Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG LEONARDO DA VINCI SZAKKÉPZÉSI EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
2004-01-12

Mobilitási projektek

A Leonardo mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erõsítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elõsegítése, lehetové téve az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttmûködést.

Támogatott tevékenységek:

A külföldi gyakorlat olyan szakmai gyakorlattal töltött idõszak, amelyet a résztvevõ egy külföldi fogadóintézményben (cégnél, vállalatnál) tölt. Ezen idõszak alatt alkalma nyílik szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására, bepillantást nyerhet a „munka világába”. A külföldi gyakorlat célcsoportjai: szakmai alapképzésben részt vevõ fiatalok, felsõoktatásban tanuló diákok, fiatal dolgozók, friss diplomások.

A csereprogramok képzõintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek. A szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetõséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országokban, eltérõ szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve gyarapíthassák. Fontos elem továbbá az oktatási és gazdasági szféra közötti tapasztalatcsere, a technológiai és tudományos újítások átvitele. A csereprogramok célcsoportjai: HR vezetõk, szakképzési vezetõk / munkatársak, oktatók, foglalkoztatási tanácsadók, szaknyelvet oktatók, szaknyelvi tanácsadók. A csereprogramok nem feltétlenül jelentenek kölcsönösséget!

Mindkét típus esetében a küldõ félnek kell pályázatot benyújtania saját nemzeti irodájához. A Leonardo program támogatja azokat a mobilitási projekteket, amelyek viszonossági alapon épülnek fel, a partnerek kölcsönös látogatása azonban csak abban az esetben jöhet létre, ha a külföldi partner szintén pályázik Leonardo támogatásra, és azt elnyeri, illetve egyéb forrásokat talál magyarországi látogatásának fedezésére.

Pályázásra jogosultak köre

A programban a szakmai képzésben érintett valamennyi intézmény részt vehet: szakképzõ intézmények, beleértve a felsõoktatási intézményeket is; kutatóintézetek; vállalkozások (fõleg kis- és középvállalkozások); szakmai szervezetek (pl. kamarák); szociális partnerek; települési önkormányzatok; non-profit, politikamentes szervezetek. Egyének, magánszemélyek csak intézményeken keresztül részesülhetnek Leonardo da Vinci támogatásban.

A mobilitási projektek alapfeltételei:
- A pályázó intézménynek minimálisan egy külföldi partnere legyen.
- Legalább az egyik partner az Európai Unió valamely tagállamából származzon. A 2004-es fordulóban Magyarország már mint európai uniós tagállam vesz részt.
- A projektek maximális idõtartama 2 év, amely magában foglalja a külföldi gyakorlat/csere elõkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését, terjesztését.
- Elszámolható költségtételek:
-- általános programszervezési költségek (ide tartozik a monitoring és az elért eredmények terjesztésének költsége is);
-- a mobilitással összefüggõ költségek (utazás, szállás, megélhetés, biztosítás);
-- a kedvezményezettek pedagógiai, nyelvi és kulturális felkészítése.
- A mobilitási projekttípus decentralizált pályázati forma, tehát a pályázatok benyújtása a Leonardo Nemzeti Irodához történik, a pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértõk végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda köt szerzõdést, és ennek megfelelõen a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi.
- A Leonardo támogatás kiegészítõ támogatás. A pályázati útmutató ugyan nem határoz meg kötelezõ önrészt a pályázók számára, a projekt megvalósításához azonban az esetek jelentõs részében további források bevonása szükséges.

A pályázat beadási határideje: 2004. február 13.

Pályázni az Európai Unió 11 hivatalos nyelvének valamelyikén vagy magyar nyelven lehet. A pályázati ûrlap a Leonardo Nemzeti Iroda honlapjáról letölthetõ, illetve telefonon igényelhetõ.
A pályázat egy eredeti és két másolati kinyomtatott példányát az intézmény pecsétjével és hivatalos képviselõjének aláírásával ellátva postai úton ajánlva is el kell juttatni a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda címére.

További információ:

Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda
Cím: 1134 Budapest, Váci út 37.
Postacím: 1438 Budapest 70., Pf.: 508.
Infóvonal: (1) 237-1320
Központi szám: (1) 237-1300
Fax: 06 (1) 239-1329
E-mail: leonardo@tpf.hu
Internet:
www.tka.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat