Hírek > Egyéb hírek  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

MUNKAVÁLLALÁS, LETELEPEDÉS AZ EU-BAN
2004-11-19

Hány évig korlátozzák a tagállamok a magyarok munkavállalását? A bõvítést megelõzõen az EU állampolgárai szabadon vállalhattak munkát az unió bármely tagállamában, az adott ország munkavállalóival azonos feltételek mellett.

A tagjelöltek csatlakozási tárgyalásai során azonban az unió egyes államai azt kérték: ne kelljen ezt a lehetõséget biztosítaniuk egy meghatározott ideig a 2004-ben belépõ országok polgárai számára. A Csatlakozási Szerzõdésben rögzített feltételek szerint az átmeneti idõszak legfeljebb hét évig tarthat, 2+3+2 éves szakaszolás szerint.

Milyen szabályok vonatkoznak a munkaerõ-áramlásra az átmeneti idõszakban?
Az átmeneti idõszakot három szakaszra osztották.
Elsõ szakasz: a bõvítést követõ elsõ két évben a korábbi tagállamok saját nemzeti jogszabályaik szerint engedélyezik az új tagországokból érkezõk munkavállalását.
Második szakasz: amennyiben a két év lejárta elõtt (2006 április 30-ig) nem jelzi a tagállam, hogy az egyes új tagállamok állampolgáraival szemben továbbra is fenn akarja tartani a szabad munkavállalástól eltérõ szabályokat, úgy a harmadik évtõl (2006 május 1-tõl) az adott ország és az új tagállam viszonylatában automatikusan a teljesen szabad munkavállalást biztosító közösségi jogszabályok lépnek életbe.
Harmadik szakasz: az ötödik év végétõl a hetedik év végéig a szabad munkavállalástól eltérõ szabályokat csak akkor alkalmazhatják a tizenötök, ha igazolható, hogy a közösségi jog alkalmazása, azaz az új tagállamokból érkezõ munkavállalók korlátozásmentes beáramlása munkaerõ-piaci zavarokat okozna.

Hogyan vállalhatok munkát az Európai Unióban?
A már említett korlátozások kivételével tehát minden uniós állampolgár a többi tagállam állampolgáraival azonos feltételekkel, azaz munkavállalási engedély nélkül vállalhat munkát és alapíthat vállalkozást. Ha három hónapnál tovább kíván a kiválasztott EU tagországban maradni, akkor tartózkodási engedélyért kell folyamodnia. Ehhez csak a munkaszerzõdésre van szükség, vállalkozók esetében pedig igazolni kell, hogy az általuk üzletszerûen folytatandó tevékenység nem esik nemzeti korlátozás alá. Az engedély általában öt évre szól, amit (kérésre) automatikusan meghosszabbítanak. Nincs szükség tartózkodási engedélyre, ha a munka szezonális jellegû, vagy ha a munkavállaló rendszeresen - legalább hetente - visszatér az állandó lakóhelye szerinti tagországba.

Milyen szabály vonatkozik a nem munkavállalási célú tartózkodásra?
Ebben az esetben (pl. nyugdíjasként történõ letelepedés, vagy tanulmányok folytatása) esetén nincs átmeneti idõszak, tehát a magyar állampolgárokra minden tekintetben a közösségi jog vonatkozik. Néhány feltétel azonban minden uniós állampolgárra vonatkozik: igazolni kell, hogy rendelkezik a fogadó országban szükséges megélhetési minimumot jelentõ jövedelemmel, és belép a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerébe.

Al Ghaoui Hesna
Európa Ház, www.eucivil.hu, Budapest, 2004. szeptember

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat