Hírek > Beszámoló programokról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

MILYEN VOLT?
2007 civil szempontból
2008-03-14

A Civil Szemle különszámaként megjelent az Éves Civil Jelentés, melynek bemutatójára 2008. március 6-án került sor Budapesten, az Országgyűlési Biztos Hivatalában.

Az esemény házigazdája és a civil jelentés lektora Szabó Máté, az
állampolgári jogok ombudsmanja volt, aki úttörő vállalkozásként
értékelte a jelentés elkészítését, hiszen Magyarországon még nem készült
ilyen átfogó éves elemzés a nonprofit szektorról. Nagy Ádám, a Civil
Szemle főszerkesztője kiemelte, hogy a civil ügyekkel foglalkozó
tudomány a szektor erősödésével párhuzamosan egyre inkább önálló
területté kezd válni az utóbbi években. Ez jó alapot teremtett az éves
civil jelentés elkészítéséhez, mely a 2006-2007-es éveket elemezve 11
szegmensre osztja fel a hazai civil szektort: szabadidő, egészségügy,
szociális ügyek, képzés és oktatás, gazdaság, kultúra, zöld ügyek,
ifjúság, hátrányos helyzet, jogvédelem és lokálpatriotizmus. Minden
fejezet azonos felépítésben tárgyalja az egyes szakterületeket, így azok
kiválóan összehasonlíthatók.

A kiadvány bevezetéseként Bartal Anna Mária nonprofit kutató készített
egy átfogó tanulmányt a hazai civil társadalom általános helyzetéről. Az
elemzés legfontosabb megállapításai között szerepel, hogy 2007
megítélése ellentmondó a szektor szempontjából. Egyrészt öntudatos
fejlődés figyelhető meg: soha nem látott mértékben erősödtek meg a hazai
civil szerveződések, így az elmúlt esztendőt a civil társadalmi
aktivitás éveként lehet jellemezni. Másfelől viszont ez a
presztízsveszteség éve is volt: a politika meglehetősen behálózta az
ifjúsági szervezeteket, mely az egész szektor megítélésére kihatott. A
kutató szerint 2000-ig két fontos irányzat jellemezte a hazai civil
társadalmat: 1997-ig extenzív számbeli növekedést figyelhettünk meg,
1998-tól pedig minőségi átalakulás, letisztulás történt. Az utóbbi
években egy újabb tendencia van kialakulóban, melynek során még
látványosabbá válik a szektort jellemző erős bevételi koncentráció és
kettős szerkezet. Ez azt jelenti, hogy bár számbeli többségben vannak a
magánalapítású szervezetek (egyesületek, alapítványok), azonban a kisebb
számú (5-7%), zömében állami, vagy önkormányzati alapítású
közalapítványok, köztestületek, közhasznú társaságok sokkal jelentősebb
pénzösszegekkel rendelkeznek. 2009-től ezek helyett a nonprofit
gazdasági társasági forma lép életbe, melynek jelentős hatása lesz a
hazai civil szektorra.

A magyar civil szervezetek tevékenységi köre erősen különbözik a
nyugat-európaiaktól: míg itthon a sport, rekreáció területén működik a
legtöbb szervezet, addig a hagyományos szolgáltató jelleg (oktatás,
jogvédelem, környezetvédelem stb.) kisebb arányú, mint más országokban.
A szektor bevételeiben az állami támogatások aránya a meghatározó, 40%
körüli, azonban ennek jó része nem normatív támogatás, hanem
pályázatokból származik. Ez egyrészt a szektor programjainak
működőképességét jelzi, másfelől viszont bizonytalanabbá, labilisabbá
teszi a folyamatos működést. Az EU-csatlakozás hatására az első Nemzeti
Fejlesztési Terv (2004-2006) segítségével számos, sikeresen
megvalósított, színvonalas civil projekt valósult meg, azonban ez
sokszor jelentős pénzügyi és gazdasági nehézségeket okozott a nyertes
szervezeteknek: a késleltetett kifizetések, vagy az utófinanszírozás
komoly eladósodáshoz vezethettek. A 2007-13 közötti időszakban mintegy
82 milliárd forint civil szervezeti felhasználását valószínüsíti a
tanulmány az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásaiból.

Szablics Bálint, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízott
osztályvezetője üdvözölte a kiadvány megjelenését, mely tudományos, de
közérthető módon ad átfogó képet a hazai civil társadalom szereplőiről
és hagyományteremtő jelleggel kívánja felmérni a szektor aktuális
állapotát. Így alkalmas lehet arra, hogy párbeszédet generáljon a
szektoron belül, valamint a civilek és az állami szereplők között is.
Szablics Bálint kiemelte a civil szervezetek részéről érkező
visszajelzések fontosságát egyrészt a támogatáspolitika kialakításánál,
másrészt a 2007. évi (1065/2007 sz. "A kormányzati civil kapcsolatok
fejlesztését szolgáló egyes intézkedésekről szóló) kormányhatározat
végrehajtása során, melynek intézkedései főként 2008-2009-ben fogják
éreztetni hatásukat. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy 2008. április
30-ig minden minisztériumnak civil cselekvési tervet kell készítenie. A
most megjelent civil jelentés támpont lehet ennek tervezéséhez is.

Az Éves Civil Jelentés 2006-2007 megvásárolható a Nonprofit könyvesboltban:
http://www.eucivil.hu/konyvesbolt/?id=583

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat