Hírek > Beszámoló programokról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

FOGLALKOZTATÁSI CIVILEK
2009-12-15

A foglalkoztatás területén működő civil szervezeteknek szervezetek konferenciát a Foglalkoztatási Civil Konzultatív Tanács, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szervezésében, együttműködve az Országgyűlés Civil Irodájával, valamint az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságával 2009. december 11-én.

A hatodik alkalommal megrendezett konferencián a legtöbbször
hangoztatott elv a partnerség volt. Katona Béla, az Országgyűlés elnöke
bevezetőjében elmondta, hogy a foglalkoztatás helyzete Magyarországon a
gazdasági válság előtt sem volt rózsásnak mondható, a magyarországi
(piac)gazdasági átalakulás elsősorban a szakképzetlen munkaerőt hozta
nehéz helyzetbe. A cél természetesen az lenne, hogy a munkanélküliség
csökkenjen, a foglalkoztatás mértéke növekedjen. Ebben eszköz a
részmunkaidős foglalkoztatás és a távmunka arányának növelése, partnerek
pedig a sajátos, állampolgár-közeli kapcsolatrendszerrel bíró, a
kormányzati döntéseket helyi szintekre jól közvetíteni bíró civil
szervezetek lehetnek. Simon Gábor, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
államtitkára szerint folyamatosan növekszik a civil társadalom
jelentősége, gyakorolják a kormányzati döntések társadalmi kontrollját
és munkáltatóként is jelentős a szerepük: mintegy 110 ezer embernek
adnak munkát. Simon hozzátette: a civil szervezetekkel való partnerség,
amire jó példa az általa társelnökölt Foglalkoztatási Civil Konzultatív
Tanács is, fontos együttműködés, mert olyan területeket érnek el
tevékenységükkel/szolgáltatásaikkal, ahol a piaci mechanizmusok kevésbé
vagy egyáltalán nem működnek. Ilyen terület a munkaerőpiacra lépést
elősegítő különböző szolgáltatások. Bényei Andrásné, az említett tanács
másik társelnöke szerint is erősödik a harmadik szektor szerepe, és a
foglalkoztatás területén főleg a hátrányos helyzetűek esetleg az állami
ellátórendszerek látómezőjéből is kiesettek segítésében van szerepük.

A foglalkoztatás jelenlegi alacsony szintjét feljebb tornászását célzó
különböző kormányzati és uniós programokat és intézkedéseket Vécsi
István, az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának tagja
ismertette. Ezek helyi megvalósulását és a civil szervezetekkel való
helyi együttműködés formáit pedig Szabó József, az Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója elemezte. Elmondta, hogy az
észak-magyarországi régióban van a legrosszabb munkaerőpiaci helyzet az
országban, amit érzékeltet, hogy a jelenlegi világgazdasági válság a
statisztikán itt rontott a legkevésbé: a válság előtthöz képest már nem
nagyon van hova visszalépni: a foglalkoztatási ráta Észak-Magyarországon
43% (országosan ez 55,6%), a regisztrált álláskeresők száma 107 ezer
(42%-uk egy évnél régebben keres munkát.). A magas munkanélküliség
megnövekedett terheket ró a munkaügyi központokra és a több mint 128
civil szervezettel (ennyien jelezték együttműködési szándékukat)
kialakított kapcsolatrendszert a munkaügyi központok szűkös kapacitása
is indokolja.

A foglalkoztatás előmozdítása előkelő rangú prioritás volt az európai
uniós fejlesztési programokban. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP
(Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) pályázatain összesen több
mint 12 milliárd forintot használtak fel ebből a forrásból 2004-2008
között. A hasonló témákat felkaroló és fejleszteni igyekvő második, a
2007-2013 közötti időszakra szóló fejlesztési terv - más néven Új
Magyarország Fejlesztési Terv - TAMOP (Társadalmi Megújulás Operatív
Program) pályázatain az összeg több mint négyszeresére, 55 milliárd
forintra nő. A fejlesztések nem csak a megvalósítandó programokat, de a
pályázatokon nyertes szervezeteket is érintik: a pályázó civil
szervezetek is egyre profibbá válnak, ismertette tapasztalatait Köpeczi
Bócz Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatóságának főigazgatója. Valószínűleg igaza van: egy-egy
fejlesztési pályázat végigvitele, beleértve a kapcsolódó ellenőrzéséket,
be- és elszámolásokat, önmagában egy szervezetfejlesztési képzéssel ér
fel. Ebbe bele kell érteni sokszor a túlélési kapacitás fejlesztését is,
mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a megítélt pályázati kifizetések
sokszor éves késést szenvednek.

A konferencián a foglalkoztatási céllal működő civil szervezeteket célzó
és most beinduló, a civilek által nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások
egységesítését szolgáló, a TAMOP (2.6.1.) által 600 millió forinttal
támogatott új programot Székely Gabriella, az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány ügyvezető igazgatója ismertette.

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat