Hírek > Egyéb hírek  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

FOGYASZTÓVÉDELEM AZ EURÓPAI UNIÓBAN
2004-11-12

Melyek a fogyasztói jogok az EU-ban?

A fogyasztónak joga van:
- az alapvetõ szükségletekhez  olyan fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz, amelyek a túlélést biztosítják (megfelelõ élelmiszer, ruházat, lakás, egészségügyi ellátás, oktatás, higiénia);
- a biztonsághoz  az életre és egészségre veszélyes árucikkek és szolgáltatások elleni védelem joga;
- a tájékoztatáshoz  a tisztességtelen és félrevezetõ hirdetés, valamint címkézés elleni védelemhez, továbbá a tények ismeretéhez és a feltétlen tájékoztatáshoz való jog;
- a választáshoz  a versenyképes fogyasztási cikkekhez és szolgáltatásokhoz való jog, a megfelelõ minõség biztosításával;
- a képviselethez  a fogyasztói érdekek érvényesítéséhez való jog a kormányzati politika tervezésében és végrehajtásában;
- a kártérítéshez  a rossz minõségû fogyasztási cikkek és nem megfelelõ szolgáltatások ellentételezéséhez való jog;
- az oktatáshoz  a megfelelõ tudás és gyakorlat megszerzéséhez való jog a tájékozott fogyasztóvá válás érdekében;
- az egészséges környezethez a félelem- és veszélymentes környezethez való jog, amely a méltóságot és jólétet biztosítja.

Vannak-e gyökeres változások hazánk EU-belépése óta?

Nincsenek, mert a szükséges jogszabályi változtatások már korábban megtörténtek. Késõbb természetesen idõrõl idõre lesznek újdonságok, hiszen az EU kiemelten fontos ügynek tekinti a fogyasztók védelmét.


Mit tehetünk itthon?

Általános szabályok: fogyasztói döntés, vásárlás, szolgáltatás megrendelése elõtt tájékozódjunk. Azaz többek között olvassuk el az áru címkéjén, csomagolásán, illetve kezelési- használati útmutatójában lévõ információkat! Tájékozódjunk a megrendelt szolgáltatás szerzõdési feltételeirõl! Minden, az áruval, a szolgáltatással kapcsolatos blokkunkat, nyugtánkat, számlánkat õrizzük meg! Ha gondunk van, azt elõször a kereskedõvel, szolgáltatóval kell megpróbálnunk elintézni. Amennyiben ez nem sikerül, felvilágosítást, tanácsot kérhetünk az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülettõl (311-18-30, munkanapokon délelõtt). Megyénk, illetve Budapest fogyasztóvédelmi felügyelõségéhez szintén fordulhatunk. A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség ingyenesen hívható zöld száma pedig: 06-80-201-205. Bíróságra csupán legvégsõ esetben menjünk! Elõtte még forduljunk a megyeszékhelyen, illetve Budapesten mûködõ békéltetõ testülethez, amelyrõl szintén szívesen ad tájékoztatást az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület. Ez a testület gyorsan és egyszerûen hoz döntést. Eljárásában a gazdálkodók képviselõi mellett részt vesznek a fogyasztóvédelmi civil szervezetek szakemberei is.


S ha határokon átnyúló gondunk van? Hogyan orvosoltathatjuk fogyasztói gondjainkat külföldön?

A határon túli vásárlásba vetett a bizalom megerõsítését, és a jogorvoslati lehetõséget segíti elõ az “Európai Bírói Eljáráson Kívüli Hálózat” (EEJ-Net), melyet 2001 októberében kezdtek kialakítani. Ez az egyes tagállamok által létesített nemzeti kontaktpontokból (Clearing House) áll. Szerepe a peren kívüli vitarendezési eljárások Európa-szerte történõ összehangolása. Ez év márciusáig 17 kontaktpont alakult meg, minden korábbi uniós tagországban. Hazánkban még nem jött létre a Clearing House rendszer. Információink szerint az indulás a 2005. év elejére várható. A Clearing House-ok elsõdleges feladata a segítségnyújtás azon fogyasztók számára, akik határon túli alternatív vitarendezési eljárást kívánnak igénybe venni. A segítségnyújtás magában foglalja a nyelvi, fordítási segítséget, továbbá amennyiben szükséges, az eljárás nyomon követését. Jelenleg valamennyi Clearing House-nál lehetõsége van minden uniós állampolgárnak arra, hogy panaszát, bejelentését saját anyanyelvén tegye meg. (Információ a Clearing House-okról: http://cysec1v.jrc.it/chdb/details_ch )

© Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
www.ofe.hu, Tel.: (1) 311-18-30, E-mail: ofebp@axelero.hu
© Európa Ház, www.eucivil.hu, Budapest, 2004 szeptember

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat