Hírek > Nemzeti Civil Alapprogram  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

OCA ÉS RCA?
Országos és Regionális Civil Alapprogram?
2004-10-14

Magyarországon folyamatban van az európai uniós elvárásoknak megfelelô régiós átszervezés. A régiók ugyan hivatalosan - közigazgatási szinten - még nem léteznek, ám sok új intézmény, szervezet már regionális szempontok figyelembe vételével alakította ki szerkezetét.

A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) is a működési támogatások odaítélését regionális kollégiumok létrehozásával decentralizálta. Emellett azonban, a területhez, régióhoz nem köthetô ún. országos hatókörű szervezetek számára önálló kollégium került felállításra. Nem kívánok most abba mélyebben belemenni, hogy mely szervezet és milyen kritériumok alapján tekinthetô országosnak (hiszen erre formális jogi kategória - mint például a közhasznúság esetében - nincsen), de valószínűleg mindenki számára világos, hogy ezek között általában országos kiépítettségű, többnyire nagyobb költségvetéssel és infrastruktúrával működô szervezetek találhatók. Az országot ismerve az is nyilvánvaló, hogy ezek döntô többsége fôvárosi székhelyű.

A másik oldalról nézve a dolgot, a sok ezernyi - méretét és anyagi hátterét illetôen - „kis” szervezet természetszerűleg a regionális kollégiumok illetékességi körébe tartozik. Az országos kollégium felállításának nem is burkolt célja éppen az volt, hogy a működési támogatásokért folyamodó szervezetek között ne alakuljon ki egy adott kollégiumon belül egy egyenlôtlen küzdelem a helyi kicsi (regionális közepes) és a helyben székelô országos szervezetek között. Hiszen ez akarva akaratlanul is az általában tekintélyesebb, befolyásosabb nagyobbak malmára hajtaná a több vizet az elôbbiek rovására. Az elv szép is volt, azonban, elsô lépésként meg kellett osztani a keretet a kollégiumok között. Ezt a hálátlan szerepet az NCA Tanácsának kellett felvállalnia, és - mint ismeretes - bizonyos szakértôi becslések alapján ennek eleget is tett. Az eredmény várható volt: az országos kollégium - súlyának megfelelôen, illetve a regionális kollégiumok elégedetlenségét lefordítva nem megfelelôen - nagyobb arányban részesedett a keretösszegbôl, mint bármelyik másik. Köztes helyzetbe került a közép-magyarországi kollégium, mivel regionális mivolta ellenére a többinél jóval nagyobb hányadot kapott, aminek két oka is volt. Egyrészt ide tartozik Budapest, a maga rengeteg „helyi” szervezetével, melyek átlagosan nagyobbak a vidékieknél, ezen kívül pedig - feltehetôen - itt működik azon de facto országos szervezetek többsége is, amelyik ilyen vagy olyan okok miatt nem tudta vagy nem akarta országos hatáskörét bizonyítani.

Mindenesetre a „vidéki” kollégiumok kevesellték a nekik juttatott forrásokat és ennek hangot is adtak. Az elsô pályázati kiírások eredményeinek és statisztikáinak teljes körű ismerete nélkül korai lenne megítélni, hogy a Tanács jól döntött-e, mindenesetre fel kell hívni a figyelmet arra a veszélyre, melyet a forráselosztás körül kirobbant vita jelenthet. Annál is inkább, mert a napokban újabb elosztási procedúra kezdôdik a Tanácsban. Nem is a várható lobbitevékenység, beadványok és tiltakozások megjelenése okoz súlyos presztízsveszteséget, - ez beletartozik az érdekérvényesítés eszköztárába - hanem az az "érvelés”, mely már itt-ott hallható egyes képviselôk szájából, miszerint az „országosnak” titulált szervezetek en bloc csak léteznek és nem sokat tesznek, az igazi aktív civilek a helyiek, a kicsik és közepesek, ôk küzdenek a mindennapi problémákkal stb. És ennek megfelelôen az ô kollégiumaik büdzséjét kell megemelni és az elôbbiekét kurtítani. Nem is az állítások valóságtartalmával szállnék vitába, hisz nem is érdemes, feltehetôleg nehéz volna meggyôzni az érvelôket arról, hogy egy „igazi” országos szervezetnek teljesen más a kiadási szerkezete - a léptékérôl nem is szólva - mint egy kisebb területet átfogó egyesületnek vagy alapítványnak, hogy természetes az, hogy ôk általában joggal igényelhetnek, és kaphatnak nagyobb támogatást, és ebbôl fakadóan részükre nagyobb keret is szükségeltetik. Nem a kicsik rovására, hanem az adott méretű tortából.

Hangsúlyozom, nem a konkrét elosztás védelmében írom e sorokat, hanem a regionális törekvéseknek az ilyen típusú „illegitimáló” felhangjai ellen. Ha a civil szervezetek bármilyen csoportja önmaga érdekének hathatósabb érvényesítésére a szektor bármelyik másik csoportjának legitimitását, tevékenységének fontosságát, hasznát vonja kétségbe, és ezáltal próbálja a saját súlyát relatíve növelni, az az egész szektor tekintélyét, külsô megítélését csökkenti, mégpedig abszolút mértékben. Emellett nem tartanám kívánatosnak azt sem, hogy e negatív hatásaihoz mérten csekély eredménnyel - néhány millió forinttal - kecsegtetô küzdelem a szektorba olyan „külsô világból” érkezô megosztottságot honosítson meg, amit a kívülállók nagyon könnyen a számukra érthetôbb vidékfôváros, netán népi-urbánus ellentétek „civilizált” változatának tekintenének.

És csak remélni merem, hogy mindez nem fog arra vezetni, hogy egyesek a végén egy OCA-tól független RCA-t követeljenek …


---


Információ

Az NCA-ról munkanapokon 9.00-16.30 óra között a (80) 204-453-as zöld számon és az (1) 270-2451-es telefonszámon, illetve e-mailben: nca@meh.hu kérhetô információ. Az NCA honlapja: www.nca.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat