Hírek > Beszámoló programokról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

Fókuszpontok: konferencia az Európa a polgárokért programról
2015-11-05

Továbbra is elsődleges cél az európai állampolgárok érdeklődésének felkeltése az Európai Unió iránt. A cél egyik kiemelt eszköze az Európa a polgárokért program, amiről a Tempus Közalapítvány 2015. október 28-án szervezett konferenciát Budapesten.

Tíz pont

Nyilván nem ismeretlen Önök előtt az Európai Bizottságot vezető Jean-Claude Juncker tíz pontba sűrített politikai programja, szólt Perger István, az Európai Bizottság honi képviseletének kommunikációs vezetője, a konferencia előadója. Kíváncsiak lennénk a mintegy hatvan résztvevő őszinte reakciójára, de a realitás az, hogy az ilyen programok beható tanulmányozása nem tartozik az EU-állampolgárok, illetve a számukra közösségi programokat szervezők fő tevékenysége közé, akármennyire is az Unió legfontosabb vezetőjéről van szó.

Az alapvetően továbbra is a tagállamok közötti gazdasági együttműködést  beruházásokkal, a foglalkoztatás növelésével, a digitális piacot és az energiaszektort egységesítésével mélyíteni kívánó Juncker-program azon pontjai, melyek elérik az átlag állampolgár ingerküszöbét is. Ilyen az EU migrációs politikájának felülvizsgálata, amit leginkább az elmúlt néhány évben megnövekedett menedékkérők száma indokol (2013-ban 435 ezer, 2014-ben 626 ezer, 2015. első félévében pedig az előző évivel hasonló számú volt a menedékkérők száma EU-szinten). Ezzel kapcsolatban fontos intézkedés az EU határvédelmi információs rendszerének (Schengen) fejlesztése, megállapodás a kvótákról, azaz a menedékkérők elosztásáról a tagállamok között, illetve az embercsempészet visszaszorítása. A migrációs politika további célja a társadalmi radikalizálódás elleni fellépés, amelyben fontos szerep jut az Európa a polgárokért programnak. A program prioritásrendszere az előző költségvetési ciklushoz képest átalakult, a korábbinál sokkal konkrétabban fogalmazza meg a fókuszt, tette hozzá Perger. Kiemelte a civil szervezetek szerepét abban, hogy az állampolgárok jobban magukénak érezzék Európát. Ebben segíthet az a megközelítés, miszerint euroszkeptikus ember nincs, csak kritika.

Fókuszban a szolidaritás

Az egyik ilyen kiemelt célról, a szolidaritásról dr. Arató Krisztina, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának docense beszélt. A szolidaritás közös és kölcsönös kötelességet és segítséget jelent, amely lemondással és az egyéni érdekek háttérbe szorításával jár.

Az Európai Unióban több szinten is megjelenik a szolidaritás. Például a hátrányos helyzetűek vagy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtése területén, de ezeket a kérdéseket az EU csak ajánlás szintjén szabályozza. De a szolidaritás egyik fontos eleme az EU elmaradott térségeinek (ide tartozik a főváros és környéke kivételével teljes Magyarország) fejlesztése és az ehhez kapcsolódó fejlesztési források, ami a 2007-2013 időszakban mintegy 8000 milliárd forint támogatást jelentett csak Magyarország számára.

A különböző válságok próbára teszik a szolidaritást is. Az Európai Unióval kapcsolatban rögtön három válsághelyzet is eszünkbe juthat, mondta Arató. Az egyik az EU-val kapcsolatos bizalmi ill. intézményi válság, a másik a pénzügyi válság és az eurózóna válsága, a harmadik pedig a menekültügy. Arató kiemelte, hogy ez utóbbi a határok kérdését is felveti konkrét és átvitt értelemben is, hiszen arra a kérdésre kell választ adni, hogy meddig tart a szolidaritás mások felé és hol az a pont, ahol a szolidaritás erősebb a saját csoport felé? Mivel erre nincs pontos és egyértelmű válasz, ezért bonyolult a menekült-helyzet, illetve az Európai Unióban az sem egyértelmű, hogy mi a saját csoport. A politikusi megnyilvánulások azt mutatják, hogy még többségben az a vélemény, ami kizárólag nemzetállamok szintjén tud válaszokat adni és a saját csoportba egyáltalán nem érti bele az európai közösséget.

Tegyük hozzá, hogy kivételek azért vannak. Például ha velünk, magyarokkal kell szolidárisnak lenni és nekünk pénzügyi támogatást nyújtani, akkor azt a szolidaritás nevében elfogadjuk.

Fókuszok az Európa a polgárokért programban

Az Európa a polgárokért programban a főbb prioritások megtartása mellett évenként szűkebb főkuszokat határoznak meg a 2014-2020-as költségvetési időszakban. A 2016-os hívószavakat, Frank Nóra, a Tempus Közalapítvány programkoordinátora ismertette.

Az Európa a polgárokért egyik alprogramja az Európai emlékezetről szól. Ez szakít a korábbi kétpólusú (emlékezés a nácizmus és kommunizmus áldozataira) megközelítéssel és további szempontokat is célul tűz ki. Ilyen prioritás

1. az európai történelmi fordulópontok (20. századi események, világháború, 1956);
2. civil társadalom és polgári részvétel totalitárius rendszerekben (mit jelent a demokrácia, mit lehet tanulni az eseményekből);
3. kiközösítés és az állampolgárság elvesztése totalitárius rendszerekben (nácizmus, kommunizmus áldozatai, tanulságok a mának);
4. demokratikus átmenet, belépés az EU-ba.

A Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel alprogram is megnevez 4 témakört:

1. az euroszekpticizmus megértése és megvitatása (érvek ütköztetése, cél az ellenvélemények gyűjtése is);
2. kultúrák közötti párbeszéd, kölcsönös megértés elősegítése (tolerancia, elfogadás, közös értékek, migráció is téma lehet);
3. szolidaritás válságos időkben (mit tud hozzáadni a válságok megoldásához az EU, EU-tagság előnyei, önkéntesség;
4. eszmecsere Európa jövőjéről (jelenleg is priortiás, minél szélesebb rétegek, korosztály, fiatalok álláspontjának megismerése).

A kiemelt szempontokért a pályázatok értékelésénél többletpontot lehet kapni, így érdemes azokat figyelembe venni.

A konferencián az is elhangzott, hogy megszűnik a tematikus évek rendszere. Így 2016-tól nem fog hivatalosan felkarolni egy-egy társadalmi kérdést az Európai Unió. Kár érte.

A Tempus információs napokat rendez az Európa a polgárokért programról, ahol konkrétan magáról a pályázatokról lesz szó az alábbi időpontokban: november 26., november 30., december 4. Helyszín a Tempus Közalapítvány (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.).

További információ:
http://www.tpf.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat