Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

NEM TITOK TÖBBÉ
2013-03-05

Civil szervezetek kérésére nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság az EU legutóbbi reformszerződésének egyik részével, az Alapjogi Chartával kapcsolatos háttérdokumentumokat.

Furfangos technikai megoldással került be az Európai Unió legutóbbi reformszerződésébe, a Lisszaboni Szerződésbe a közös európai értékeket és alapvető emberi jogokat tartalmazó Alapjogi Charta. A Charta úgy képezi az uniós alapszerződés részét, hogy az technikailag egy külön dokumentum. Erre az eljárásra azért volt szükség, mert a reformszerződés előkészítésekor is világos volt, hogy az Egyesült Királyság nem fog csatlakozni az Alapjogi Chartához. (Részletek itt: Zászló nélkül előre: http://www.eucivil.hu/article.php?pId=1244).

Az eljárás

Az Európai Állampolgárok Egyesülete (ECAS) még 2007 őszén, a Lisszaboni Szerződés véglegesítése előtt, azzal a kéréssel fordult az Európai Bizottsághoz, hogy adja ki az Alapjogi Chartával kapcsolatos háttérdokumentumokat annak érdekében, hogy meg lehessen ismerni a különböző európai intézmények és az érintett tagállam álláspontját az ügyben. Ezzel hosszú folyamat kezdődött. Az Európai Bizottság 2008 áprilisában kedvezően válaszolt, de nem bocsátotta rendelkezésre a teljes dokumentációt. Ezután az ECAS megismételte kérését, amire a választ újabb dokumentumok jelentették, de még mindig nem az összes. Ezután fordultak a civilek az Európai ombudsmanhoz 2009-ben, kérve közbenjárását, aki 2011-ben meg is fogalmazta a civilek kérelmét és a szóban forgó dokumentumok nyilvánosságra hozatalát támogató ajánlását, amit azonban az Európai Bizottság kétségbe vont. Ezután az ombudsman immár határozatban szólította fel az Európai Bizottságot 2012 decemberében, hogy hozza nyilvánosságra a kért dokumentációt. Az ombudsmani határozat birtokában az ECAS ismételten kikérte az említett dokumentumokat, immár kibővítve az igényt Lengyelországra és Csehországra is (az Egyesült Királysággal együtt ez a három ország maradt ki az Európai Unió Alapjogi Chartájából). Az Európai Bizottság végül 2013. január 31-én tett eleget tájékoztatási kötelezettségének és kiadta az említett dokumentumokat.

Mi van a dokumentumban?

Ezzel megismerhetővé váltak az Alapjogi Charta reformszerződésbe emelésének műhelytitkai. 2007-ben két lehetséges forgatókönyvvel számoltak az európai uniós intézmények. Az Európai Tanács elnöksége által képviselt álláspont szerint az Alapjogi Charta szövegét kellett volna megváltoztatni oly módon, hogy abból kigyomlálták volna a tagállamok kötelezettségére vonatkozó szövegrészeket (tehát azt, hogy a Charta kötelező érvényű az EU-tagállamokban). Az érv az volt, hogy így a Chartához csatlakozhatna az Egyesült Királyság, ahol társadalmi szinten nehéz lenne eladni, hogy az ország nem csatlakozott egy alapvető emberi jogokat védő egyezményhez; ráadásul az Európai Tanács jogi osztályának szakvéleménye szerint a Charta akkor is kötelező érvényű maradt volna a tagországokban, ha az erre utaló passzusokat törlik. A másik, az Európai Bizottság által képviselt álláspont szerint azonban a Charta szövegének ilyetén megváltoztatása átláthatatlan helyzetet teremtett volna a joggyakorlatban és inkább a kívülmaradás (opt-out) lehetőségét preferálta. A történet innen ismert: az Alapjogi Charta szövege megmaradt, viszont a tagállamoknak lehetőség nyílt a kívülmaradásra.

Öröm, ünnep

A civilek hosszú és küzdelmes öt év után az említett dokumentumok nyilvánosságra hozatalát az Európai Unió nyilvánosságának sikereként, egyben az Európai ombudsman intézményének elismeréseként értékelik egy olyan ügyben, ami pont az Alapjogi Chartában szereplő egyik jogot érintik: a dokumentumokhoz való hozzáférés jogát.

Az ECAS beszámolója az ügyről:
http://www.citizenhouse.eu/images/stories/Ombudsman/4.03.2013/Final_Version_Access_to_Documents_Press_Release_01.03.2013_Elisa.pdf

Ez az összefoglaló a nyilvánosságra hozott konkrét dokumentumokat is tételesen tartalmazza:
http://blogs.kent.ac.uk/eu-rights-clinic/files/2013/03/Background-Note-Access-to-Documents-on-Charter-Opt-Out-04.03.13.pdf

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat