Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

CIVIL KEREKASZTAL FELÉ
Konzultáció a civil érdekképviseletről
2010-10-14

A 2009-ben indított Civil Kamara Program célja, hogy létrejöjjön a magyarországi civil társadalom országos szintű érdekképviselete. Az elmúlt másfél év folyamatának továbbvitelére több lehetőség is kínálkozik. Ezeken töprengtek civil szervezeti képviselők 2010. október 8-i konzultációjukon az Európa Ház szervezésében.

A háttér
Az elmúlt két évtizedben különböző kezdeményezések formájában
folyamatosan a magyarországi civil szektor napirendjén szerepel a civil
szektor hivatalos érdekképviseletének megteremtése. Felállítása azért
lenne fontos, mert a szektorra vonatkozó jogi, gazdasági szabályozás, az
adókedvezmények megállapítása, az állami hozzájárulás mértéke és
mikéntje, a külföldi támogatások felkutatása/elérhetősége mind-mind
olyan kérdés, melyek a szektor jelentős részét érintik. Az ezekhez
kapcsolódó döntések előkészítésébe való beleszólást egy hiteles
érdekképviseleti rendszer segítheti elő.

A folyamat
A civil érdekképviselet felállítását szorgalmazó jelenlegi folyamat 2009
óta zajlik. A széles társadalmi vitát több konzultáció szolgálta (2009.
február 16. - Budapest, 2009. április 28. - Nyíregyháza, 2009. május
5-6. - Civiliáda), melyek után kérdőíves felmérés tudakolta a civil
szervezetek hozzáállását a kérdéshez. 2009. augusztus 24 - október 12.
között a kérdőívre 1882 vélemény érkezett. A válaszadók nagy többsége
támogatta egy országos civil kamara létrehozását (93%), és 75%-uk részt
is venne benne. A felmérés eredményeit a 2009. szeptember 29-i országos
civil konferencia és egy kapcsolódó kiadvány (Egy lépés előre)
ismertette. Ez utóbbit a kérdőívet beküldők postán is megkapták. További
civil konzultációk után (2009. október 21. - Budapest) a folyamatot
szervező szervezetek megkeresték az Országgyűlés Emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságát, mely a 2010. február 15-i
ülésén egyhangúlag elfogadta az országos civil érdekképviselet ügyét
támogató állásfoglalását.

Kamara vagy érdekképviselet?
A 2010. október 8-i konzultáció résztvevői egyetértettek abban, hogy
szükség lenne az országos civil érdekképviseletre, azonban a
megvalósítás formáiban már különböző lehetőségek mutatkoznak.

A munkanevén Civil Kamara Programként folyó folyamat neve azt
feltételezi, hogy kamarai formában jön létre a civil érdekképviselet.
Ehhez törvényi felhatalmazás szükséges (az Országgyűlésnek törvényt
kellene alkotnia a Civil Kamara felállításáról), melyben a civil
köztestület működési feltételei mellett azt is szabályozni kell, hogy
milyen állami feladatot vállal át a testület (pl. civil szervezetek
közhiteles nyilvántartása). Ennek előnye, hogy a köztestületi forma
garanciákat tartalmaz a többi, elsősorban az állami szektorral való
együttműködésre, és pénzügyi fenntarthatósága biztosabb. Hátránya
viszont, hogy társadalmi hitelessége alacsonyabb, mint egy alulról
szerveződő kezdeményezésé

A másik lehetőség az országos civil érdekképviselet létrehozása
önszerveződő, a civil szervezetek saját kezdeményezéseként történő
létrehozása. Ez ugyan hitelesebbnek tűnő működési forma, de az államnak
nincs kötelező együttműködési kötelezettsége, pénzügyileg elsősorban a
tagságára támaszkodik.

A megvalósíthatóság kérdésében az volt a vélemény, hogy viszonylag nehéz
eldönteni, hogy melyik forma létrehozása a nehezebb. A civil kamara
nagyban múlik a kormányzati szándékon, létrehozásánál érdemes figyelembe
venni az adott kormányzat viszonyát a kérdéshez (jelenleg nem
tapasztalható ilyen kormányzati akarat), az említett év eleji
országgyűlési bizottsági állásfoglalás pedig a törvényalkotást nem
kötelezi. Az érdekképviselet pedig éppen alulról építkező jellege miatt
nehézkes, az önszerveződés útját választó korábbi civil kísérletek
rendre elbuktak.

Civil kerekasztal felé
Ma számos önkormányzatnál gyakorlat a civil szervezetekkel való
együttműködés valamilyen intézményesített formája (civil kerekasztalok).
Érdemes megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a már létező helyi civil
egyeztetési fórumok tapasztalatait hogyan lehetne felhasználni az
országos civil érdekképviselet felállításához. Ez hozzá tudna járulni a
civil érdekképviselet szerkezetének kialakításához is a kisebb területi
egységektől indulva egy országos jellegű kerekasztal felé.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy melegen kell tartani és tovább
kell vinni a civil érdekképviselet ügyét a helyi szinten működő civil
együttműködések feltérképezésével, tapasztalatainak felhasználásával.
Ennek érdekében a következő hónapokban a megbeszélést kezdeményező
Európa Ház számos regionális konzultációt szervez.

http://www.civilkamara.eu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat