Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

NYÍLT EGSZB-MEGHALLGATÁS AZ EGYSÉGES PIACI INTÉZKEDÉSCSOMAGRÓL
2011-02-22

A gazdasági világválságból való kivezető úton az áruk, szolgáltatások, a tőke és személyek szabad mozgását ma is biztosító Európai Unióban a tagállamok együttműködésének további fejlesztésére van szükség. Ezt elősegítendő az Európai Bizottság egységes piaci intézkedéscsomag előkészítésébe kezdett, melynek társadalmi vitája jelenleg is tart. A kérdésről az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nyílt meghallgatást tartott civil szervezetek részvételével 2011. február 21-én Budapesten.

EGSZB meghallgatás az egységes piaci intézkedéscsomagról

Háttér
Az Európai Bizottság "Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” című
közleménye (COM(2010) 608 final) tulajdonképpen egy ötven pontos
javaslatcsomag, amiben a vállalkozások, ezen belül is a kis- és
középvállalkozások európai uniós belső piaci működési feltételeinek
könnyítése éppúgy beletartozik, mint a fogyasztók érdekeinek jobb
érvényesítése vagy a szociális gazdaság fejlesztése.

(Zárójelben. Ez utóbbi, 37. ponthoz tartozik a szociális gazdaság több
területén érintett egyesületek és alapítványok európai szintű
szabályozása, mellyel nyilatkozat formájában az Európai Parlament is
foglalkozik. Lásd erről 365 megvan, 5 hiányzik című cikkünket. Az
európai ernyőszervezetek által támogatott és az európai parlamenti
képviselők több mint felének aláírását igénylő EP-nyilatkozatnak tehát
nem csak a civil társadalom európai szintű elismerése és egységes
kezelése, hanem az e szervezetek által kifejtett gazdasági tevékenység
is fontos mozgatórugója.)

A 2010. októberében nyilvánosságra hozott dokumentum társadalmi vitája
jelenleg is zajlik, 2011. február 28-ig várja az Európai Bizottság
többek között a civil szervezetek észrevételeit az ötven prioritásról és
a kérdésről (a háttéranyagok magyarul is elérhetők).

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság hivatalból, az Európai
Bizottság felkérésére alkot véleményt az egységes piaci
intézkedéscsomagról. A jelenleg tervezet formájában lévő dokumentumért
az EGSZB Egységes Piac Szekciója (INT) és az Egységes Piac
Megfigyelőközpontja (SMO) a felelős. Annak érdekében, hogy minél
szélesebb körű képet kapva alakítsa ki saját véleményét, az EGSZB nyílt
meghallgatást kezdeményezett a kérdésben a civil társadalom képviselői
részvételével, melynek helyszínéül Budapestet választották, kapcsolódva
a magyar EU-elnökséghez. Nem ez az első ilyen meghallgatás. A
Duna-stratégiát véleményező EGSZB-vélemény hasonló rendezvényére 2010.
júniusában került sor hazánkban (lásd:
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1821). Az eltérő téma ellenére
annyi közös van a két eseményben, hogy mindkettő előkészítésében és
meghirdetésében részt vett az Európa Ház.

A 2011. február 21-én tartott meghallgatáson jelen volt Staffan Nilsson
az EGSZB elnöke, aki elmondta: a nyílt meghallgatás kitűnő eszköz arra,
hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban elfogadott
vélemények széleskörű vitában szülessenek. Edgardo Maria Iozia, az SMO
elnöke hozzátette: bármilyen hihetetlen, tényleg azért tartanak
kihelyezett meghallgatást Budapesten, hogy őszinte véleményeket
halljanak az egységes piacról folytatott vitában.

A mintegy százhúsz magyar civil szervezeti képviselő felszólalásaikban
nem is maradt adósak az őszinteséggel. Barabás Miklós, az Európa Ház
igazgatója azt kritizálta, hogy az Európai Bizottság előzetes ötvenes
prioritás-listáját egy februári konferenciáját követően tízre tervezik
csökkenteni, ami nem csak az előzetes dokumentumban foglaltak
megalapozottságának kérdését veti fel, hanem jó eséllyel olyan fontos
kérdések maradhatnak ki az egységes piaci szabályozásból, amelyek a
társadalmi érdekeket helyezik a piaciak elé. A további felszólalók
hangsúlyosan szóltak a kis- és középvállalkozások helyzetének és piaci
esélyeinek javításáról, ami felfogható az egységes piacról született
európai uniós dokumentumok megerősítésének is, mivel ezek bőven
tartalmaznak a kkv-szektor megerősítésére vonatkozó hivatkozásokat. A
hozzászólásokból nem maradtak el a horizontális témák: az ifjúság és a
női esélyegyenlőség hangsúlyozása sem.

2011. február 21-e újabb lehetőség volt, hogy a civil társadalmi
szereplők megosszák véleményüket és befolyásolják az európai politikák
alakulását. A különböző politikák széleskörű vitája, „társadalmasítása”
egyre inkább gyakorlat, a civil szervezeteknek mind inkább arra kell
felkészülniük, hogy az európai döntéshozatal előkészítésébe való
bekapcsolódásért folytatott küzdelem mellett növekvő hangsúlyt
fektessenek tartalmi észrevételeikre, javaslatokra.

Az Európa Ház az EU Munkacsoporttal közös írásos véleményt is
megfogalmazott az EGSZB dokumentum-tervezetéről, melyet az EGSZB-tagok
mellett megkapott az Európai Bizottság jelenlévő képviselője is.

A folyamat következő lépéseként az EGSZB illetékes munkabizottsága még a
nyilvános meghallgatás délutánján összefoglalta a vitát és az ott
elhangzottak figyelembe vételével alakítja tovább vélemény-tervezetét.
Véglegesítése után a dokumentumról az illetékes szekcióban, végül a
plenáris ülésen szavaznak az EGSZB-képviselők, majd elfogadása után
elküldik az Európai Bizottságnak, vélhetően 2011 márciusában.

A Budapesten véleményezett EGSZB dokumentum-tervezete:
https://toad.eesc.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=ces%5cint%5cint548%5cHU%5cR_CES143-2011_DT_HU.doc&docid=2749233

Az Európa Ház és az EU Munkacsoport véleménye az egységes piaci
intézkedéscsomagról
http://www.eucivil.hu/pdf/11-02-21_EGSZB_egyseges_belso_piac_eh-eum_civil_velemeny_HU.pdf

Az egységes piaci intézkedéscsomag konzultációjának honlapja:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/smact_hu.htm

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat