Hírek > Egyéb hírek  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG:
HÍD EURÓPA ÉS A SZERVEZETT CIVIL TÁRSADALOM KÖZÖTT
2004-10-21

Mi az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság?

Konzultatív intézmény  az 1957. évi Római Szerzõdés azzal a céllal hozta létre, hogy tanácsadói szerepet töltsön be az Unió Tanácsa, a Bizottság és az Európai Parlament mellett. Évente átlagosan 150 véleményt bocsát ki különbözõ témákban, és segít, hogy a tagállamokban mûködõ gazdasági, társadalmi és polgári szervezetek beépülhessenek a döntési folyamatokba.

Az EGSZB ezen kívül két, egymást kiegészítõ feladatot is ellát:
- lehetõvé teszi, hogy a szervezett civil társadalom jobban bekapcsolódhasson az európai folyamatokba
- megerõsíti a szervezett civil társadalom szerepét a közösségen kívüli országokban

Hogyan befolyásolhatja a döntési folyamatokat ez az intézmény?

Az EGSZB legfõbb eszköze a háromféle véleményezési lehetõség:
- Készíthet véleményt megkeresésre  az Európai Bizottság, a Tanács, vagy a Parlament kérésére
- Kezdeményezhet maga is állásfoglalást, minden olyan esetben, amikor ezt hasznosnak ítéli
- Adhat ki elõkészítõ véleményt az Európai Bizottság kérésére  ilyenkor csak egy bizonyos kérdésben készít elemzést illetve indítványokat.

A bizottság ezen kívül megbízhatja különbözõ szekcióit azzal, hogy tájékoztató jelentést készítsenek egy-egy általános jellegû, vagy idõszerû kérdésrõl.

Miben nyilvánul meg az EGSZB "híd” szerepe az EU és a civil társadalom között?

A tanácsosok közvetlenül képviselik az Unió civil társadalmának sokféle érdekét. A bizottság az említett szervezetek szószólója az EU intézményei elõtt. Ebben a minõségében a maga nemében egyedülálló híd szerepet tölt be az Unió és annak polgárai között

Pontosan kikbõl áll a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság?

317 tagból áll, akik három csoportra oszthatók: a "Munkaadók” és a "Munkavállalók”, valamint az "Egyéb érdekvédelmi szervezetek” csoportjára.

Magyarország 12 fõvel van jelen a testületben: négyen a munkaadói szervezeteket (Nagy Tamás, Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetsége; Dr Vadász Péter, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége; Vértes János, Kereskedõk és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége; Csuport Antal, Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége), négyen a munkavállalókat (Koller Erika; LIGA Szakszervezetek; Kapuvári József, Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége; Dr Pásztor Miklós, Munkástanácsok Országos Szövetsége; Dr Cser Ágnes, Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés), négyen pedig civil szervezeteket képviselik (Barabás Miklós, Európa Ház; Garai István, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület; Dr Herczog Mária, Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Szervezet; Dr Tóth János, Ipari Parkok Egyesület).

A bizottsági tagok személyére a tagállamok kormányai tesznek javaslatot és az Európai Unió Tanácsa nevezi ki õket négyéves idõtartamra. Megbízásuk megújítható. Mivel a bizottság tagjai országukban szakmai tevékenységet folytatnak, Brüsszelbe csupán a munkaülésekre utaznak, munkájukért fizetést nem kapnak.

Milyen szekciói vannak az EGSZB-nek?

Az EGSZB hat szekcióból áll, melyek a közösségi hatáskörök igen széles skáláját fedik le:

- Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és szociális kohézió (ECO)
- Egységes piac, termelés és fogyasztás (INT)
- Közlekedés, energia, infrastruktúra és az információs társadalom (TEN)
- Foglalkoztatás, szociális ügyek és állampolgárság (SOC)
- Mezõgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem (NAT)
- Külsõ kapcsolatok (REX)

Milyen kapcsolat áll fenn az EU gazdasági és szociális tanácsai és az EGSZB között?

Az EGSZB szorosan együttmûködik a gazdasági és szociális tanácsokkal, illetve a hasonló intézményekkel. A konzultatív testületeknek nemzeti és európai szinten egyaránt maximálisan együtt kell mûködniük, hiszen a gazdaság- és szociálpolitikák közvetlen hatással vannak a polgárok életkörülményeire. Ezért e témákban rendszeresen közös konferenciákat szerveznek az EU elnökségét ellátó országokban.

Magyarországon a Gazdasági és Szociális Tanács 2004. augusztus 24-én alakult meg a Parlamentben. A szervezet a mindenkori kormánytól és pártpolitikától független szakmai fórum kíván maradni. A tanácsban az országos szakszervezetek és munkaadói érdekképviseletek, a kamarák, a befektetõk, a civil szervezetek és a tudomány képviselõi kapnak helyet. Az intézményben a társadalom különféle szektorai mondhatják el véleményüket az egész nemzet elõtt álló, a hosszabb távú fejlõdést meghatározó kérdésekrõl.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság internetes honlapja:
http://www.esc.eu.int

Az összeállítást készítette: Kiss Zsófia, Al Ghaoui Hesna,
Európa Ház, www.eucivil.hu, Budapest, 2004. szeptember

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat