Hírek > Hírek külföldről  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

CIVILEK ÚJRA A DUNÁRÓL ÉS ÚJRA BÉCSBEN
2013-04-09

Jól emlékszünk, hogy a magyar EU-elnökség (2011 első fele) fontos eredménye volt a Duna Régió Stratégiájának elfogadása. Megkezdődött a dokumentumban foglaltak végrehajtása, mely egyaránt lehetőséget nyújtott és nyújt a régió nyolc EU-tag és hat EU-n kívüli ország számára a különböző területeket felölelő új típusú együttműködésre.

A stratégiát tanulmányozó könnyen meggyőződhetett arról, hogy bár a végrehajtás motorját a résztvevő 14 ország kormányai jelentik, azért a civilek számára is bőven kínálkozik cselekvési terület. Ezek közül mindjárt arra dokumentumban megfogalmazott lehetőségre érdemes figyelni, mely egy Dunai Civil Társadalmi Fórum létrehozását irányozza elő. S bár lassan két év telt el a stratégia elfogadása óta, egy-két öncélúnak nyugodtan nevezhető és eredményre nem vezető civil kezdeményezést leszámítva a közvetlenül érintettek részéről nem nagyon lehetett életrevaló, a Fórumot létrehozó civil kezdeményezéssel találkozni.

A 2013. március 21-22-én Bécsben európai uniós kezdeményezésre összeülő tanácskozásnak az volt a célja, hogy az ügyet kimozdítsa a jelenlegi holtpontról. A résztvevők: kormányzati és civil szervezeti – köztük az Európa Ház – képviselők egymásra odafigyelve, partneri szellemben értettek egyet abban, hogy
- meg kell haladni azt a jelenlegi helyzetet, melynek egyik jellemző vonása a civilek ad hoc, leginkább rendezetlen és áttekinthetetlen bekapcsolódása a Duna Régió Stratégia megvalósításába;
- fel kell oldani azt az ellentmondást, mely a stratégián munkálkodó kormányok felülről irányított politikája és a civilek alulról építkező munkamódszere között tapasztalható;
- a 14 ország meglehetősen változatos képet mutat mind a civil társadalom felfogása, mind a kormányzat-civil szervezetek kapcsolatrendszere tekintetében; ezt azonban nem akadályként, hanem egészséges felhajtó erőként kell felfogni;
- a stratégiában megfogalmazott Dunai Civil Társadalmi Fórum létrehozásánál nem a presztízsszempontok által motivált szervezési, ügyrendi kérdésekre, hanem a tartalmi kérdésekre kellene koncentrálni;
- a továbblépéshez fontos hivatkozási pontul szolgál a Lisszaboni Szerződés 11. cikkelye, mely nagy hangsúlyt fektet a részvételi demokrácia előmozdítására, a civilekkel nyitottan, átláthatóan és rendszeresen folytatott párbeszéd gyakorlására;
- a stratégiában megfogalmazott civil közreműködést az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is előmozdíthatja, mely a kérdéssel foglalkozó munkacsoportot hozhatna létre.

A bécsi tanácskozás résztvevői végül megállapodtak abban, hogy a Dunai Civil Társadalmi Fórum összehívására az év novemberében Bukarestben kerül sor, a dunai országok éves konferenciájának párhuzamos rendezvényeként. Ezt komoly civil műhelymunkával kell előkészíteni, vélemény-nyilvánítással, javaslattétellel a stratégia megvalósítását szolgáló kérdésekről.

Idehaza mindez egyik alkotó eleme lehet a Polgárok Európai Éve során megvalósításra váró programcsomagnak.
Információk az Európa Ház Danubiana projektjéről:
www.civildanubestrategy.eu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat