Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

EGYHÁZI CIVIL SZERVEZETEK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE
Pályázat
2008-05-07

A Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány pályázatot hirdet egyházi - és egyház-közeli civil szervezetek számára fenntarthatóságuk növelése érdekében kidolgozásra kerülő szolgáltatási projektjeik szakmai támogatására

I. A pályázat célja
Jelen pályázat a jellemzően oktatási, szociális, és/vagy
térségfejlesztési területen tevékenykedő egyházi -és egyház-közeli civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, a civil társadalom
erősítését célozza. A pályázat célja olyan közösségi szolgáltatási
projektek kidolgozásához és megvalósításához való hozzájárulás, mely
projektek elősegítik e szervezetek pénzügyi stabilitását, hosszú távú
fenntarthatóságát.

II. A támogatás
Az egy pályázó által elnyerhető fejlesztő szolgáltatás maximális értéke:
1.600.000 forint.
A támogatott szervezetek várható száma: 10-12 szervezet.

Jelen kiírás elválaszthatatlan részét képezi a PÁLYÁZATI ADATLAP és a
fejlesztő szolgáltatások rövid leírását tartalmazó tájékoztató.

III. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be Észak-magyarországi és Észak-alföldi Régióban
bejegyzett,
- a történelmi egyházakhoz közeli társadalmi szervezetek - egyesületek -
vagy alapítványok, melyeket a bíróság nyilvántartásba vett,
alapszabályukban, illetve alapító okiratukban szerepel a szociális,
oktatási és/vagy térségfejlesztési tevékenység, s e tevékenységüket
ténylegesen folytatják;
- történelmi egyházak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei.

Nem nyújthatnak be pályázatot
- a pártok;
- a munkaadói és munkavállalói érdekképviselet szervezetek;
- közhasznú társaságok.

Az elbírálás során előnyt élveznek
- az innovatív, modell-értékű, közösségi szolgáltatások megvalósítását
tervező szervezetek;
- a helyi, térségi szereplők együttműködését tervező szervezetek (pl.
helyi önkormányzattal egyéb civil szervezetekkel, vállalkozásokkal,
vállalkozókkal való együttműködés).

IV. A jelen pályázat keretében elnyerhető fejlesztő szolgáltatások
formája, mértéke, futamideje
- Az igénybe vehető fejlesztő szolgáltatások futamideje: maximum: 12 hónap;
- az egy pályázó által elnyerhető szolgáltatási csomag maximális értéke:
1.600.000 forint, az alábbi szolgáltatási egységek szerinti megoszlásban:
1. Képzés (6x2 nap/ szervezet, 1-3 fő/ szervezet);
2. Projektfejlesztési szervezet-specifikus tanácsadások (max. 8
nap/szervezet);
3. Belföldi és külföldi tanulmányút (3x2 nap/ szervezet, 1-5 fő/ szervezet).

- A fejlesztő szolgáltatások igénybevétele a kedvezményezett szervezetek
közösségi szolgáltatások megvalósítását célzó projektjeinek
kidolgozásához és megvalósításához való szakmai segítségnyújtás, melynek
várható eredménye a tervezett szolgáltatás megvalósítására vonatkozó
versenyképes, - a Svájci Támogatási Hozzájárulás vagy az ÚMFT
fejlesztési elképzeléseihez igazodó pályázati program;
- A pályázat keretében elnyerhető szolgáltatási csomag, mint támogatás
igénybevételéhez a kedvezményezett szervezeteknek 30. 000 Ft részvételi
díjjal kell hozzájárulnia.

V. Formai követelmények

1. A hiánytalanul kitöltött ADATLAP, mely tartalmazza, a tervezett
közösségi szolgáltatás ötletének rövid leírását és a megvalósításra
vonatkozó elsődleges elképzelések vázlatát, azaz a 'projektötlet'-et.
(Kérjük, hogy az adatlapot számítógépen vagy nyomtatott nagy betűkkel
töltse ki).

2. Kötelező mellékletek
Társadalmi szervezetek (egyesületek), alapítványok esetében:
- Alapító okirat illetve alapszabály (a szervezet vezetője által
hitelesített másolati példány);
- Jogerős bírósági végzés a nyilvántartásba vételről (a szervezet
vezetője által hitelesített másolati példány);
- A pályázó legfrissebb éves közhasznúsági beszámolója <tartalmi és
pénzügyi> (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány),
nem közhasznú szervezetek esetén az előző év tevékenységeit bemutató
éves beszámoló.
Egyházak jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei (pl.
plébánia, egyházközség) esetében:
- egyház-főhatósági igazolás a jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egység fennállásáról

VI.: A pályázatok benyújtásának módja, határideje
A hiánytalanul összeállított pályázati dossziét 1 eredeti, és 1 másolati
példányban kérjük benyújtani.

A pályázatok beadási határideje: 2008. május 31.

A pályázati csomagokat postai úton, zárt borítékban vagy csomagban,
ajánlott küldeményként kell benyújtani az alábbi címre: Maholnap Magyar
Jóléti Alapítvány, 1410. Budapest, Pf. 183.

Fontos! Az elbíráláskor a postára adás időpontját vesszük figyelembe. A
határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.
A pályázatok személyes (nem postai úton történő) benyújtására nincs
lehetőség!

A teljes kiírás és pályázati adatlap az interneten:
http://www.maholnap.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat