Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

FELÜLVIZSGÁLATRA KERÜLNEK A CIVIL SZERVEZETEKET ÉRINTŐ JOGSZABÁLYOK?
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára várja javaslatainkat
2010-08-03

2010. július 23-án hozták nyilvánosságra az alábbi felhívást, melyből kiderül, hogy a tárca szeretné "újragondolni" a hazai civil szektor jogszabályi környezetét. Ehhez várják a civil szervezetek javaslatait is. A nyári időszak ellenére reméljük, hogy a 2010. augusztus 31-i határidőig minél többen élnek a lehetőséggel!

A felhívás teljes szövege az alábbiakban olvasható:


„Felhívás civil szervezetek képviselői, munkatársai részére


Tisztelt Civil Kollégák!


Az elmúlt évtizedek a civil társadalom számára rendkívül sok változást hoztak az alapítványok, társadalmi szervezetek világában. Ezen változások olykor pozitív, néha pedig negatív hatást gyakoroltak a szektorra. Összességében ugyanakkor elmondható, hogy rendkívül terjedelmes az a joganyag, amely a szervezetek működését, működtetését meghatározza.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésének kormányzati felelőseként és elkötelezett támogatójaként úgy látja, hogy a jogszabályi környezet újragondolása vált szükségessé annak érdekében, hogy Önök az adminisztratív terhek ésszerűsítése és leépítése által minél hatékonyabban tudják végezni a társadalom számára fontos feladataikat.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 33.§ alapján arra kérem Önt is, hogy járuljon hozzá a jogszabályok élethez igazításához, emberközpontúvá tételéhez.

Munkánk során azon normák vizsgálatára, koherenssé tételére és módosítására törekszünk, amelyek elősegítik a fent megjelölt célok megvalósítását, ezért az Ön munkájának segítése érdekében összegyűjtöttük a legfontosabb szabályokat (melléklet). A jogszabályokról és más fontos – a civil szektort érintő – információkról a Civil Információs Portálon tájékozódhat, a www.civil.info.hu címen.

Kérem, hogy javaslatait – a későbbi kapcsolatfelvétel érdekében elérhetőségi adataival együtt – a civiljog@kim.gov.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni 2010. augusztus 31-éig, hogy az egyeztetéseket követően 2011. év munkaprogramjának részeként a szükséges intézkedések megtehetők legyenek.

Segítő együttműködését köszönve kívánok további eredményes munkát!

Budapest, 2010. július

Szászfalvi László, államtitkár

Melléklet

– vizsgálni javasolt jogszabályok jegyzéke –

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – 61-65.§; 74/A-F.§

Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló 2010. évi XVI. törvény (még nem hatályos)

A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény

A társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet

Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. Rendelet


Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény

A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről szóló 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet


Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény – támogatási szabályok tekintetében

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet – támogatási szabályok, nyilvántartások tekintetében


A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) sz. Korm. rendelet

A Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjainak díjazásáról szóló 12/2009. (V. 28.) SZMM rendelet

A Nemzeti Civil Alapprogram működését érintő egyes kérdésekről szóló 29/2009. (XII. 11.) SZMM rendelet


A Civil Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1007/2000. (I.18.) Korm. határozat

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet – nonprofit menedzser és közösségi-civil szervező szakképesítések tekintetében

Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság 8/2006-2010. számú állásfoglalása országos civil érdekképviseleti szervezet létrehozásáról”

 

További információ: http://www.civil.info.hu

 

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat