Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

ELKÉSZÜLT
Magyarország külkapcsolati stratégiája
2008-03-14

Társadalmi egyeztetés után 2008. március 4-én hirdették ki a Magyarország külkapcsolati stratégiájáról szóló (1012/2008. számú) kormányhatározatot.

A dokumentum 2020-ig kívánja meghatározni
Magyarország elképzeléseit saját külpolitikájáról, melyben - nem meglepő
módon, és egy másik stratégiai dokumentummal, a 2014-ig szóló
Európa-politikai stratégiával összhangban - központi szerep jut az
Európai Uniónak, de más nemzetközi szervezeteknek, így a NATO-nak is,
ugyanis "Az új [globális] kihívások ... többnyire csak átfogó,
multilaterális keretekben kezelhetőek."

Kedvező fejlemény, hogy a stratégia több helyen említi a civil
társadalommal és szervezeteivel történő együttműködést, mely a
fejlesztési célok megvalósításán túl több területre is kiterjed, így "az
uniós mobilitási, oktatásfejlesztési és kutatási együttműködésekre."
Regionális kapcsolataiban Magyarország "elősegíti a térség országainak
önkormányzatai, civil szervezetei és szakmai műhelyei közti
kapcsolattartást" is, illetve "Magyarország külkapcsolatainak
fejlesztésében, céljainak megvalósításában támaszkodik ... a
külkapcsolatok alakításában szerepet vállaló civil szervezetekre."

A dokumentum szerint "a külkapcsolatok átfogják az egész társadalmat,
széleskörű nem-kormányzati kapcsolatokat igényelnek, egyúttal
megkövetelik a külügyi-külkapcsolati-diplomáciai munka szolgáltató
funkcióinak és nyilvánosságának erősítését. A stratégia céljainak
eléréséhez intenzív és jól átgondolt külkapcsolati együttműködésre van
szükség, amelyet a kormány és a civil, nem-kormányzati szervezetek,
gazdasági és szociális partnerek, a kultúra, tudomány és oktatás,
valamint a sport világának képviselői rendszeres fórumokon,
intézményesített párbeszéddel folyamatosan alakított konszenzus alapján
tudnak eredményesen megvalósítani." Úgy legyen.

A dokumentum az interneten:
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/kulkapcsolati_strategia/hu_kulkapcs_strat.htm

Kapcsolódó cikkek:
KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIA KÉSZÜL
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1314

3 SAROKPONT, 4 PRIORITÁS, 30 OLDAL
Megújult Magyarország Európa-politikája
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1209

CIVILBARÁT TUD-E LENNI A MAGYAR KÜLPOLITIKA?
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1159

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat