Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

Ösztöndíjas műfordítói képzés külföldi műfordítóknak
2009-02-04

A Balassi Intézet tíz hónapos, ösztöndíjas műfordítói képzést indít nem magyar anyanyelvű, külföldi állampolgárok részére, akik a jövőben a magyar kultúra terjesztését, magyar irodalmi művek fordítását szeretnék választani hivatásukként. A kurzus feltételezi, hogy a hallgatók jó magyar nyelvtudással és alapos magyar irodalomtörténeti ismeretekkel rendelkeznek.

A műfordító képzés célja, hogy bevezetést nyújtson a műfordítás gyakorlatába, valamint elmélyítse a résztvevők magyar nyelvi és irodalmi ismereteit. A Felnőttoktatási Akkreditációs Tanács által jóváhagyott 10 hónapos képzés sikeres elvégzését a Balassi Intézet magyar és angol nyelven kiállított tanúsítvánnyal igazolja.
 
A képzés során a hallgatók szemináriumi munka keretében megismerkednek a fordítás gyakorlati oldalával, a kortárs magyar irodalommal, irodalomkritikával és színházi élettel. Ezen kívül emelt szintű magyar nyelvi oktatásban vesznek részt. Az évközi fordítói munkájukat egy anyanyelvi szakmai lektor (műfordító konzulens) rendszeresen ellenőrzi. A hallgatók a képzés végére műfordítási mestermunkát készítenek.
 
A képzés szeptembertől júniusig tart és két szemeszterből áll. A 13 hetes őszi és 15 hetes tavaszi szorgalmi időszakban a kurzusok látogatása kötelező. A heti óraszám 20 óra.
A képzés részletes ismertetése az intézet honlapján található: www.balassi-intezet.hu
 
A hallgatói keretszám: 10 fő.
 
Pályázhatnak: nem magyar anyanyelvű, felsőfokú diplomával rendelkező, vagy a 2008/2009-es tanévben diplomát szerző külföldi állampolgárok. Korhatár: 35 év.
 
A Balassi Intézet az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:
- 38 000 HUF/hónap ösztöndíj
- ingyenes tananyag
- diákigazolvány
- egészségbiztosítás (kivéve az EGT és Horvátország állampolgárait.) Az egészségbiztosítás nem vehető igénybe fogszabályozásra, fogpótlásra, plasztikai műtétekre és előre tervezett műtéti beavatkozásokra.).
- térítésmentes kollégiumi férőhely
 
A hallgatónak vállalnia kell:
- beiratkozáskor a diákigazolvány elkészítésének költségét: 1.960 HUF
- az étkezés és a közlekedés költségét. (Ezt az ösztöndíj körülbelül egynegyed részben fedezi.)
- 1.500 HUF kaució az intézeti belépőkártyáért
- 5.000 HUF kaució a kollégiumba történő beköltözéskor
 
A jelentkezés módja:
Jelentkezni postai úton lehet a Balassi Intézet honlapján található jelentkezési lap kitöltésével. Jelentkezési határidő:  2009. március 30. A borítékra kérjük ráírni: "MŰFORDÍTÁS"
A pályázat eredményéről a Balassi Intézet legkésőbb 2009. május 15-ig értesíti a pályázókat.
 
A pályázathoz csatolni kell:
- jelentkezési lapot,
- szakmai önéletrajzot, amelyben ismerteti egyetemi tanulmányait (hungarológiai és irodalomtudományi tanulmányait részletesen), eddigi fordítói tapasztalatait, eredményeit,
- publikációs listát fordításairól és irodalmi vonatkozású írásairól, vagy mintafordítást, legalább 5-10 oldal terjedelemben, tetszés szerinti magyar

szépirodalmi szövegről (kérjük, a szöveg eredetijét is mellékeljék),
- diploma/oklevél, illetve végzős egyetemi vagy doktori hallgatók esetében az index, bizonyítvány hiteles másolatát,
- munkatervet, a pályázó szakmai tervét arról, hogy milyen fordítói elképzelései és távlati céljai vannak a műfordítás területén, és a későbbiekben a - magyar kultúra mely területével kíván foglalkozni,
- ajánlást (egy neves műfordító, lektor, egyetemi oktató, kulturális szakember véleményét) a pályázó eddigi szakmai munkájáról,
- az útlevél másolatát.

Kérjük, hogy - a pályázat beadásának határidejéig - oldja meg az intézet honlapján (www.balassi-intezet.hu) található online nyelvi szintfelmérő teszt közép-, ill. felsőfokú feladatsorát.
 
 
További információ:
Balassi Intézet
1519 Budapest, Pf. 385
Telefon: (06 1) 381-51-49
E-mail: erna.leichtman@bbi.hu
Internet: http://www.balassi-intezet.hu/index.php?id=58&cid=564

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat