Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

A KÓD NEVE: CSZK-MT-10-A/B/C
Pályázat: Civil Szolgáltató Központok működtetésének támogatására
2010-02-23

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete, a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 2010. évi SZMM rendelet, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján pályázatot hirdet Civil Szolgáltató Központok működésének támogatására.

A pályázat célja:

A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a
közszolgáltatások ellátásában, a különböző lakossági csoportok
esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás
megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti
értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium támogatást kíván nyújtani ahhoz, hogy a civil
szektor minél hatékonyabban tudja ellátni vállalt feladatait. Ennek
egyik eszközeként támogatja a megyei hatókörű Civil Szolgáltató
Központokat, amelyek információs-tanácsadói szolgáltatásokkal, a
civilszakmai ismeretek terjesztésével, a szektoron belüli és szektorközi
együttműködés ösztönzésével sokoldalú és gyakorlati fejlesztő segítséget
adnak a civil szervezetek számára, tekintet nélkül azok szakjellegére.

A program alapvető célja a nonprofit szektor fejlesztése. A hazai civil
szervezetek eredményességének és működési hatékonyságának segítése
érdekében a Civil Szolgáltató Központok szolgáltatásnyújtásának
támogatása, valamint hálózatba szerveződésének segítése.

A CISZOK cím elnyerésére jelen pályázati program indításától (2010.
április 1-től) számított három éves (2013. március 31-ig) időtartamra
vonatkozóan van lehetőség, éves felülvizsgálattal, továbbá pénzügyi
támogatás elnyerésére a hároméves időszak első évére (2010. április
1.-2011. március 31.) jelen pályázat keretében.

Pályázati kategóriák:

"A" kategória: Civil Szolgáltató Központ működtetésének támogatása a
2010. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időszakban megyei
ellátási területtel (kivéve Budapest és Pest megye), valamint CISZOK cím
elnyerése 2010. április 1-jétől 2013. március 31-ig terjedő időszakra.

"B" kategória: Civil Szolgáltató Központ működtetésének támogatása a
2010. április 1-jétől 2011. március 31-ig terjedő időszakban budapesti
és Pest megyei ellátási területtel, valamint CISZOK cím elnyerése 2010.
április 1-jétől 2013. március 31-ig terjedő időszakra.

"C" kategória: Civil Szolgáltató Központok módszertani központja
működtetésének támogatása 2010. április 1-jétől 2011. március 31-ig
terjedő időszakra. (A "C" kategória nyertese kizárólag olyan szervezet
lehet, amely az "A" vagy "B" kategóriában eredményesen szerepel).

A pályázat kódja: CSZK-MT-10-A/B/C
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 96 000 000 Ft
A pályázat benyújtási határideje: 2010. március 8., 24.00 óra
Pályázók köre: A pályázati felhívás 8. pontjában található szempontoknak
megfelelő alapítványok és egyesületek.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét,
a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos
információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes
pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően
kell benyújtani.

További információk:
A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton
letölthető a http://www.szmm.gov.hu, valamint a http://www.esza.hu
honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1)273-4250
telefonszámon, valamint az hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is
kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.
- hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
- keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
- péntekenként 9 és 14 óra között.

CSZK-MT-10-A/B-C részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése:
http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=611

További információk az internetes pályázáshoz:
http://www.esza.hu/eper/ipalyazat.asp

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat