatási
intézményben nappali vagy levelező szakos, gazdasági, pénzügyi,
informatikai, mérnöki szakon hallgatói státuszban tanuló roma hallgatók,
vagy nem állami felsőoktatási intézmény államilag elismert szakán
gazdasági területen tanuló roma diákok.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázati felhívás 2008. 01.16.-án kerül meghirdetésre és
2008.02.06-án kerül bezárásra. A megadott idő intervallumban a
pályázatok benyújtása folyamatos. A pályázat kizárólag a pályázati
adatlapon nyújtható be. A Pályázati adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható. A pályázati dokumentáció elérhető a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján (www.gkm.gov.hu),
valamint az Ec-Pec Alapítvány honlapján (www.ecpec.hu).Kézzel írott
pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A Pályázati adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az
előírt dokumentumok csatolásával kell a következő címre kell beküldeni:
Közreműködő Szervezet:
Ec-Pec Alapítvány
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 22.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- kitöltött jelentkezési lapot (www.ecpec.hu vagy www.gkm.gov.hu)
- önéletrajzot
- szakmai pályatervet (mivel szeretne foglalkozni a diploma megszerzése
után)
- iskolalátogatási igazolást
- az előző félév elvégzését igazoló indexmásolatot (amennyiben nem első
éves hallgató)

A támogatottak köre egy két fordulós - írásbeli pályázat, szóbeli
meghallgatás - felvételi beszélgetés során kerül kiválasztásra a fenti
dokumentumok hiánytalan és a pályázók köre bekezdésben felsorolt
feltétele egyidejű teljesülése esetében.

Kapcsolattartás, információkérés:
A konkrét pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre a z Ec-Pec
Alapítvány ad felvilágosítást a 486-2850 telefonszámon, amely hétfőtől
csütörtökig 08:00 - 16:00, pénteken 08:00 - 14:00 között hívható, vagy
az ecpec@.ecpec.hu e-mail címen, továbbá a 1072 Bp. Rákóczi út 22.
levelezési címen, valamint a z alapítvány honlapján (www.ecpec.hu).

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat