Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

"CSAK CIVILBARÁTAN" akció és meghívó
2008-10-10

Minapi sikeres akciónkat követően (531 civil szervezet támogatott egy közös civil levelet; 900 millió forinttal nőtt és ma 7,7 milliárd forinton áll a 2009-es NCA összeg a költségvetés tervezetében) újra jelentkezünk:

1) az Országgyűlés elkezdte az NCA-törvény módosításának vitáját. „Csak civilbarátan” címmel közös javaslatokat szeretnénk átadni az országgyűlési képviselőknek. Minél több a civil aláírás, annál nagyobb az esélye javaslataink figyelembe vételének.

 

Kérjük ne habozzon, hanem KÜLDJE VISSZA GYORSAN, de legkésőbb 2008. október 17. (péntek) 17.00 óráig egyetértő nyilatkozatát!. Mindenki számít, mindenki fontos!

 

2) JÖJJÖN EL az NCA-val foglalkozó szakmai konferenciánkra (Budapest, 2008. október 18.)! Részletek a mellékelt meghívóban.

 

Figyelmére, támogatására és részvételére számítunk!

 

---

 

CSAK CIVILBARÁTAN!

Civil szervezetek módosító javaslatai a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény megváltoztatásához

 

Az Országgyűlés a kormány előterjesztése alapján megkezdte a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról szóló vitát. Közös érdek, hogy szakmai érveket felsorakoztató eszmecsere eredményeként olyan változtatások kerüljenek elfogadásra, melyek támaszkodnak az elmúlt időszak tapasztalataira és figyelembe veszik a törvény által közvetlenül érdekelt és érintett több ezer, sőt tízezer civil szervezet érdekeit, véleményét és javaslatait is.

 

Alulírott magyarországi civil szervezetek – egy reprezentatív összetételű csoport kezdeményezésére – a következő javaslatokat fogalmazzuk meg és kérjük ezek figyelembe vételét az NCA-törvény napirenden lévő módosítása során.

 

1. A Kollégiumok maximális taglétszáma maradjon 11 fő (ezt így határozza meg a jelenleg érvényben lévő törvény).

Indoklás: a tapasztalatok, a hatékony működés és az elvégzendő munka nagysága indokolja a jelenlegi létszám megtartását.

Megjegyzés: a beterjesztett törvénymódosítás 9 főre csökkentené a Kollégiumok maximális taglétszámát.

 

2. A Tanács és a Kollégiumok tagjai tevékenységükért ne részesüljenek automatikusan havi díjazásban (ez a jelenlegi gyakorlat). Helyette a testületi üléseken történő részvételük figyelembe vételével kapjanak díjazást és legyenek jogosultak költségáltalányra (ez utóbbi szintén a jelenlegi gyakorlat része); a díjazás és a költségáltalány mértékét az illetékes miniszter évente állapítja meg.

Indoklás: a javaslat a tapasztalatok figyelembe vételén alapul. Eredményeként csökkennek a működési költségek.

 

3. A jogorvoslat törvénymódosításban jelzett intézményrendszerét javasoljuk kiegészíteni a méltányosság elvével.

Indoklás: az NCA eddigi működése bebizonyította, hogy lehetnek olyan kivételes esetek, melyeket csak a méltányosság elvének alkalmazásával lehet kezelni.

 

4. A beterjesztett törvénymódosítás kimondja, hogy nem lehet a Tanács, illetve a Kollégium tagja az, aki bármilyen települési önkormányzat képviselő-testületének tagja. Javasoljuk, hogy ez a megszorítás csak a 10.000 főnél nagyobb lélekszámú településekre vonatkozzon.

Indoklás: a Kormány javaslata méltánytalanul hátrányos helyzetbe hozza a kistelepüléseket, ahol bevett gyakorlat civil szervezeti képviselők nem pártpolitikai alapon történő beválasztása a képviselő-testületekbe.

 

5. Egyetértünk az összeférhetetlenség elvének tervezett szigorításával. Ugyanakkor javasoljuk az érintettek körének kierjesztését az illetékes minisztérium és a kezelő szervezet NCA-val foglalkozó alkalmazottaira is. Nem támogatjuk az összeférhetetlenség 3 megelőző évre vonatkozó, visszamenőleges alkalmazását.

Indoklás: a javaslat a szigorított jellegű összeférhetetlenségi elv logikájából következik és a tavaly elfogadott összeférhetetlenségi törvénnyel teremti meg az összhangot.

 

6. Javasoljuk, hogy az NCA-törvényben megfogalmazottak szerint évente megfelelő összegek álljanak az NCA rendelkezésére.

Indoklás: a javaslat az NCA-törvényben foglaltakra hívja fel a figyelmet és kiszámíthatóságot eredményez.

 

7. Kezdeményezzük, hogy a Kormány által javasolt változások azon részeinél, melyek a Kormányt, illetve a minisztert különböző jogkörökkel ruházzák fel, ott a Tanács kapjon előzetes véleménynyilvánítási lehetőséget.

Indoklás: a javaslat a törvény szellemiségéből és a partnerség elvéből fakad.

 

Budapest, 2008. október 10.

 

A kezdeményező civil szervezetek:

Alba Régia Táncegyesület, Kovács György

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége, Fekécs Imre

Európa Ház, Barabás Miklós

Európa Jövője Egyesület, Farkas Gábor

Generation Europe Magyarország Alapítvány, Czuczor Sándor

HÖOK a Hallgatókért Alapítvány, Molnár Szabolcs

Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége, Molnár Pál

Levegő Munkacsoport, Hajtman Ágnes

Magyar Békeszövetség, Köteles György

Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Bakos Klára

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége, Jankovits György

Magyar Természetvédők Szövetsége, Farkas István

Mentálhigiénés Műhely, Pócs Margit

Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Kormosné Debreceni Zsuzsa

Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Bényei Andrásné

Okosodó Egyesület, Pongrácz Gábor

Pallas Páholy - Klubháló Egyesület, Gáspár István

Polgári Védelemért Alapítvány, Paksi Piroska

SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, Jávorszky Iván

Századvég Alapítvány, Barthel-Rúzsa Zsolt

Társadalmi Egyesülések Szövetsége, Molnár György

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Piróth Eszter

Újbuda Baráti Kör, Szilágyi Balázs

 

---

 

MEGHÍVÓ NCA-S KONFERENCIÁRA

 

Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) ügyben is zajlanak az események. A legfrissebb hír, hogy az Országgyűlés elkezdte az NCA-törvény módosításának vitáját. Ezzel párhuzamosan folyamatosan értesülhetünk az elektori bejelentkezések állásáról. A „mozgó” jövő évi költségvetésben ott szerepel az NCA is 7,7 milliárd forinttal.

 

Szakmai konferenciára hívunk minden érdeklődőt, ahol ezekről a kérdésekről folytatunk eszmecserét.

 

Meghívott vendégeink:

 

* az Országgyűlés 5 pártjának képviselői

* a Kormány (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) képviselői

 

A Konferencián átadjuk a „Csak civilbarátan!” akciónk keretében kidolgozott közös álláspontunkat az azt támogató civil szervezetek névsorával együtt.

 

Jöjjön el, hogy erős legyen a civilek hangja!

 

Időpont: 2008. október 18. (szombat, munkanap!) 10.00-12.30 óra

Helyszín: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium földszinti kultúrterme

(Budapest, V., Kossuth Lajos tér 11.)

Szervező: Európa Ház

Tel.: (1) 356-8440

E-mail: info@eucivil.hu
Internet: http://www.eucivil.hu

 

********************************************************************************************************

Visszajelző lap

 

Név:
Szervezet/Intézmény:
Cím:
E-mail:

1. Támogatom a „CSAK CIVILBARÁTAN!” Civil szervezetek módosító javaslatait a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény megváltoztatásához

 

- Igen

 

2. Részt kívánok venni a 2008. október 18-án az NCA-val foglalkozó szakmai konferencián.

 

- Igen

 

- A konferencián nem tudok részt venni, de további tájékoztatást kérek

 

(Kérjük, aláhúzással jelezze a válaszát!)

 

Kérjük a visszajelzői lapot 2008. október 17. (péntek) 17.00 óráig visszaküldeni az alábbi címre:
e-mail: info@eucivil.hu, fax: (1) 356-8499

****************************************************************************************************************

 

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat