Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

GSZT CIVIL BESZÁMOLÓ: A 2009. ÉV
2010-02-23

A 2009. évet értékeli civil szervezeti szempontból a Gazdasági és Szociális Tanács által elfogadott beszámoló.

A hosszú távú nemzetstratégiai kérdésekben véleményt nyilvánító testület
(melynek tizenegy civil szervezeti tagja is van) 2008 decemberében
hozott arról döntést, hogy társadalmi súlyának megfelelő kérdésként
kezeli a magyarországi civil szektort és öt pontban összefoglalta azokat
a területeket (részvétel a döntés-előkészítésben, országos
érdekképviselet felállítása, támogatások, jogi szabályozás, európai
uniós szerepvállalás) , amelyeket a szektor fejlődése szempontjából
legfontosabbnak talált.

A GSZT civil oldalával történt konzultációt követően Barabás Miklós, az
Európa Ház igazgatója által a fenti szempontrendszer által készített
beszámoló szerint a döntés-előkészítésben a civil szervezetek
folyamatosan törekszenek együttműködésre a különböző országgyűlés
bizottságokkal és minisztériumokkal, de ezt általában egymástól
függetlenül teszik.

A beszámoló a Nemzeti Civil Alapprogramra is kitér. A beszámoló szerint
a 2008. decemberi változások az NCA-törvényben hozzájárultak a
kifogáskezelés, a fokozott nyilvánosság és az összeférhetetlenség
kérdéseinek javításához, ugyanakkor a törvénymódosítással az "...
Országgyűlés korlátozta a civilek újraválasztási lehetőségét, ami a
2009-es választások eredményét tekintve nem bizonyul megalapozott
döntésnek." Ugyanakkor az NCA-választások zökkenőmentesen zajlottak és
ugyan sokszor hiányzik a stratégiai jellegű gondolkodás és döntés, de
"az NCA mára a civil működés nélkülözhetetlen elemévé vált".

A beszámoló megállapítja, hogy nem sikerült előrelépni a civil szektor
átfogó, konzisztens jogi felülvizsgálatára 2009-ben, viszont kedvezőnek
ítéli a növekvő nyilvánosság szerepét a civil tevékenységek során
felhasznált közpénzek esetében.

Az országos civil érdekképviselet felállításával kapcsolatban a
dokumentum megállapítja, hogy a helyi szintű önszerveződések -
jellegüknél és helyzetüknél fogva - nem képesek szektorszintű és
hatékony érdekképviseletük megteremtésére. A helyzetet civil szervezetek
által kezdeményezett civil kamara program kívánta megoldani, melynek
eredménye egy országos felmérés lett, az 1882 válaszadó civil szervezet
pedig elegendő nehézségi nyomatékkal bírt ahhoz, hogy a kérdéssel az
Országgyűlés is foglalkozzon (erről lásd külön cikkünket).

A civil szervezetek közhiteles nyilvántartásának létrehozása felé tett
gyakorlati lépés volt az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról,
valamint az abból történő széleskörű adatszolgáltatásról szóló
törvénytervezet. "Előnye többek között az, hogy erre támaszkodva
csökkenteni lehet a civil pályázókra háruló adminisztratív terheket."
Gyengesége viszont, hogy abból kimaradtak az egyesületek. A törvény
viszont nem lépett életbe, mert azt a köztársasági elnök megfontolásra
visszaküldte az Országgyűlésnek.

A beszámoló kiemelten szól a 2011-es magyar EU-elnökség civil szervezeti
előkészületeiről. A munkát a tizenöt civil szervezet alkotta EU2011
Civil Munkabizottság fogja össze. A 2009. évben folyamatosan és négy
tematikus munkacsoportban tartottak üléseket, összhangban a
spanyol-belga-magyar elnökségi trió kiemelt témáival, többe között
előkészítve a 2011 májusában Budapestre tervezett Európai Civil Napok
megrendezését.

GSZT civil beszámoló (pdf):
http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=43&Itemid=17

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat