Hírek > Könyv  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA (KÖZLÖNYE) MÁJUSTÓL MAGYARUL
2004-03-04

Az Európai Unió mûködését szabályozó Hivatalos Lap (Official Journal of the European Union) csatlakozásunk idõpontjától magyar nyelven is megjelenik papír és CD-ROM formátumban az Európai Unió Hivatalos Kiadójának kiadásában, sõt az Eurolaw online adatbázisban pdf formátumban is.

A Hivatalos Lap gyakorlatilag az unió közlönyeként és közbeszerzési értesítõként is funkcionál. Az unióban a jogszabályok és a közbeszerzések akkortól lépnek életbe, ha megjelentek az Official Journal hasábjain.

A Hivatalos Lap papír változatát az Európai Unió Hivatalos Kiadója (Publications Office) adja ki hetente ötször, keddtõl szombatig az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén. A Hivatalos Lapot évi 7-800 példányban adják ki, ez azt jelenti, hogy napi 2-3 szám is megjelenik a két (L + C) sorozatban. A Hivatalos Lapban átlag mintegy hétszázezer oldalt publikálnak évente.

A teljes dokumentumtárat tartalmazó hivatalos jogtár (CD és online) és a nyomtatásban megjelenõ Official Journal - Hivatalos Lap, amelyet 2004. május 1-jétõl Magyarországon az Euro Info Service, az EU Hivatalos Kiadójának magyarországi képviselete forgalmaz (www.euroinfo.hu) , mára már közel három millió dokumentumot tartalmaz. A jogszabályok mintegy nyolcvan százaléka a belsõ piac szabályozására irányul. A közösségi vívmányok (acquis communaitaire) a jogtárban mintegy 80-90 ezer oldalt tesznek ki. Az acquis magyar nyelvre fordítása jelenleg zajlik, és várhatóan 2004-2005 folyamán a Hivatalos Lap magyar nyelvû különszámában, CD-ROM-on és online is meg fog jelenni. Az Euro Info Service-nél, már most is megrendelhetõ az összes verzió.

L: a közösségi joganyag
Az Official Journal az L és C sorozatból áll. Az L (Legislation) sorozat tartalmazza az Európai Unió hatályos jogszabályait, az úgynevezett elsõdleges jogforrásokat, tehát az alapító szerzõdéseket - Treaties, csatlakozási szerzõdéseket, társulási szerzõdéseket, valamint másodlagos jogforrásokat. Ezeknek három csoportjuk van. A rendeletek (regulations), amelyek minden tagállamra nézve kötelezõ érvényûek, közvetlenül alkalmazandók. Az irányelvek (directives), amelyek kötelezõ erejû jogszabályok, megvalósításuk módját és a saját jogrendbe való beépítését azonban az adott tagállam határozza meg. A jogszabály általában az elérendõ eredményt tûzi ki, amit a nemzeti jog részévé kell tenni. A határozatok (decisions), melyek közvetlenül alkalmazandó. Csak azokra kötelezõ, akikre vonatkozóan megalkották.

C: uniós álláshirdetésektõl az euró árfolyamáig
A C sorozatban (Information and Notices) tartoznak a jogszabálytervezetek (COM final dokumentumok), vélemények, intézményi információk, híranyagok, állásajánlatok hirdetései, az Európai Parlament plenáris üléseinek jegyzõkönyvei, az Európai Bíróság és az Elsõfokú Bíróság ítéletei. A Számvevõszék jelentései, parlamenti kérdések és válaszok a Bizottságtól, illetve a Tanácstól, a Régiók Bizottságának és a Gazdasági és Szociális Bizottság állásfoglalásai, a bírósági esetek rövidített anyagai, versenyfelhívások az uniós intézményekbe és az euró napi árfolyama is. Itt jelentek meg az elsõ, magyar állampolgároknak részére kiírt uniós álláshirdetések is.

S: a közbeszerzések csak elektronikusan jelennek meg
Az S (Supplement) sorozat 1998 óta csak elektronikus formában (CD-ROM és online) jelenik meg. Az S sorozat tartalmazza valamennyi EU tagállam közbeszerzési felhívását, EU intézmények felhívásait, Phare, Tacis és más pályázatokat, az Európai Központi Bank, Európai Beruházási Bank és az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Bank, valamint az EFTA felhívásait. Az S sorozat naponta átlag 5-700 tendert tartalmaz. Bár az uniós közbeszerzési piac mindössze 18 %-át publikálják (a hatályos szabályozások miatt csak a küszöbértéket elérõ kiírásokat kötelezõ hirdetni a Hivatalos Lap S sorozatában), így is átlag 172 000 tenderfelhívást tartalmaz évente.
A csatlakozás után az S sorozatban megjelennek az európai közösségi értékhatárokat elérõ magyar tenderfelhívások, melyeken magyar cégek 1995 óta, a Társulási Egyezmény hatályba lépése óta elvileg azonos feltételek mellett tudnak más uniós országok itt közzétett közbeszerzési eljárásain indulni.

Más kiadványok is elérhetõek lesznek magyarul
A luxemburgi Hivatalos Kiadó gondozásában a magyar nyelvû kiadványok folyamatosan jelennek majd meg a csatlakozást követõen. Így például a Bulletin of the European Union  ez 2004. január elsejétõl rendelhetõ meg magyarul is - és a 2003-as General Report. Az EU portálján található híranyagok, a közbeszerzési felhívásokat tartalmazó
TED adatbázis
(http://ted.publications.eu.int) és a Hivatalos Lap S verziója is elérhetõ lesz nyelvünkön a csatlakozás idõpontjától. Ez örömteli hír sokak számára, mivel nyilvánvalóan megkönnyíti a közösségi hírhalmaz feldolgozását.

További információ: www.euroinfo.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat