Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

PÁLYÁZAT KÉPZÉSI PROGRAMON VALÓ RÉSZVÉTELRE
2004-11-27

EU pályázatkészítõ tréning a fogyatékkal élõ társadalmi csoportokkal, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó civil- és érdekképviseleti szervezetek felkészítésére

1. A képzés célcsoportja:
A képzésben a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a
fogyatékkal élõk érdekképviseletei, szakmai szövetségei és civil
szervezetei vesznek részt.

2. A képzési program célja:
A szervezetek hatékony segítséget kaphassanak ahhoz, hogy megszerezzék és
használni tudják azokat az elméleti és gyakorlati, valamint informatikai
ismereteket és készségeket, amelyek a nemzeti és etnikai kisebbségek,
valamint a fogyatékkal élõk fejlesztési programjai megvalósításához
szükséges pályázatok elkészítéséhez járulnak hozzá. Az ismeret és
készségfejlesztés mellett a program fontos célja, hogy a résztvevõk közötti
partnerség megerõsödjön, így közös pályázatokat és projekteket tudjanak
elkészíteni és végrehajtani.

3. A képzési program rövid bemutatása:
A képzés program összesen 100 tanóra. A képzés fõ tartalmi egységei:
- Az EU fejlesztési források áttekintése, pályázati lehetõségek,
pályázatfigyelés (30 tanóra)
- Projektmenedzsment lépésrõl lépésre (60 tanóra, amely tartalmazza az
egyéni tanácsadást)
- Informatikai készségfejlesztés (10 tanóra) Az informatikai modul nem
elkülönülten, hanem a tartalmi modulok részeként kerül megvalósításra.

A képzési program bemutatja a hazai és EU támogatási rendszereket, a
pályázatok elkészítésének menetét. Tekintettel arra, hogy mind az
információk naprakész megszerzéséhez, mind a pályázatok elkészítéséhez
szükséges az információs és kommunikációs technikák használata, ezért a
képzési program tartalmaz egy informatikai készségfejlesztési modult is,
valamint a résztvevõk a teljes képzési program ideje alatt számítógépet
használnak.

A képzés idõpontja:
2005. január 4. - 2005. február 18.
2005. január 24. - 2005. március 8.

4. A képzés költségei
A képzés teljes költségét az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a
Tempus Közalapítvány számára téríti meg, a hallgatókat fizetési
kötelezettség nem terheli.

5. Jelentkezési feltételek:
A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati ûrlap) a www.tka.hu és a
www.ihm.hu honlapokról tölthetõ le.

A jelentkezéseket hiánytalanul kitöltött pályázati ûrlapon lehet benyújtani
postán ajánlott, elsõbbségi küldeményként, 2 példányban (1 eredeti, 1
másolat) a Tempus Közalapítvány postacímére (1438 Budapest 70., Pf. 508).
A pályázat beadásának határideje: 2004.november 30. (postai feladás dátuma).

További információ
A képzéssel és a jelentkezéssel kapcsolatban felvilágosítást és további
információt az alábbi elérhetõségeken kaphatnak:
Cseh Tímea, Tempus Közalapítvány
Tel.: (1) 237-1300
E-mail: timea.cseh@tpf.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat