Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

LEHET ÉS KELL
Konzultáció a jogszabályok előkészítésben való társadalmi részvételről
2010-09-28

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény a jogszabály-előkészítés során alkalmazandó társadalmi egyeztetés keretszabályait kívánja meghatározni. Ez megteremti annak a lehetőségét, hogy a lehető legtöbb vélemény becsatornázásával és mérlegelésével megalapozott jogszabályok születhessenek. A törvénytervezetről az Európa Ház nyílt konzultációt szervezett.

Dr. Rétvári Bence
A jogalkotásról szóló törvény, mely a társadalmi egyeztetésre vonatkozó
előírásokat is tartalmazott, az Alkotmánybíróság 2009. december 31-ével
megsemmisítette, ezért szükség van új szabályozásra. A születendő új
jogalkotási törvény (ennek is most zajlik a társadalmi vitája:
http://www.kim.gov.hu/tevekenyseg/torvalkprg/jogalkotas20100920.html)
mellett a kormányzat külön törvényt kíván az Országgyűlés elé
terjeszteni a törvény-előkészítésben való társadalmi részvételről. Ez
utóbbiról szólt a mostani civil konzultáció.

Dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
államtitkára bevezető előadásában elmondta: a törvénytervezet három
formáját kívánja megkülönböztetni az egyeztetésnek. Az úgynevezett
általános egyeztetés során az aktuális törvénytervezetek a kérdésért
felelős minisztérium honlapján jelennek majd meg a közigazgatáson belüli
egyeztetéssel párhuzamosan. Itt tulajdonképpen bárki hozzászólhat a
civil szervezettől a magánszemélyig. A véleményekről, azok elfogadásáról
(törvénytervezetbe való beépítéséről) összefoglalót készít a jogszabály
kormányzati előkészítője és ugyanígy tesz a figyelembe nem vett
vélemények esetében is.
Jelenlegi formájában a hozzászólások nyilvánosságát nem biztosítja a
tervezet (azt a beküldő hozzájárulásához köti), azonban a konzultáción
egyöntetű vélemény volt, hogy fontos kritérium lenne a véleményező
beazonosíthatósága a folyamat átláthatóságának biztosítása miatt (ez az
elhangzott kormányzati reagálás alapján valószínűleg változni fog).

Az egyeztetés másik formája az úgynevezett közvetlen egyeztetés. Ebben
az esetben a tárca „fajsúlyos” szereplőket azonosít be többek között a
civil szervezetek köréből, akikkel formalizált viszonyt, stratégiai
partnerséget is kialakít, melyet egy határozott időre szóló
megállapodásban rögzít. A tervezet - Rétvári elmondása szerint - olyan
szervezetekre gondol, akik megfelelő szakértői hátterükkel, szakmai
és/vagy nemzetközi tapasztalatukkal, eddigi tevékenységükkel már
bizonyítottak egy-egy területen. Számos hozzászóló foglalkozott ezzel a
kérdéskörrel, melynek kezelése nem ígérkezik egyszerű feladatnak, hiszen
a civilek mellett olyan különböző jellegű és fontos társadalmi szerepet
vállaló szervezetekre, intézményekre is kiterjed, mint pl. az egyházak,
az érdekképviseletek, a tudományos intézmények vagy a gazdasági szféra
képviselői. Jó lenne, ha ez a tervezett fejlemény nem újabb
elhatárolódások és ellentétek forrásává válna a civil szektor szereplői
között.

A jelenlegi elképzelés lehetőséget teremt arra is, hívta föl a figyelmet
Rétvári, hogy a törvény-előkészítés viszonylag korai szakaszában, adott
esetben egy törvény koncepciójának kidolgozásában is részt vegyenek a
civil szervezetek a fent ismertetett módozatokkal.

Ugyancsak fontos területe az egyeztetésnek az utánkövetés. A
kormányzatban a kérdésért felelős miniszter ugyanis egy évvel a törvény
hatályba lépése után a konzultációban részt vett szereplőkkel újra
egyeztet, immár a törvény első évének tapasztalatairól, az esetleges
felülvizsgálat szükségességéről.

A konzultáción részt vevő civil szervezeti képviselők - érdemi
fejleménynek tartva a kormányzat államtitkári szintű részvételét a
rendezvényen - a törvénytervezet több pontjához fűztek véleményt. Az
egyik legtöbbet említett észrevétel azokat a megfogalmazásokat illette,
melyek a tervezetben az egyeztetést, mint lehetőséget és nem mint
kötelező elemet írják le. A konzultáción az is elhangzott, hogy jó lenne
egy központi honlapot működtetni, ahol a véleményezhető
jogszabály-tervezetek egy helyen elérhetőek. Erre van működő példa. Az
Európai Unióban hosszabb ideje egy helyen elérhetők a különböző európai
bizottsági főigazgatóságok alá tartozó jogszabály-tervezetekről
folytatott társadalmi egyeztetések.
Egy közös kritikai észrevételt minden bizonnyal tartalmazni fognak a
benyújtott civil vélemények: a törvénytervezetet 2010. szeptember 20-án
kapott nyilvánosságot és a 2010. szeptember 29-i véleményezési
határidőig tartó 10 nap mindenképpen kevesebb, mint a törvényben
meghatározott minimális 15 nap (bár ettől a tervezet szerint különösen
indokolt esetben el lehet térni).

A törvénytervezetet várhatóan novemberben fogadja el az Országgyűlés.
Addig még fel kell dolgozni a beérkezett civil véleményeket, utána a
közigazgatási államtitkárok egyeztetnek róla egy hét múlva, majd újra
egy hétre rá kerül a kormány elé, és jut el az Országgyűlésbe.

A törvénytervezetről a véleményeket 2010. szeptember 29-ig lehet
elküldeni a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba a
vajk.farkas@kim.gov.hu címre.

Tekintse meg képeinket!

A törvénytervezet az interneten:
http://www.kim.gov.hu/tevekenyseg/torvalkprg/jogelo20100920.html

Az Ön hangja Európában - az Európai Bizottság konzultációs oldala:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_hu.htm

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat