Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

AZ EU-ÁLLAMPOLGÁRSÁG 12 PONTJA
2013-05-28

Az Európai Bizottság az idei Európa-naphoz időzítve hozta nyilvánosságra állampolgári jelentését. A dokumentum 12 pontban fogalmazza meg az európai állampolgársággal kapcsolatban tervezett lépéseket.

Az európai állampolgárság nem csak szóbeszéd, hanem konkrét tartalommal is bír. Az EU-tagállamok állampolgárai egyben európai uniós állampolgárok is, ami az 500 millió EU-állampolgár számára többek között jogokat biztosít arra, hogy részt vegyenek az európai parlamenti és a lakhelyük szerinti önkormányzati választásokon.

Az előző, 2010-ben kiadott jelentés felülvizsgálatának értékelhető új dokumentum kimondott célja, hogy olyan területeken érjen el előrelépést, amelyek közvetlen hatással vannak és kedvezően befolyásolják az állampolgárok helyzetét, annak érdekében, hogy a tagállami állampolgárok európainak is érezzék magukat. Ennek érdekében tizenkét cselekvési területet tartalmaz a dokumentum a munkanélküli segély minimális idejének megemelésétől, a tagállamokban regisztrált autók műszaki megfelelőségének közös nyilvántartásán át a fogyasztókat védő intézkedésekig.

A tizenkét intézkedési terület:
1. a munkanélküli segély minimum határidejének felemelése 3 hónapról,
2. egységes európai gyakornoki rendszer kidolgozása fiatal munkavállalóknak, az EURES reformja,
3. a személyi igazolvány és a lakcímkártya elismertetése a tagállamokban,
4. a tagállami adózási rendszerek átjárhatóbbá tétele, a kettős adóztatás elkerülése a más tagállamba költözők számára,
5. egységes európai járműadatbázis felállítása,
6. egységes európai fogyatékossági igazolvány bevezetése (elsősorban a közlekedés, kultúra, turizmus és szabadidős tevékenységek esetében), kiegészítve az autó-parkolásnál már tizenöt éve bevezetett kártyát,
7. eljárási jogok megerősítése bűncselekmények gyanúsítottaival kapcsolatban, különös tekintettel a gyermekkorúakra és kiszolgáltatott helyzetben lévőkre,
8. más tagországban vett árukkal kapcsolatos kis összegű követelések kezelése,
9. vevő-tájékoztatás és az összehasonlíthatóság követelményeinek meghatározása digitális termékek vásárlásakor,
10. helyi adminisztrációs szervek felkészítése az EU-állampolgárok szabad mozgásának szabályaival kapcsolatban,
11. a központi EU-honlap felhasználóbarátabbá tétele annak érdekében, hogy könnyebben meg lehessen határozni, hogy az EU-állampolgárok hová forduljanak jogaikat ért vélt vagy valós sérelem esetén,
12. részvétel az országgyűlési választásokon a lakcím hely szerinti tagországban.

A tizenkét pontból kettő foglalkozik a munka világával (1,2), három adminisztratív eljárásokkal (3,4,10), kettő emberi jogokkal (6,7), három fogyasztóvédelemmel (5,8,9) és egy-egy információval kapcsolatos (11) és közjogi javaslat van (12).

Kétfajta embertípusa van az európai polgárnak. 13,6 millióan laknak nemzeti állampolgárságuktól különböző EU-államban, ami az összlakosság (500 millió) mintegy 2,7%-a. Ők minden bizonnyal jól fogják fogadni az őket közvetlenül érintő intézkedéseket (pl. okmányaik elismerését). Bár a felmérés szerint 210 millió európai utazik más EU-tagországba évente, azok az intézkedések a fontosak, amelyek a saját országukat nem elhagyókra is közvetlenül vonatkoznak. Ilyennek tekinthető az autókra vonatkozó egységes európai nyilvántartás, ami a jelentés szerint elsősorban a műszaki vizsgák egységesítésére vonatkozik, hosszú távon azonban hozzájárulhat például a hazánkban oly népszerű óra-visszatekerések visszaszorításához is.

A legfontosabb intézkedésnek mégis egy más tagállamban letelepedőkre vonatkozó elképzelést tartjuk. Ez a közjogi javaslat: a nemzeti szintű általános választásokon részt vehessen az is, aki nem az adott tagország állampolgára (viszont európai uniós és az adott tagországban lakik). Egy európai uniós dokumentumtól nem idegen módon, a jelentés a választási részvétel lehetőségének kiterjesztéséről (az európai parlamenti és a helyi önkormányzati választásokon eddig is lakhely alapján lehetett szavazni) nem kijelentő módban ír, hanem „az Európai Bizottság megvizsgálja a lehetőségét”-módban, de azért fontos pontnak tekinthető az európai állampolgárságot az emberekhez közelebb vivő rögös úton.

Az állampolgári jelentést széleskörű társadalmi konzultáció előzte meg, amelyhez a Platform az Európai Integrációért és a Civil Párbeszédért hálózati is véleményt fűzött. Itt lehet elolvasni és meggyőződni arról, hogy a 12. intézkedés (választójog kiterjesztése) a magyar civil javaslatban is szerepelt: http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2168. Viszont visszatérő szívfájdalom, hogy a jelentést még nem fordították le magyarra, amit sürgősen javaslunk megtenni.

Az állampolgári jelentés szövege (angol):
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/citizenship-report/index.html

Háttéranyag az állampolgári jelentéshez (angol):
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-409_en.htm

A közös civil javaslat a jelentéshez (2012. szeptember):
http://www.eucivil.hu/article.php?pId=2168

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat