Hírek > Programfelhívások  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

"EGYÜTT? KÜLÖN? - TÁRSADALMI PÁRBESZÉD A RÉGIÓKBAN
Konferencia
2008-04-23

A konferencia célja, hogy áttekintse a civil, nonprofit szervezetek szerepvállalásának lehetőségeit a területi-statisztikai régiókban. A hazai regionalizáció jogalkotási kezdete az 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről.

Ekkor fogalmazódott meg a
jogszabály 5. §-ában a régió mint rendezési fogalom: "e) régió:
tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló egy vagy több
megyére (a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási
határával lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból
együtt kezelendő területfejlesztési egység".

A jogszabály megszületése azonban nem vonta közvetlenül magával a régiók
lehatárolását, erre csak 1999-ben került sor, egy viszonylag alacsonyabb
rendű jogszabályban, nevezetesen Országgyűlési Határozat formájában. Már
ebből is kikövetkeztethető, hogy a konszenzus hiánya a regionalizmus
gondolatát, tényleges igazgatási funkcióinak létrejöttét jelentősen
gátolta. Politikai régiókról, mint számos, velünk együtt az Európa
Unióhoz csatlakozott ország esetében, még jó ideig nem reménykedhetünk,
hiszen kétharmados jogszabályról van szó. Ugyanakkor az államigazgatás
pénzügyi kényszerhelyzetbe került: amennyiben nem alakítja ki saját,
regionális, dekoncentrált struktúráit, az EU régiófejlesztési célú
támogatásait régiós szereplő hiányában nem lesz képes lehívni. Éppen
ezért 2007-től bekövetkezett az államigazgatás korszerűsítésének a
jegyében a regionális intézmények kialakítása, illeszkedve az EU
2007-2013-as pénzügyi ciklusához.

A Nonprofit Szövetség egyik meghatározó szakmai profiljában, a
foglalkoztatáspolitikában is létrejöttek a regionális munkaügyi
központok, azonban légüres térbe kerültek, amennyiben régiós léptékű,
illetékességi körű, legitim civil szervezeteket szeretett volna magának
partnerként. Immár a Szövetség is kényszerhelyzetbe került, amennyiben a
2007-es, a régiós szervezeti struktúrát ki kívánta alakítani, a 2007-ben
megszületett, a regionális munkaügyi központokkal kötött
megállapodásokhoz csatlakozva. Már a megállapodások körülményei, eddigi
tapasztalatai is szükségessé tették a gyakorlati lépéseket, hiszen olyan
úton indultunk el, amelyen eddig még ezen a szakpolitikai téren nem járt
senki.

A konferencia ennek -- a sokszor rögös -- útnak az állomásait, más
területek igényeit, benyomásait mutatja meg a civil szervezeteknek, akik
számára, ha és amennyiben elérjük az elvárt eredményeket, a TÁMOP
támogatásokon keresztül jelentős hozadékot hordoz az elnyerhető források
allokációjával.

Program
2008. május 14. (szerda)
14.00-14.15: Dr. Kövér Ágnes, a Nonprofit Szövetség elnöke: A
konferencia nyitó gondolatai
14.15-14.45: Pirisi károly, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
főigazgatója: "A munkaerő-piaci szervezet regionalizációjának
tapasztalatai és a civil partnerségek az uniós programokban"
14.45-16.00:
- Dr. Bényei Andrásné, a Nonprofit Szövetség ügyvezető igazgatója: "A
régiós konferenciák beszámolói"
- Apró Antal Zoltán, a Nonprofit Szövetség programvezetője, "Regionális
és határ menti együttműködések, és a Visegrádi 4-es program tapasztalatai "
- Szociális Innováció Alapítvány képviselője: "Jó gyakorlat bemutatása
együttműködésre az Encsi kistérséggel"
- Kontakt Kht. képviselője: "Munkát ad a város -- Kedvezményes
munkaerő-kölcsönzés Zalaegerszegen"
16.00-16.30: G. Fekete Éva, az MTA, Regionális Kutatások Központja
Észak-magyarországi Osztály osztályvezetője: "Foglalkoztatási
partnerségek hátrányos térségekben"

2008. május 15. (csütörtök)

8.30-9.00: Regisztráció
9.00-9.30: Dr. Herczog László, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Társadalmi kapcsolatokért felelős szakállamtitkára: "Társadalmi
részvétel és az ágazati civil kapcsolatok az SZMM Civil Cselekvési
Tervéhez illeszkedve"
9.30-10.00: Mózer Péter: a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
Szociális Igazgatóság vezetője: "A szociális és foglalkoztatási
szolgáltatások lehetséges integrációjának jelenlegi helyzete"
10.00-10.30: Márkus Eszter, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség PR és
partnerségi menedzsere: "Partnerség a gyakorlatban: transzparens és
nyitott tervezés"
10.30-11.00: Kávészünet
11.00-11.30: Sági Zsolt, a Humánerőforrás Programok Irányító Hatóság
TÁMOP programigazgatója: " A TÁMOP és a civil együttműködés"
11.30-12.00: Halm Tamás, a Gazdasági és Szociális Tanács főtitkára:
"Civilek szerepe a társadalmi stratégiaalkotásokban"

A konferencián való részvétel ingyenes, szállást a szervezők nem tudnak
biztosítani. Előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezési határidő:
2008. május 2.

Időpont: Budapest, 2008. május 14-15.
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány, 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Szervező: Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége (NHSzOSz)
További információs és jelentkezés: Manek Tímea, NHSzOSz
Cím: 1132 Budapest, Alig u.12.
Tel.: (1) 270-0414
E-mail: nonprofit@chello.hu
Internet: www.humszolg.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat