Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

"A HELYI KÖZIGAZGATÁS ÉS CIVIL SZERVEZETEK KAPACITÁSÉPÍTÉSE"
1/2004/ROP 3.1.2.
2004-11-27

Az Európai Unió bizottsága az Európai Szociális Alapból és a Magyar Kormány állami költségvetésbõl támogatást nyújt a Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében a területfejlesztésben érintett intézmények, valamint a civil szereplõk kapacitásépítésére.

A program felelõse a Regionális
Fejlesztés Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító
Hatóság, kedvezményezettje a VÁTI Kht.

A program célja
A helyi területi közigazgatás és a területfejlesztési intézmények
szakembereinek képzése, ezen belül felkészítésük elsõsorban az európai
uniós támogatások felhasználására, az ehhez szükséges ismeretek
megszerzése, valamint a helyi közigazgatás és a civil szervezetek közötti
együttmûködés elõsegítése.

A program menete
A program elsõ lépéseként a képzõ intézmények képzési programjaiból képzési
lista készül, amelyrõl a jelentkezõk a számukra megfelelõ képzést
kiválaszthatják. A Képzési listára olyan képzõ intézmények programjai
kerülhetnek, amelyek intézményi akkreditációval (Felnõttképzési Intézményi
Akkreditáció, SAKK Intézményi Minõsítés, MAB intézményi akkreditáció)
rendelkeznek.
A képzésekre az érdeklõdõk várhatóan 2005. januártól jelentkezhetnek, és
igényelhetik a képzési díj megtérítését.

A képzési listán szereplõ képzéseken való részvételhez támogatást
igényelhetnek: kisebbségi önkormányzatok választott képviselõi, kistérségi
ügynökségek alkalmazottai, kistérségi menedzserek, falugazdászok,
vidékfejlesztési menedzserek, kistérségi megbízottak, megyei
területfejlesztési ügynökségek munkatársai, regionális fejlesztési
ügynökségek munkatársai, civil szervezetek által delegált szakemberek,
munkatársak, különös tekintettel a regionális fejlesztésben érintett,
valamint a horizontális témákhoz kötõdõ tevékenységet ellátó civil
szervezetekre (alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok),
önkormányzatok választott testületeinek tagjai, önkormányzati intézmények
vezetõ beosztású alkalmazottai, terület- és településfejlesztéssel
foglalkozó önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok alkalmazottai,
kereskedelmi és iparkamarák alkalmazottai.

A felhívásra jelentkezhetnek:
Intézményi akkreditációval, ill. minõsítéssel (Felnõttképzési Intézményi
Akkreditáció, SAKK Intézményi Minõsítés, MAB akkreditáció) rendelkezõ
oktatási intézmények.

Tájékoztató napok
A program keretében az érdeklõdõ képzõ intézmények számára a Váti Kht.
tájékoztató napokat tart 2004. november 30-án és december 1-én Budapesten.

További információ:
Tel.: (1) 224-3202
E-mail: ahaaz@vati.hu , ropvkcs@vati.hu
Internet: www.vati.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat