Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

VERSENYKÉPES CORVINUS
2011-07-28

Program a Corvinsu Egyetem tudományos versenyképességének erősítéséért.

A magyar felsőktatást sokfelől éri kritika nemzetközi versenyképessége miatt. Az egyik fő indok csoport, amikor az állami finanszírozás hatékonyságát elemzik az a tudományos rangsorokban való alacsony reprezentáltság, a publikációk száma és jelentősége, a külföldi hálózatokban és csereprogramokban való részvétel, a tanári mobilitás illetve az ezek alapján való általános nemzetközi megítélés. Különösen jelentős kihívás ez a társadalomtudományok terén, hiszen mind az elmúlt 50 év történelmi öröksége, mind a rendszerváltás óta zajló hullámzó társadalmi és gazdasági teljesítményünk miatt ezen a tudományterület problematikusabb a műszaki, természet vagy a nagy hagyományokkal rendelkező orvostudományoknál.

 

Éppen ezért a Budapesti Corvinus Egyetem több éve komoly erőfeszítéseket tesz a nemzetközi tudományos versenyképességének növelésére, az utóbbi időszakban kimondottan a tudományos teljesítmény nemzetköziesítése vonatkozásában. A 2009 áprilisába indult és a megvalósítás tekintetében 24 hónapra tervezett (2009. októbertől) TAMOP 4.2.3 projekt ehhez a stratégia célrendszerhez illeszkedve célozta meg a Corvinus Egyetem tudományos versenyképességének erősítését.

 

A projekt konkrét céljai a meglévő kiemelkedő K+F eredmények nemzetközi publikálása, a képzés és kutatás szimbiózisának megerősítése, és nagymértékben a fiatal utánpótlás fejlesztése, hallgatók tudományos munka iránti érdeklődésének felkeltése volt. Ambiciózus eredményeket várunk a szeptemberben záródó programtól, többek között 100 feletti oktatót, és 150 feletti résztvevő diákot, 300 körüli tudományos versenyeken résztvevő diákot/szakkollégistát, 10 körüli tudományos rendezvényt (konferenciát, m9helymegbeszélést), 10.000-es nagyságrend9 webes elérést és több új tudományos díj kiosztását. A Corvinus Egyetem mindegyik kara részt vesz a 46mFt-os programban, amelyből 39mFt a vissza nem térítendő támogatás és a maradék az egyetemi önrész.

 

A Társadalomtudományi Karon folyóiratokat, konferenciaköteteket és tudományos kiadványokat készítettek pl. Review of Sociology 2009/2, a Corvinus Journal of Sociology and Social Policy (CJSSP) 2010/1 ezzel növelve a kutatók tudományos adatbázisokban való reprezentációját. A Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Kar a támogatás segítségével a TDK konferenciákat alakította át a bologna rendszernek megfelelően, nagymértékben megnövelve ezzel a hallgatói érdeklődést és a tudományos utánpótlás színvonalát. Ugyancsak a TDK területén végeztek komoly fejlesztést a természet és m9szaki tudományok terén a Kertészettudományi és Élelmiszertudományi Karokon pl. laborok népszer9sítésével. A nemzetközi tudományos életben való részvételünket erősítette a Befektetések és Vállalati Pénzügy tanszék likviditás konferenciája valamint a Marketing és Média Intézet két több 100 nemzetközi kutatót Budapestre és a Corvinus Egyetemre hozó konferenciája és doktori szemináriuma. Az Informatika Intézet nyílt forráskódú lektorálási rendszert adaptált és vezetett be az egyetem folyóiratainak angol változatainak támogatására és a cikkek lektorálásának támogatására, az átfutási idők gyorsítására. Az egyetem Nemzeti Felsőktatási Kutatóközpontja több jelentős m9helykonferenciát és kiadványt készített a pályázat ideje alatt ezzel komolyan, hozzájárulva a hazai felsőktatás politika tudományos alakításához. A Regionális Energetikai Kutatóközpont a fenntartható fejlődés és az energia politika területén szerveztek konferenciákat illetve hallgatói tanulmányi versenyeket. A Tájépítész Kar egyedülálló 4 dimenziós kertm9vészeti folyóiratot dolgozott ki, illetve ehhez kapcsolódó portált publikált a weben. Végül, de nem utolsó sorban az egyetem Nemzetközi Irodája számos nemzetközi kiadványban foglalta össze a Corvinus Egyetem tudományos eredményeit, publikálta ezeket a megújuló honlapon, illetve készített stratégiát a nemzetközi partnerekkel való viszony megerősítésére, az egyetem nemzetközi tudományos közképének erősítésére és javítására (pl. video CD, kínai webes megjelenés, nemzetközi kiállítások). A projekt ez év szeptember végén zárul, és meggyőződésünk, hogy számos eredménye javított nagymértékben a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi versenyképességén, illetve indított el olyan komoly fenntartható folyamatokat, amelyeknek hatása a következő években erősíteni fogják az egyetem fiatal kollégáinak nemzetközi tudományos életben való aktivitását illetve az eredményeink hatékonyabb megjelentetését.

 

www.uni-corvinus.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat