Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

KÉSZÜLŐDÉS A MAGYAR EU-ELNÖKSÉGRE
Ülést tartott az EU2011 civil munkabizottság környezetvédelmi munkacsoportja
2009-10-16

2011 első félévében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét, ennek feladatiért a kormányzat felel, de nem csak kormányhivatalok készülnek erre az időszakra, hanem a civil szervezetek is. Az Európa Ház kezdeményezésére és koordinálásával létrejött EU2011 Civil Munkabizottság négy tematikus munkacsoportban kezdte meg a munkát. 2009. október 15-én a környezetvédelmi munkacsoport tartotta ülését Budapesten.

A mintegy 50 civil szervezeti képviselő részvételével megtartott ülésen
Dr. Faragó Tibor a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium környezet-
és klímapolitikai szakállamtitkára elmondta: a magyar EU-elnökség jó
alkalom az országkép alakítására is. Kiemelte: fontos, hogy az
elnökséggel járó szereppel és lehetőségekkel az érintettek pontosan
tisztában legyenek. Így a magyar EU-elnökségi félév alatt felvállalt
témák (ún. prioritások) kiválasztásakor - mely folyamat jelenleg is
zajlik a kormányzaton belül - érdemes figyelembe venni a realitásokat és
olyanokat ajánlani a másik 26 tagország figyelmébe, amelyeknek
határainkon túl is van mondanivalójuk.
Ennek szellemében a környezetvédelmi minisztériumban 21 környezetügyi
témát határoztak meg, melyeket alkalmasak találtak, hogy bekerüljenek a
magyarok által vállalt prioritások közé. Faragó öt témát emelt ki ezek
közül: klímaváltozás, biológiai sokféleség, átfogó környezetpolitikai
tervezés az EU-ban, fenntartható fejlődés és vízpolitika. Ez utóbbiban a
Dunát mint szimbólumot használnák, ami kifuthat a már korábban
kezdeményezett Duna Stratégia 2011-es tető alá hozatalában, ami nemcsak
környezeti megfontolásokat, de szomszédságpolitikát, regionális
fejlesztést is tartalmazna a dunamenti országok együttműködésében.

Modok Benő a Külügyminisztérium képviseletében elmondta: minisztériuma
felelős a kormányzatban a magyar EU-elnökséget érintő előkészítő munka
koordinálásáért, ez jelenleg 1200 közigazgatásban dolgozó közös munkáját
jelenti. A koordináció azonban a hazai minisztériumokon túlmutat:
egyeztetni kell az egymást követő elnökségeket vivő országok között.
Ezért most a magyarok Spanyolországgal (2010 első félévében lesz
EU-elnök) és Belgiummal (2010 második félév) egyeztetnek, többek között
azért, hogy a másfél év alatt felvállalt témák valamelyest egymásra
épüljenek. Erre azért is szükség van, mert az adott elnökség teendőinek
nagy részét (85-90%-át) az előző elnökségtől örökli. A saját prioritások
uniós napirendre vételét váratlan események (erre számos példa adódik
akár a közelmúltból is: európai gázválság, világgazdasági válság) tovább
szűkíthetik. A Külügyminisztérium további egyeztetéseket is folytat
újabb szereplőket kapcsolva a folyamatba. Így rendszeresen egyeztetnek a
magyar európai parlamenti képviselőkkel is.
Az ülésen fölmerült a két európai uniós tanácsadó szerv az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága magyar tagjainak
bevonása a folyamatba és természetesen ott vannak a magyarországi civil
szervezetek képviselői is, akik az EU-elnökség össztársadalmi jellegét
erősíthetnék.

Ha figyelembe vesszük a magyar EU-elnökség mozgásterét, hozzácsapjuk
Magyarország geopolitikai helyzetét és egy fél pillantást vetünk hazánk
nemzetközi megítélésére, akkor világossá válik, hogy a jó
témafelvetéssel és programalkotás mellett (pl. Duna Stratégia)
EU-elnökségünk többek között éppen a civil szervezetek aktív bevonásával
hozhat újat, hozzájárulva a félév kedvező megítéléséhez.

A civil munkacsoportok további tevékenységéről folyamatosan beszámolunk
hírlevelünkben.

További információ:
Stratégia a Dunának? http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1617
Az EU soros elnökség leírása:
http://euvonal.hu/index.php?op=tenyek_intezmenyrendszer&ha=&id=33

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat