Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

ÚTITERV CIVILEKNEK EURÓPÁBA
2011-03-31

Miként lehetne csökkenteni a távolságot az Európai Unió intézményei és az állampolgárok között? Hogyan lehetne bevonni a döntéshozatali folyamatokba a civil társadalom képviselőit? Többek között ezekre a jól ismert kérdésekre keresték a választ az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) III. Csoportjának tagjai azon a rendkívüli ülésen, melyet március 22-én tartottak Brüsszelben. Ezen ott volt az Európa Ház képviselője is.

Az Európai Unió intézményei és képviselői folyamatosan szembesülnek a
fent említett kihívással és évek óta, újabb és újabb erőfeszítéseket
tesznek annak érdekében, hogy valamennyien úgy érezzük: a döntések nem
"ott a messzi távolban" születnek a fejünk felett.

A helyzetben új fejezetet nyitott a Lisszaboni Szerződés elfogadása és
2009-es hatálybalépése. Ez a dokumentum vezette be az európai polgári
kezdeményezés fogalmát, mely az európai uniós politikák befolyásolásának
új lehetséges módszere. A lényeget röviden összefoglalva: ha legalább 1
millió - és a tagállamok legalább egy negyedéből származó - állampolgár
nyilatkozik, felkérheti az Európai Bizottságot, hogy foglalkozzon az
aláírásgyűjtéskor megnevezett, az EU hatáskörébe tartozó kérdéskörrel. A
Bizottságnak az aláírások hitelességét követően három hónapja van arra,
hogy megvizsgálja a kezdeményezést és döntsön arról, milyen lépéseket
tesz. A tagállamoknak egy év áll rendelkezésére a technikai részletek
kidolgozására (ki, hogyan és milyen feltételekkel gyűjthet aláírást),
így élesben először 2012 áprilisában élhetünk ezzel a jogunkkal.

Azt azonban valamennyi szereplő elismeri, hogy a polgári kezdeményezés
nem gyógyír minden gondunkra: a cél az lenne, hogy a mindennapi
döntéshozatali folyamatokban egyre jelentősebb szerepet játszanak a
civil társadalom képviselői.

A rendkívüli ülésen III. Csoport új elnöke, az olasz Luca Jahier által
bemutatott "Útiterv a részvételi demokráciáért" című dokumentum egyrészt
számot ad az eddig elért eredményekről, de ami még fontosabb,
javaslatokat fogalmaz meg az EGSZB számára a következő lépésekről.

Az EGSZB III. Csoportjának javaslata szerint azon kívül, hogy saját
kezdeményezésű vélemény formájában kiemelten szeretnének foglalkozni a
civil párbeszéd kérdéseivel, az Európai Bizottságnál is kezdeményezik
egy un. Zöld Könyv kibocsátását a civil párbeszédről. (A Zöld Könyv az
Európai Bizottság által kiadott olyan vitaindító dokumentum, melynek
célja rámutatni egy adott terület legfontosabb kérdéseire és a
megoldandó feladatokra.) A dokumentum számít a tagállamokban
felgyülemlett tapasztalatokra is: egyrészt az EGSZB tagjain és a nemzeti
szinten működő civil szervezetek képviselőin keresztül, másrészt a
tagállamokban működő Gazdasági és Szociális Tanácsok bevonásával.

Magyar szempontból talán nem érdektelen, ha egy pillanatra kitérünk
arra, hogy európai szinten mit is jelent a civil társadalom fogalma:
uniós szinten a civil társadalom három jól körülhatárolható csoportra
osztható: a munkaadók, majd a munkavállalók (szakszervezetek)
szervezetei illetve az un. egyéb civil szervezetek (az EGSZB három
csoportja is így áll fel). Miután az egész európai döntéshozatal az
egyeztetésen, az együttműködésen és folyamatos tárgyaláson alapul,
világosan látszik, hogy míg az első két csoportnak viszonylag egyértelmű
adott kérdésekben az álláspontja (bizonyos kérdésekben hamar közös
álláspontra juthat egy kereskedelmi kamara Franciaországban, Litvániában
vagy Magyarországon). Ugyanez azonban nem mondható el a III. Csoport
meglehetősen heterogén összetételű tagjairól.

A dokumentumból egy valami azonban világosan kiolvasható: az egész
folyamat az együttműködésre, a tárgyalásra, az érdekek és elképzelések
folyamatos egyeztetésére épül. A feladat tehát világos. Most már "csak"
össze kellene fognunk - az európai szintű civil párbeszéd érdekében - és
a megvalósításra összpontosítanunk…

Az EGSZB "Mik a részvételi demokrácia esélyei Európában?" című
dokumentuma itt olvasható (angolul):
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-participatory-democracy-prospects

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat