Hírek > Programfelhívások  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

Ilyen még nem volt!
Vezetőképzés a gyermekvédelemben – Magyarországon először
2008-09-23

A Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége /FICE/ Magyarországi Egyesülete 2008. szeptember 25-27. között rendezi a „Gyermekvédelemben dolgozó vezetők továbbképzése Közép- és Kelet-Európában” című projektjének zárókonferenciáját. A két éve tartó nemzetközi együttműködés célja az volt, hogy a gyermekvédelemben dolgozó vezetők, a mai kor vívmányaihoz és elvárásaihoz idomuló képzésben részesüljenek.

A program azért is figyelemreméltó, mert eddig még nem volt példa arra, hogy egy gyermekvédelemmel foglalkozó civil szervezet kezdeményezzen egy ilyen nemzetközi tapasztalatokra épülő képzést. A Hollandia, Magyarország, Bulgária, Észtország és Románia részvételével zajló együttműködés a hazai gyermekvédelemben eddig ismeretlen megoldásokat, újszerű, modern módszereket alkalmazva igyekszik felfrissíteni a gyermekvédelem szférájának vérkeringését. A kétéves kooperáció során olyan, ma már nélkülözhetet­lennek tűnő fogalmakat épültek a gyermek­védelemben dolgozó vezetők és szakemberek képzésébe, mint menedzsment, csapatépítés, konflik­tuskezelés, stra­tégiai fejlesztés, decentralizáció, coaching, költségvetés stb. A FICE nemzetközi szervezetéhez tartozó tagor­szágok együttműködésén felül részt vettek a prog­ramban az országok egyes felsőoktatási intézményei is, elősegítve azt, hogy a fel­halmozott tudás­anyag hosszú távon is beépüljön az egyetemek képzési rendszerébe. Magyarországról az Eötvös Lo­ránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógype­dagógiai Főiskolai Kara kap­csolódott be a mun­kába, biztosítva ezzel azt, hogy hallgatóik a legmodernebb elméleti és gyakorlati tudásanyagot sajá­títhassák el az órákon. A program zárókonferenciáján a külföldön és Magyarországon kiképzett trénerek, a pályázatot koordináló szervezetek, intézmény- és gyermekotthon-vezetők tapasztalatairól és a képzés folytatásáról többet is megtudhatnak az érdeklődők a 2008. szeptember 26-án, délután 14: 00-kor, a CEU (Central European University) Konferencia Központban megrendezésre kerülő nyilvános tájékoztatón.

 További információ: www.ficeme.axelero.net

 

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat