Hírek > Egyéb hírek  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

NYUGDÍJRENDSZER, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY
2004-12-14

HOGYAN VÁLTOZIK MEG A MAGYAR NYUGDÍJRENDSZERBEN A CSATLAKOZÁS KÖVETKEZTÉBEN?

Igazából nem volt és nem is lesz sok változás, mivel minden tagország saját
maga szabályozza nyugdíjrendszerét. A bérek és a nyugdíjak kialakítása
egyaránt nemzeti hatáskörben maradt.


VÁLTOZIK-E A MINIMUMNYUGDÍJ ÖSSZEGE A CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN?

A nyugdíjminimum színvonalára sincsen külön EU előírás. A csatlakozás
közvetlenül csak azoknak a nyugdíjában okoz változást, akiknek azt több
országból folyósítják. Ugyanis ha az EU koordinációs szabályainak
alkalmazásával számított és az egyes országokból folyósított nyugdíjösszeg
összesen nem éri el a lakóhely szerinti országban irányadó minimumnyugdíjat,
és az érintett személy egyébként jogosult lenne a minimumellátásra, a nyugdíj
összegét erre a minimumra kell kiegészítenie a lakóhely szerinti országnak.


HÁNY ÉV MUNKAVISZONY UTÁN MEHETNEK NYUGDÍJBA AZ EMBEREK AZ EURÓPAI UNIÓBAN?

Ebben a kérdésben is fennmaradnak a tagállamok közötti különbségek, mivel a
nyugdíjkorhatárt és a nyugdíjhoz szükséges munkaévek számát sem egységesítette
az EU. A közösségi szinten lefektetett elvek azonban biztosítják, hogy a
nemzeti rendelkezések ne legyenek diszkriminatívak azokkal szemben, akik egy
másik tagállamból költöznek át.


FELVEHETJÜK-E A NYUGDÍJUNKAT VALAMELYIK MÁSIK TAGÁLLAMBAN IS?

Az öregségi nyugdíj iránti igényét bárki bármely tagállamban benyújthatja,
függetlenül attól, hogy élete során hány és mely tagállamban dolgozott.
Célszerű azonban azon tagállam illetékes hatóságait megkeresni, amelyben a
kérelmező a nyugdíjkorhatárt elérte, ahol legutoljára, illetve ahol a
leghosszabb ideig dolgozott.


MITŐL FÜGG A NYUGDÍJ ÖSSZEGE?

A nyugdíjjogosultság megállapítása és a nyugdíj összegének kiszámítása az
egyes tagállamokban eltöltött biztosítási és tartózkodási időszakok alapján
történik, figyelembe véve mindazon tagállamok jogszabályait, amelyek hatálya
alá munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként tartozott.


VÁLTOZOTT-E A MAGYAR SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER UNIÓS CSATLAKOZÁSUNKKAL?

Az Európai Unión belül nincs egységes szociálpolitikai szabályozás, a
szociális ellátás  így a juttatások összegének meghatározása is  nemzeti
hatáskörben maradt. Az EU mindössze a nemzeti szabályok koordinálására
törekszik. Ebből adódóan ezentúl is a magyar kormány és törvényhozás határozza
meg a GYES illetve a GYED összegét.


VÁLTOZNAK-E A GYÓGYSZEREK ÁRAI, ÉS AZ ITTHON FELÍRT GYÓGYSZEREKET KI LEHET-E
KÜLFÖLDÖN VÁLTANI?

Az EU-nak nincs gyógyszer átlagára, és egységes árrendszere sem. Így
csatlakozásunk önmagában nem eredményez árváltozást. A külföldön történő
gyógyszer kiváltásának nincs akadálya, mert a legtöbb hazai forgalmazású
gyógyszer az európai országok többségében is forgalomban van. A gyógyszer
árához nyújtott támogatások mértéke azonban országonként eltérő, és az itthon
támogatott gyógyszer csak Magyarországon váltható ki támogatással.


TÉRÍTÉSMENTES-E A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS A TÖBBI UNIÓS ÁLLAMBAN?

A magyar biztosítottak ugyanolyan feltétellel kapnak sürgősségi ellátást egy
másik tagállamban, mint annak állampolgárai  ettől függően lesz az
térítésmentes illetve térítés köteles is. Azonban nem szabad megfeledkezni a
kiutazás előtt az ehhez szükséges E 111 számú formanyomtatvány kiváltásáról, a
lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál.


FIZETI-E A TB, HA GYÓGYKEZELÉS CÉLJÁBÓL UTAZOK KÜLFÖLDRE?

Ha valaki önkéntesen, gyógykezelés céljából utazik valamelyik másik
tagállamba, fő szabályként az egészségügyi ellátórendszer nem fedezi a
költségeket. Egyetlen esetben kötelezhető a hazai biztosítóintézet a külföldi
gyógykezelés finanszírozására: ha a beteg egészségi állapotának megfelelő
ellátást egyébként fedezi, de az adott pillanatban nincs olyan hazai
egészségügyi intézmény, amely képes a beavatkozást elvégezni.

Al Ghaoui Hesna, Európa Ház, <www.eucivil.hu>, Budapest, 2004. szeptember

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat