Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

16500 MAGYAR ALÁÍRÁSA
A sikeres európai polgári kezdeményezéshez
2010-04-01

Az Európai Unió polgárbarátságának egyik ékes bizonyítékaként felfogható európai polgári kezdeményezés uniós jogszabályok kezdeményezését teszi lehetővé. A Lisszaboni Szerződés által előírt új jogintézménynek elkészült a jogszabálytervezete.

Az Európai Bizottság 2010. március 31-én hozta nyilvánosságra az európai
polgári kezdeményezésre vonatkozó jogszabálytervezetet. Ez egyben azt is
jelenti, hogy Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi
kapcsolatokért és igazgatási ügyekért, egyben a témáért felelős alelnöke
tartotta a szavát: előzetesen húsvét utánra ígérte a jogszabálytervezet
elkészültét (lásd http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1748).

A Lisszaboni Szerződés úgy szól, hogy az Európai Unió egy millió
állampolgára kezdeményezéssel élhet, vagyis egy általuk fontosnak
tartott és az EU hatáskörébe tartozó kérdést az Európai Bizottság
felvegyen napirendjébe egy jövendő jogszabály elfogadása kiinduló
pontjaként. Ezt tartalmazza az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikk
4. bekezdése. Az általános elvhez kíván gyakorlati előírásokat
hozzárendelni a most megszületett tervezet, melyen a nyilatkozatok
szerint azért nyomot hagyott az időközben lefolytatott és közös magyar
civil állásfoglalással is megtámogatott társadalmi konzultáció.

A jogszabálytervezet szerint az eredményes polgári kezdeményezéshez az
összegyűjtött aláírásoknak a tagországok legalább harmadából (szám
szerint kilenc tagországból) kell származniuk (a konzultációk során a
tagországok negyedének bevonása merült fel még komolyabban, ez utóbbit
támogatta a közös magyar javaslat is).

Az előzetes információkhoz képest (a tagországok választásra jogosult
lakosságának 0,2%-a lett volna) viszont teljesen megváltozik az egy
országban minimálisan összegyűjtendő támogatások száma. Ezt a tervezet
szerint úgy kell majd kiszámolni, hogy a 750-es viszonyszámot kell
beszorozni az adott tagállamban megválasztott európai parlamenti
képviselők számával. Magyarország esetében ez 16500 főt jelent.

Megerősíti viszont az elektronikus támogatás-gyűjtés létjogosultságát
(melyet a kezdeményezőnek kell biztosítani) a tervezet, de csak
általánosságban fogalmazza meg az adatvédelmi és hitelességi kérdéseket.

Az európai polgári kezdeményezést az Európai Bizottságnál kell
bejelenteni és innentől kezdve egy éven keresztül lehet támogatókat
gyűjteni. Az összegyűjtött támogatásokat a tagországok illetékes
szerveinél kell hitelesíttetni (minden tagországnak meg kell neveznie a
nemzeti szinten eljáró hatóságot), és az általuk kiadott hitelesítő
nyilatkozatokkal az Európai Bizottságnál hivatalosan is kezdeményezni
kell az adott kérdés napirendre tűzését. Az Európai Bizottságnak négy
hónapja lesz arra, hogy megvizsgáljon egy kérdést és döntsön annak
további sorsáról (egy előzetes, ún. elfogadhatósági vizsgálatot már
minimum három országból érkezett 300 ezer támogatás után is elvégez az
Európai Bizottság).
A jogász(kodás)ok kitüntetett terepének ígérkezik az a kitétel, hogy az
Európai Bizottság már az első lépést (a regisztrációt) is megtagadhatja,
ha egy kezdeményezést komolytalannak vagy az EU értékeivel ellentétesnek
tart.

A legnagyobb problémát felhasználói oldalon az jelenti, hogy egy
kezdeményezés komoly nemzetközi szervezői hálózat hiányában viszonylag
nehezen lesz sikeres. Ebben a kérdésben a jogszabály semmilyen
segítséget nem tesz kötelezővé az európai intézmények részéről annak
ellenére, hogy a társadalmi egyeztetésen sok javaslat szólt e mellett,
felvetve a kezdeményezések anyagi támogatásának lehetőségét is bizonyos
mértékű társadalmi támogatottság esetén. A rendszer
felhasználó-barátabbá tétele mellett érvelt az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság a témában megfogalmazott véleménye is, mely külön
segélyvonal bevezetését látta szükségesnek annak érdekében, hogy ne csak
eljárási, hanem tartalmi kérdésekben is lehessen valahová fordulni. Erre
azért lenne szükség, mert a támogatásokat több (minimum kilenc)
országból kell összegyűjteni és a támogatásokat a polgári
kezdeményezésekért felelősnek kijelölt helyi hatóságoknál kell
hitelesíttetni (az számít majd a támogató országának, ahol a
támogatáshoz megadni szükséges személyi okmányt kiállították); tehát a
sikerhez logisztikai és nem utolsó sorban nyelv- és helyismeretet
biztosító háttérre is szükség lesz.

Egyelőre nem számít kezdeményezés-dömpingre az Európai Bizottság,
ugyanis a tervezethez rendelt költségvetésben összesen két fő szerepel,
akik az európai polgári kezdeményezés adminisztrációját végzik majd. A
tervezetből az év vége előtt lehet jogszabály, melyet még keresztül kell
vinni az európai parlamenti és az európai tanácsi döntéshozatali
eljárásokon.

Az európai polgári kezdeményezés honlapja:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_hu.htm

A 2010. március 31-én nyilvánosságra hozott jogszabálytervezet (angol):
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/com_2010_119_en.pdf

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az európai polgári
kezdeményezésről:
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\sous-comite\sc032%20la%20mise%20en%20oeuvre%20du%20traite%20de%20lisbonne\ces465-2010_ac.doc&language=HU

A magyar kormány állásfoglalása az európai polgári kezdeményezésről:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/docs/hungarian_goverment_hu.pdf

Kapcsolódó cikkek:

VÁLTOZATOS NEMZETI TAPASZTALATOK
A polgári kezdeményezés intézményéről
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1748

KÖZÖS CIVIL ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EU HONLAPJÁN
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1744

KÖZÖS CIVIL ÁLLÁSFOGLALÁS AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1729

TARTALOMMAL MEGTÖLTENI
Nyílt egyeztetés az európai polgári kezdeményezésről
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1670

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat