Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

TÖRVÉNYTERVEZET A CIVIL SZERVEZETEKRŐL
2011-06-22

2011. június 22-én hozta nyilvánosságra a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az Egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetét. A hazai civil szektor jogi környezetét megváltoztató átfogó koncepció vitájára 12 napot szán a kormányzat, azt július 4-ig lehet véleményezni.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felhívása:

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kidolgozta az „egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény tervezetét, amelyet július 11-ig lehet véleményezni.

 

Átlátható, egyszerű keretszabályozás készül a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előkészítette az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényjavaslatát, mely a civil szféra sajátosságaira figyelemmel kíván stabil, átlátható jogi környezetet kialakítani a nonprofit szektorban tevékenykedők számára.

 

 A jogszabálytervezetet a kormány még nem tárgyalta meg, ezért nem tekinthető a kormány álláspontjának, az jelenleg a közigazgatási egyeztetés folyamatában van.

 

A kormány célja, hogy egy olyan keretjogszabály jöjjön létre, amely korszerű jogi keretek biztosításával támogatja a civil szektor további erősödését, valamint elősegíti a civil szervezetek működési környezetének fejlődését. 

 

A törvénytervezet további célja, hogy irányt mutasson a bíróságok és egyéb állami, önkormányzati szervek, - civil szervezetekkel kapcsolatos – egységes jogalkalmazói gyakorlatának kialakításához, valamint csökkenteni kívánja a civil szervezetek adminisztrációs terheit, a jogi környezet átláthatóbbá, valamint alkalmazhatóbbá tételével egyidejűleg. Mindez, a jelenleg szerteágazó, különböző törvényekben fellelhető szabályok életben tartása helyett, egyetlen, jól strukturált keretjogszabályba történő integrálással érhető el.

A kormány szándéka, hogy a szabályozással a civil szervezetek számára egy új támogatási rendszer kialakítását kezdődjön meg. A cél, hogy a 2012-es költségvetési évtől kezdődően a Nemzeti Civil Alapprogram civil támogatási rendszerének helyébe lépve az új civil törvénnyel létrehozott, Nemzeti Együttműködési Alap útján költségvetési forrásokat biztosítson a civil szervezetek számára. A forrást a szervezetek működéséhez, szakmai programjaik megvalósításához, valamint a szomszédos, európai uniós tagállamok társadalmi szervezeteivel folytatott együttműködés, illetve a Kárpát-medencében kifejtett civil társadalmi aktivitás támogatására biztosítja.

 

A kormány elkötelezett a jogalkalmazás és jogkövetés emberközpontúvá tétele mellett, ezért pontos, világos, időszerű szabályok útján kívánja biztosítani a polgárok számára az alapvető egyesülési szabadság védelmét és gyakorlását.

 

Civil szervezetek véleményei, valamint a kormányzati elképzelések nyomán szakértői munkacsoportok dolgoztak ki a törvény végleges koncepcióját. A törvény célja, hogy az egyesülési jog körébe tartozó kérdéseket – a több mint húsz éves szabályozás helyett – egy új, a mai kor igényeinek megfelelő és a rendszerváltás óta eltelt időszak tapasztalatait és jogfejlődését is tartalmazó norma rendezze. A törvény az európai uniós gyakorlatot is figyelembe véve foglalja össze az egyesülési jogra, és ez alapján létrejött szervezetekre vonatkozó általános és speciális szabályokat egyaránt.

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat