Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

2014-BEN KÖZVETLENÜL VÁLASZTHATJUK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉT?
2013-03-19

A következő európai parlamenti képviselői választásokra 2014 májusában kerül sor, először a Lisszaboni Szerződés alapján. Ez azért fontos, mert a Szerződés kibővíti az unió állampolgárainak szerepkörét és megerősíti az Európai Parlament – jelenleg az egyetlen szervezet, melynek tagjait közvetlenül választják – szerepét az Európai Bizottság elnökének kiválasztásában.

Az Európai Parlament tagjait 1979 óta közvetlenül választják az állampolgárok, de a kezdeti lelkesedés folyamatosan csökkenni látszik: 79-ben még átlagban az akkori tagállamok választópolgárainak 61,99%-a vett részt a szavazáson, a legutóbbi, 2009-es választásokon azonban ez a szám már csak 43% volt.

Nem véletlen, hogy 2013-ban, az Európai Polgárok Évében mind a Bizottság, mind a Parlament erőfeszítéseket tesz azért, hogy felhívja a figyelmet az aktív és tudatos európai állampolgár jelentőségére, hogy ezzel is elősegítse a választásokon való részvételi arány növekedését.

Tesz ezt azért is, mert az Eurobarometer 2013 márciusában bemutatott felmérése szerint a válaszadók 84%-a úgy gondolja, hogy növekedne az európai választásokon a részvételi arány, ha az emberek tudnák, hogy milyen hatással van mindennapjaikra az EU, ha ismernék, hogy mi a pártok programja. A megkérdezettek 62%-a úgy nyilatkozott, hogy növelné részvételi kedvét, ha a Bizottság elnökét a pártok jelölése alapján közvetlenül választanák.

Ilyen radikális lépésre – azaz a testület elnökének közvetlen megválasztására – azért még nem ragadtatta el magát a Bizottság, de 2013. március 12-én elfogadott egy ajánlást, mely adott esetben radikális változást jelent és érdekes fejlemény lehet.

Az ajánlás szerint
(a) a tagállamoknak meg kellene állapodniuk, hogy valamennyi tagállamban ugyanazon a napon tartsák a szavazást;
(b) a tagállamokban működő pártoknak a választások előtt egyértelművé kell tenniük, hogy melyik európai párthoz kötődnek;
(c) a pártoknak nyilvánosságra kellene hozniuk, hogy ki a saját bizottsági elnökjelöltjük és a kampány során erről tájékoztatniuk kellene a választópolgárokat.

A Bizottság ajánlásai első hallásra nem is olyan „vészesek”, de már az első pontnál megakadhat a dolog, hiszen mi, Magyarországon hagyományosan vasárnap tartjuk a választást, csakúgy mint Ausztriában vagy Franciaországban, de Hollandiában a választás napja mindig szerda, Csehországban pedig péntek délután és szombat délelőtt.

A Bizottság most tovább dolgozik a javaslaton, melyeket majd az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt. A fejleményekről természetesen mi is beszámolunk.

Az Európai Bizottság javaslata (csak angolul):
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/com_2012_499_en.pdf

Az Európai Bizottság sajtóközleménye a Bizottság javaslatáról
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-951_hu.htm

Az Európai Parlament határozata a 2014-es európai parlamenti választásokról:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0462+0+DOC+XML+V0//HU

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat