Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

A FENNTARTHATATLANSÁG KRITIKÁJA
2009-11-23

Az ökológiai válságra adandó válaszok magyarországi összefogására hozták létre 2008-ban az össztársadalmi tényezők (civilek, tudomány, önkormányzatok, munkavállalók, egyházak, munkaadók, politikai pártok) képviselőiből álló Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot (NFFT). A 32 tagú testület első éves munkáját parlamenti konferencia formájában értékelték 2009. november 19-én.

Katona Béla, az Országgyűlés, egyben a NFFT elnöke elmondta: a Föld
erőforrásainak túlhasználása, az ember ökológiai lábnyomának mérete mára
akkorára nőtt, hogy lehetetlen nem foglalkozni ezek következményeivel,
így a legégetőbb éghajlatváltozással. A kérdések összehangolására és a
társadalom véleményének becsatornázására 2008. október 10-én létrehozott
NFFT-ben a legnagyobb csoportot a négy tematikus csoportból (egészségügy
és szociális ügyek, környezetvédelem, réteg- és korosztályos
szervezetek, oktatás és kultúra) mintegy ötszáz civil szervezet által
választások útján delegált nyolc civil szervezeti képviselő.

Az NFFT megalakulását (amit az 58/2008-as országgyűlési határozattal
hoztak létre, mint egyeztető, véleményező, javaslattevő testületet) az a
felismerés övezte, hogy az emberiség jövőjét leginkább az ember
veszélyezteti, illetve, hogy a fenntartható fejlődés nem csak egy
környezetvédelmi ügy, hanem a társadalom minden szeletére és szegletére
kiható komplex probléma. A legnagyobb átfogó feladat a mostani piac- és
növekedés-orientált szemléletmód a fenntartható fejlődés szempontjai
alapján történő átalakítása - mondta Katona. Hozzátette: dolgos egy év
áll az NFFT mögött. Nem csak a működési feltételeket alakították ki
(négy munkacsoportban folyik a munka: energia, víz, vidék, társadalmi
tudatosság), hanem a testület "Jövőkereső" címmel jelentést is
készített, melynek célja, hogy felhívja a magyar társadalom figyelmét a
hazánkban és a világban tapasztalható fenntarthatatlan folyamatok
fenntarthatatlanságáról.

Gyulai Iván NFFT civil delegált az említett Jövőkereső dokumentum főbb
megállapításait ismertette. Elmondta, hogy az összefoglaló a
fenntartható fejlődés szempontjából vizsgálja a jelenlegi helyzetet, ami
érték- és nem érdekalapú megközelítést jelent. A végső célt: a gazdasági
jóléten jóval túlmutató társadalmi jól-lét megvalósítását úgy kell
elérni, hogy közben ne veszélyeztessük a Föld eltartóképességét. Gyulai
szerint a munkát érdemes az alapoknál kezdeni. Mivel magát a
fenntartható fejlődés fogalmát ma is többféleképpen értelmezik jó lenne
annak az ENSZ 1987-es Közös jövőnk című jelentésében leírt
meghatározását használni: "A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely
kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül hogy veszélyeztetné a jövő
nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket".

Magyarország helyzetének megítélésében fontos az adatok megismerése:
hazánk ökológiai lábnyoma világátlag feletti. Az ökológiai lábnyom
mutató az életünk fenntartása érdekében felhasznált tér nagyságát
mutatja meg: az elfogyasztott fosszilis energia, élelem, faanyag és az
épített környezet által elfoglalt tér alapján számolja ki (hektárban)
egy-egy ember vagy ország környezeti terhelését. A 3,5 hektáros magyar
mutató mellé 2,8 hektáros kapacitás és következésképp 0,7 hektáros hiány
jut, ami azt jelenti, hogy túlhasználjuk a környezeti erőforrásokat.

Gyulai rámutatott arra is, hogy az értékalapú gondolkodás segíthetne a
társadalmi egyensúlyzavarainak kiküszöbölésében is és a mai piaci
mechanizmusok és profitmaximalizálási kényszerek felelősek elsősorban a
szegénység újratermeléséért.

A kiút rögös útját a jelentés szerint az értékek közötti egyensúly
helyreállítása és szemléletváltás jelenti. Többek között a
mezőgazdaságban javasolja a tulajdonlás rendszerének megváltoztatását,
mivel "a fenntarthatósági elveknek a föld közösségi tulajdona felel
meg." Ez persze egy teljesen új társadalmi rend bevezetését is igényli;
ennek kifejtése azonban szerencsére jelen cikk terjedelmén mindenképpen
túlmutat.
---
Civil szervezeti képviselők az NFFT-ben:
- Szociális és egészségügyi civil szervezetek: Dr. Rosivall László,
elnök, Magyar Vese Alapítvány, Prof. Dr. Papp Zoltán, egyetemi tanár,
Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság, a Tanács társelnöke
- Környezet-és természetvédő szervezetek: Dr. Gyulai Iván, igazgató,
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért, Zalatnay László, E-misszió
Egyesület
- Réteg-és korosztályi szervezetek: Lasztovicza László, Doktoranduszok
Országos Szövetsége, Dr. Pázmándi Tamás, elnök, Magyar Nukleáris Társaság
- Oktatási és kulturális civil szervezetek: Katona Tamás, elnök,
Kárpátaljai Szövetség, Bárdy Péter, igazgató, Öveges József Tanáregylet
---
Amennyiben szeretné elolvasni a 93 oldalas Jövőkereső dokumentumot, azt
letöltheti az internetről itt: http://www.nfft.hu/nfft_jelentes/

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat