Hírek > Beszédes statisztika  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

BIZALOM VAN - EUROBAROMETER 80
2014-03-19

1973 óta készít félévente közvélemény-kutatást az Európai Bizottság. Az Eurobarometer 80. kiadása szerint a magyar társadalom bízik az Európai Unióban és az EU-intézményekben is.

A 2013. november 2-17. országonként mintegy ezer fő megkérdezésével készített felmérés szerint az Európai Unióval kapcsolatos bizalom kedvezően alakul. A magyarok 47%-a \"inkább bízik az EU-ban\", az EU-átlag 31%. Ez a bizalom az egyes EU-intézményekkel szemben is fennáll. Az Európai Bizottsággal kapcsolatos bizalom (50%) 5 százalékponttal csökkent az előző felméréshez képest, azonban így is jóval magasabb, mint az EU-átlag (35%). Ennél is magasabb az Európai Parlament kedvező megítélése hazánkban (58%, EU-átlag: 39%).

Az uniós intézményekhez képest a nemzeti intézményekbe vetett bizalom Európa-szerte - így Magyarországon is - jóval alacsonyabb. Ugyanakkor a magyar közvélemény az uniós és régiós átlaghoz képest is inkább bízik saját kormányában (HU:37%, EU28:23%, CZ:16%, PL:19%, RO:16%, SI:10%, SK:29%).

A felmérésből kiderül, hogy az állampolgárok Európa-szerte a gazdaság élénkítését várják az Európai Uniótól. A magyarok a korábbi méréshez képest jobbnak tartják az EU gazdasági helyzetét (37%), ami EU-átlag (28%) fölötti eredmény, de például elmarad a lengyel állampolgárok véleményétől (51%). A magyarok (32%) szintén az EU-átlag (26%) fölött nyilatkoztak úgy, hogy az Európai Unió jó irányba halad.

A magyarok (85%), illetve az Unió lakosságának (83%) több mint négyötöde is úgy látja, hogy a pénzügyi és gazdasági válság miatt a tagállamoknak szorosabban kellene együttműködniük. A magyarok többsége (51%, EU-átlag: 45%) pedig egyetért azzal, hogy az Európai Unió egy szorosabb államközi szövetséggé fejlődjön.

A megkérdezettek Unió-szerte hasonlóan vélekedtek arról az állításról, amely szerint országuk könnyebben kezelné a jövő kihívásait az EU-n kívül. A többség nem ért egyet ezzel (HU:58%, EU28:56%), ugyanakkor viszonylag magas az egyetértők aránya is (HU:34%, EU28:33%). Régiónkban jelenleg Csehországban és Szlovéniában látják inkább működő alternatívának a szövetség elhagyását (egyetért vele CZ:44%, SI:42%).

A magyar válaszadók alapvetően pozitív módon viszonyulnak az uniós állampolgársághoz. A hazai válaszadók többsége inkább érzi magát uniós polgárnak, mint sem (\"uniós polgárnak érzi e magát?\"; Igen: HU:59%, EU28:59%). Figyelemre méltó, hogy a 2012 őszi adatfelvételhez képest a hazai válaszoknál 5 százalékpontos emelkedés, míg az uniós átlagnál 4 pontos csökkenés látható.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_hu_hu_nat.pdf

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat