Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

Ötletpályázat a Kreativitás és Innováció Európai Éve 2009 magyarországi eseményeihez
Álmodj, alkoss, újíts!
2009-01-05

2009 a Kreativitás és Innováció Európai Éve. Az uniós kezdeményezés célja, hogy felhívja az emberek figyelmét arra, milyen fontos szerepet játszik a kreativitás és az innováció saját személyes életükben, önmegvalósításuk és társadalmi jólétük elérésében csakúgy, mint a vállalatok és szervezetek sikerében, Európa versenyképességének növelésében, a fenntartható fejlődés biztosításában.

A kreativitás és innováció európai éve átfogó kezdeményezés, amely jellegénél fogva számos területre kiterjed: az oktatás és képzés mellett érintett a kultúra, a vállalkozásfejlesztés, a kohéziós politika, a vidékfejlesztés, a kutatás és fejlesztés, a kreatív ipar (beleértve az építészetet is), az audiovizuális szektor és az információs társadalom is.
 
Az európai év néhány kiemelt témája többek között:
·        A művészeti oktatás és a kreativitás fejlesztésének erősítése az alap- és középfokú oktatásban, a szakmai képzésben, valamint a non-formális és az informális oktatásban
·        Az önkifejezés kreatív formáinak fenntartása, erősítése felnőtt korban is
·        A kulturális sokszínűség mint a kreativitás és innováció forrása
·        Az információs és kommunikációs technológiák mint a kreatív önkifejezés médiumai
·        A matematika, a természettudományok és a műszaki tudományok az aktív, innovatív gondolkodásmód szolgálatában
·        Az innovatív folyamatok széleskörű megértésének elősegítése, a vállalkozó szellem és attitűd erősítése a jólét fenntartása érdekében
·        Az innováció mint a fenntartható fejlődés záloga
·        Kreativitáson és innováción alapuló regionális és helyi fejlesztési stratégiák
·        Kulturális és kreatív ipar: ahol az esztétikum és a gazdasági szempont egybeesik
·        Innováció a köz- és magánszektorban
 
A Kreativitás és Innováció Európai Évének hazai koordinátora az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Tempus Közalapítvány.
 
Magyarországon a Kreativitás és Innováció Európai Éve kapcsán, a fenti témákkal összhangban, különösen nagy figyelmet kap
·        a kulcskompetenciák fejlesztése az egész életen át tartó tanulás folyamatában és
·        az innováció a fenntartható fejlődés szolgálatában.
 
Az Évhez kapcsolódó események lehetnek:
·        Konferenciák, workshopok és egyéb rendezvények
·        Figyelemfelkeltést szolgáló kampányok, fesztivál jellegű események
·        Jó példák összegyűjtése és feldolgozása
·        Tanulmányok
 
Keressük azokat a programokat, amelyek témájukkal és célkitűzéseikkel a Kreativitás és Innováció Európai Évének kezdeményezéséhez illeszkednek.
 
Az Év programjának része lehet már hagyományokkal rendelkező esemény (pl. évente megrendezett verseny, fesztivál) és új kezdeményezés egyaránt.
 
A Kreativitás és Innováció Európai Évének keretében a különböző események nagy nyilvánosságot kapnak és kölcsönösen erősítik egymást. A kiválasztott tevékenységek a szakmai elismerés mellett (nem anyagi jellegű) támogatást is kapnak kezdeményezésük megvalósításához.
 
A beadott javaslatok közül a szervezők kb. 50 kezdeményezést választanak ki.
Alapfeltétel, hogy a rendezvények anyagi forrása már biztosítva legyen.
 
A kiválasztásnál előnyt élveznek azok a programok, amelyek az alábbi szempontok közül minél többnek megfelelnek:
·        Részletesen kidolgozott tervvel rendelkeznek
·        Kreatív, ötletes, újszerű megoldásokat alkalmaznak
·        Hatásuk hosszú távon fenntartható
·        Minél több szervezet bevonásával, együttműködésével valósulnak meg
·        Célcsoportjaik közé tartoznak a potenciális felnőtt tanulók
 
A kiválasztott projektek bekerülnek az Év hivatalos magyarországi programjába
·        Szerepelnek az Év hivatalos hazai és európai uniós honlapján és a promóciós anyagokban
·        Jogosultak az Év logójának használatára
·        A Tempus Közalapítvány közreműködik a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációs tevékenységekben
 
A kiválasztott kezdeményezéseket a Tempus Közalapítványnak pénzügyileg nem áll módjában támogatni.
 
A pályázatok benyújtási határideje: 2009. február 12.
 
Pályázni kizárólag a hivatalos pályázati űrlapon lehet, ami letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu
A pályázatokat elektronikus formában a következő címre várjuk: eyci2009@tpf.hu
 
 
További információ: 
TEMPUS Közalapítvány
Budapest, IX., Lónyay u. 31.
Tel: 237-1300
www.tka.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat