Hírek > Hírek külföldről  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK - KÖZÖS VÁLASZ
Civil szervezetek összefogása egy igazságosabb világért
2008-07-18

2008. június 18-21. között tartotta a CIVICUS, a Civil Szervezetek Világszövetsége közgyűlését a skóciai Glasgowban. A négynapos rendezvényen 111 ország több száz küldöttje képviseltette magát.

A CIVICUS 1993-as megalakulása óta nyolcadik alkalommal hívta össze a
világ minden tájáról civil és nemzetközi szervezetek, a kormányzati és
üzleti szektor képviselőit, hogy megosszák egymással tapasztalataikat,
tanuljanak egymástól annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjanak
munkálkodni a civil társadalom erősítésén. Az idei közgyűlés előadásai,
vitái és munkacsoportjai az "Emberek, részvétel és hatalom" témakörét
állították középpontba. A programok során górcső alá vették a média
társadalmi szerepe éppúgy, mint a civil-kormányzati együttműködések
helyzetét, a sikeres lobbizás technikáit vagy a nemzetközi szervezetek
helyi szintekre gyakorolt hatását.

Nyitóbeszédében Kumi Naidoo, a CIVICUS leköszönő főtitkára a civil
összefogás és partnerség fontosságát hangsúlyozta. Szerinte az olyan
globális problémák ellen, mint a szegénység, klímaváltozás, terrorizmus,
HIV/AIDS stb. csak egyesített erővel lehet felvenni a harcot. A jelenleg
450 tagszervezetet és egyéni tagot számláló CIVICUS kiterjedt nemzetközi
hálózatának köszönhetően képes hatékony erőfeszítéseket tenni a civil
társadalom erősítése érdekében. A megnyitón rögtönzött felmérés is
készült a jelenlevők bevonásával, mely főként a világ civil
társadalmának jelenlegi állapotát kívánta felmérni. Az eredményekből
kiderült: a rendezvényen való részvételben a többséget a kapcsolatépítés
és a mások tapasztalatainak megismerése motiválta. Míg a közönség 28%-a
gondolta úgy, a civil szervezetek képesek befolyásolni a nemzeti
kormányok politikáját, addig ugyanez az arány a nemzetközi intézmények
tevékenységére vonatkozóan már 8%-ra csökkent. A közgyűlés résztvevőinek
28%-a a gazdagok és szegények életminősége közötti óriási különbséget
tekintette napjaink legmeghatározóbb globális problémájának, 25%-uk az
elszámoltathatatlan vezetőket, 15%-uk pedig a piacalapú gazdaság
visszáságait tartotta aggasztónak. A jelenlévők 78%-a tartotta nagyon
fontosnak, hogy a civil szektor különböző részein tevékenykedő
szervezetek megtanuljanak hatékonyan együttműködni. Az emberek
motiválásának és társadalmi részvételük erősítésének eszközét a többség
a karizmatikus politikai vezetőkben, illetve átlagemberek inspiráló
történeteinek megismerésében látta.

Mostantól a szervezet tiszteletbeli elnöki posztját betöltő Kumi Naidoo
bemutatta utódját, az indiai Ingrid Srinath-t, aki korábban India
legnagyobb civil szervezetének vezetője volt. Az új főtitkár mellett a
nyitóünnepség közönsége még két fontos vendéget is köszönthetett.
Daniele Bekele és Natsanet Demissie két etióp jogász és emberjogi
aktivista alig egy hónappal korábban szabadult ki majdnem két és fél
éves fogvatartás után a börtönből. Bekele és Demissie "bűne" az volt,
hogy szerették volna, ha független civil szervezetek felügyelhetik az
etiópiai választások tisztaságát. A CIVICUS és a közgyűlés delegáltjai
az elmúlt két évben szolidaritási kampányt folytattak szabadon
bocsátásukért, mely, mint az eredmény mutatja, nem volt hiábavaló. Mint
Kumi Naidoo fogalmazott: "Daniel és Natsanet bátorsága erőt ad ahhoz,
hogy fellépjünk és hallattassuk a hangunk mindenütt, ahol a civil
társadalmat fenyegetik."

A CIVICUS létrehozott egy különleges alapot is (Crisis Response Fund),
mely a krízishelyzetekre történő gyors reagálás lehetőségét hivatott
elősegíteni. Míg sok helyzet előre megjósolható, a civil társadalmat
fenyegető egyes veszélyek váratlanul bukkanhatnak fel és azonnali
választ igényelnek. Ez az alap pénzügyi hátteret kíván biztosítani a
gyors cselekvésre, amikor szükség van rá.

A konferencia négy napja kiváló lehetőséget kínált a civil szektor
szereplőinek arra, hogy kapcsolatokat építsenek ki más országbeli civil
szervezetekkel, nemzetközi szervezetek képviselőivel, új módszereket,
technikákat tanuljanak, s megosszák saját tapasztalataikat másokkal. A
kormányzat és civil szféra együttműködésének kiváló példájaként szolgál
a brit COMPACT és az észt EKAK, melyekkel az egyik műhelyvita keretében
ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az 1998-ban az Egyesült Királyságban,
majd 2002-ben Észtországban a kormányzat és a harmadik szektor között
létrejött megállapodások biztosítják az együttműködés kereteit a
támogatás, önkéntesség, közösségi tevékenységek tekintetében. A
munkacsoport résztvevőiben felmerült egy hasonló szerződés megalkotása
európai szinten is, az Európai Unió és a tagországok civil szervezetei
között.

A konferenciaközpontban lezajlott plenáris ülések és munkacsoportok
mellett a közgyűlés résztvevőinek módjában állt megtekinteni néhány
helyi civil kezdeményezést "a terepen" is. Az "Élő könyvtár" keretén
belül a női egyenjogúságért küzdő nők, mint élő könyvek nyíltan és
őszintén mesélték el történeteiket érdekképviseletről, hatalomról, nők
elleni erőszakról, és a skót nők történelméről. A konferencia-résztvevők
egy csoportja ellátogatott egy egykori iskolaépületébe Norton Parkban,
ami jelenleg egy maroknyi, mozgáskorlátozottak és kisebbségek
érdekérvényesítésével foglalkozó civil és önkéntes szervezetnek ad
otthont. A szervezők korlátozött számú résztvevőnek lehetőséget
biztosítottak arra is, hogy ellátogassanak Edinburghba, s megtekintsék a
Skót Parlamentet, melyet 1707 (az angol és skót királyság egyesülése)
óta először az 1998-ban életbe lépett ún. "skót törvény" hozott létre
ismét. A skótoknak így lehetőségeük van saját ügyeikben törvényt alkotni
pl. az oktatás-, egészség- és lakásügy területén. Ugyanakkor
Nagy-Britannia egészét érintő döntéseket nem hozhat (külügy, védelmi
politika, társadalombiztosítás).

A programsorozat kínálatát gazdagította a több, mint 100 skóciai civil
szervezet standjai által benépesített kiállítócsarnok. A Civiliádához
hasonló seregszemlén a helyi önkéntes szervezetek éppúgy helyet kaptak,
mint nemzetközi intézmények skóciai irodáinak információs pultjai.

A közgyűlés zárónapján, az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata
elfogadásának 60. évfordulója alkalmából több száz fős tömeg vonult
fegyelmezetten a Glasgow-i Konferencia és Kiállító Központtól a közeli
Kelvingrove parkba az emberiesség jelszavait skandálva. A menet célja az
volt, hogy felhívja a figyelmet a globális szegénység elleni harc
fontosságára, felszólaljon a jogtalanság és kínzások ellen, s védelmezze
az alapvető emberi jogokat, melyeket a világ számos országában még ma is
lábbal tipornak. A demonstrálók közt vonult Mary Robinson, volt ír
miniszterelnök és ENSZ emberijogi biztos, Salil Shetty, az ENSZ
Millenium Projektjének igazgatója, Alan Miller a Skót Emberjogi
Bizottság vezetője valamint Netsanet Demissie és Daniel Bekele etióp
emberjogi aktivisták.

A következő CIVICUS közgyűlésre jövőre Montrealban kerül sor a CIVICUS
és a kanadai Institute du Nouveau Monde közös szervezésében.

További információk:
A CIVICUS honlapja: http://www.civicus.org/new/default.asp
A CIVICUS közgyűlés honlapja: http://www.civicusassembly.org/
A COMPACT honlapja: http://www.thecompact.org.uk/

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat