Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

PÁLYÁZAT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
2004-12-14

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása civil szervezetek nemzetközi fejlesztési együttműködési projektjeinek támogatására

Pályázat kódszáma: KÜM-2004-NEFE NGO pályázat

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) 2004. évi Nemzetközi
Fejlesztési Együttműködési (NEFE) program keretében pályázati felhívást tesz
közzé civil szervezetek NEFE projektjeinek támogatására.

Pályázat az alábbi országok valamelyikét érintően a magyar NEFE program alábbi
kiemelt területeire nyújtható be:

A) A. Célországok: Szerbia és Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Palesztin
Nemzeti Hatóság, Vietnam, Afganisztán, Kambodzsa, Mongólia, Ukrajna.
Célterületek:
a. A civil társadalom erősítése, beleértve a célország civil szervezeteinek
kapacitásfejlesztését.
b. A demokratikus értékrend megszilárdítása.
c. A szegénység csökkentése és hátrányos helyzetű csoportok támogatása.
d. Nemek közötti egyenlőség előmozdítása.

B. Célország: Magyarország
Célterület: A NEFE megismertetése a magyar közvéleménnyel, a társadalmi
tudatosság növelése


Pályázatot nyújthat be:
Magyarországon nyilvántartásba vett olyan
a. társadalmi szervezet,
b. ezek szövetsége, 
c. alapítvány,
amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba
vett, és amely az alapszabályának, illetve alapító okiratának megfelelő
tevékenységet ténylegesen folytatja.

A támogatásra a Külügyminisztérium előirányzatán rendelkezésre álló forrás 120
millió forint. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az egy
pályázatban, egy pályázó által igényelhető támogatás legkisebb összege 5
millió forint, legmagasabb összege 20 millió forint.


CIDA források
A CIDA (Canadian International Development Agency - Kanadai Nemzetközi
Fejlesztési Ügynökség) az általa támogatásra érdemesnek ítélt pályázatokat a
Külügymisztériummal megosztva, az elnyert összeg legfeljebb 50 százalékáig
saját forrásból támogatja. A CIDA finanszírozása révén keletkező többlet ily
módon a támogatásra rendelkezésre álló teljes keretet növeli.  A támogatás
feltétele, hogy a pályázatok mind magyar, mind angol nyelven rendelkezésre
álljanak.

A CIDA a pályázatok angol nyelven történő beadásához az alábbi segítséget
nyújtja:
- a fordítási költségek támogatása karakterenként 2,2 forinttal
- az ehhez külön nyilatkozatban (VII. számú melléklet) hozzájáruló pályázók
által magyar nyelven benyújtott pályázatokat saját költségén lefordíttatja
A költségtérítéssel kapcsolatos kérdésekről a HAND Szövetség (Humanitárius és
Fejlesztési Civil Szövetség, 1116 Budapest, Tomaj u. 4.) ad felvilágosítást.
Tel: 318-5540, 06-20-452-2218, email: ngdosplatform@demnet.org.hu


A támogatás felhasználása: A nyertes pályázók támogatást legkorábban a 2005.
június 1-jétől elkezdett és a kezdéstől számított legfeljebb két év alatt
megvalósuló projektekhez kaphatnak. Már megvalósult projektre nem nyújtható
támogatás.

A pályázatok postára adásának határideje: 2005. február 7.

Figyelem! HIÁNYPÓTLÁSNAK HELYE NINCS!

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, azonban pályázónként legfeljebb két
pályázat támogatható.

A pályázati felhívással kapcsolatban további tájékoztatást a HUN-IDA Kht. ad,
kizárólag írásban: faxon: (1) 332-6707, e-mailben: baranyi@hunida.hu, vagy
levélben: 1054 Budapest, Hold utca 21.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a HUN-IDA Kht.
honlapjáról (www.hunida.hu) és a Külügyminisztérium honlapjáról
(www.kulugyminiszterium.hu), valamint térítésmentesen beszerezhetők a HUN-IDA
Kht.-tól postán.

A pályázat terjedelme, - a kötelezően csatolandó dokumentumokat nem számítva -
a 15 oldalt nem haladhatja meg.

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat